Krucjata Różańca Rodzinnego 4

 

1. W październiku 1961 roku, z inicjatywy Księży Pallotynów pracujących w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, rozpoczęła się I peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej w skali ogólnopolskiej połączona z rekolekcjami różańca rodzinnego. Te rekolekcje zapoczątkowały Krucjatę Różańca Rodzinnego. Praca rekolekcyjna trwała około 20 lat. Dnia 14 lutego 1979 roku, Ojciec Święty pobłogosławił I sztandar Krucjaty Różańca Rodzinnego, który znajduje się w skarbcu Sanktuarium na Krzeptówkach.

Aktualnie - liczba członków Krucjaty Różańca Rodzinnego liczy około 1.700 członków w skali ogólnopolskiej. Stało się to dzięki współpracy Sanktuarium z Radiem Maryja.

Wielką pomocą w prowadzeniu Krucjaty Różańca Rodzinnego stał się podręcznik Krucjaty Różańca Rodzinnego wydany z inicjatywy J.Em.Ks.Kard. Józefa Glempa i przekazany dla Sanktuarium z dedykacją następującej treści: „Księżom Pallotynom z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej - podejmującym Krucjatę Różańca Rodzinnego  z serca błogosławię.”

Około 20.000 egzemplarzy tego podręcznika trafiło z Sanktuarium do rąk zelatorek i zelatorów.

 

2. Czas nawiedzenia Statuy Matki Bożej Fatimskiej w Polsce wpłynął na pogłębienie „orędzia fatimskiego” i różańca. Ogromną misję w tym zakresie spełniło Radio Maryja, jednoczące swoich słuchaczy we wspólnej modlitwie różańcowej odmawianej 3 razy dziennie w rodzinach. Rodzina Radia Maryja stanowi dziś trzon zasadniczy Krucjaty Różańca Rodzinnego. Przyjęcie dyplomika Krucjaty Różańca Rodzinnego jest formalnym włączeniem każdego w kręg członków Krucjaty Różańca Rodzinnego. Dyplomik ten został opracowany w Sanktuarium. Zainteresowani otrzymują go bezpłatnie; organizują te Krucjatę w swoich kręgach.

 

3. W grudniu 1994 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II wydaje swój list do dzieci całego świata. Był to dar świąteczny przed Bożym Narodzeniem dla dzieci. W liście tym Ojciec Święty otwiera swoje serce przed dziećmi i zaprasza je do modlitwy w jego intencji.

Sanktuarium na Krzeptówkach natychmiast podjęło wezwanie Ojca Świętego. Okres ferii zimowych w 1995 roku, był okresem narodzin Białej Armii. Na apel podany w Radio Maryja tysiące dzieci przybywało do Sanktuarium, ze swoimi katechetami i katechetkami.

Dzieci otrzymywały bezpłatnie „List od Ojca Świętego” i białe różańce. W ciągu całego roku 1995 rozdano bezpłatnie w Sanktuarium 20.000 „Listów do dzieci” i około pół miliona białych różańców.

W roku 1996 staraniem Sanktuarium ukazuje się podręcznik „Białej Armii” w wersji polskiej. Początkiem roku 1997 zostaje wydana druga pozycja „Białej Armii” - „Pogadanki Ojca Roberta”, które wprowadzają dzieci w tajemnice różańca świętego. W przygotowaniu są już następne materiały „Białej Armii”. Zbliżający się termin wizyty Ojca Świętego do Ojczyzny, jest ponownym przynagleniem do „szturmu modlitewnego” . Miesiąc maj będzie stosowny do rozpoczęcia Krucjaty Różańca Rodzinnego dla dzieci. Ta inicjatywa jest ponownie owocem współpracy Sanktuarium na Krzeptówkach z Radiem Maryja.

 

O. Tadeusz Rydzyk - Dyrektor Radia Maryja wielokrotnie przynaglał do tej sprawy. W niedługim czasie będzie podana forma organizacyjna tej Krucjaty, w ramach istniejącej już w Polsce „Białej Armii”

10 tysięcy egzemplarzy podręczników „Białej Armii” jest w rękach katechetów i katechetek, którzy w skali ogólnopolskiej prowadzą już tę krucjatę.

Ogromna wdzięczność wobec Ojca Tadeusza Rydzyka i Radia Maryja, że dzięki Radiu Maryja - ta inicjatywa znajduje konkretny kształt i będzie darem serc polskich dzieci dla Ojca Świętego.

Jak wszystko w Sanktuarium i w Radiu Maryja - zawierzamy tę inicjatywę Niepokalanemu Sercu Fatimskiej Pani, fatimskim dzieciom, Ojcu Pio - założycielowi „Białej Armii”

Matko Najświętsza, Fatimska Pani, która dzieciom fatimskim: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi przekazałaś wolę Nieba i Twojego Niepokalanego Serca - wzywając do pokuty i modlitwy, zwłaszcza różańcowej - ogarnij miłością Swego Niepokalanego Serca polskie dzieci, które pragną naśladować fatimskie dzieci, biorąc do ręki Różaniec i pragną go odmawiać.

Królowo Różańca Świętego, przygarnij do Swego Serca Niepokalanego wszystkie polskie dzieci, wierne codziennemu różańcowi, wyproś łaskę otwarcia serc jak największej rzeszy polskich dzieci, które zechciałyby być „Gwardią przyboczną Ojca Świętego” i wspierać go codziennie różańcem.

Królowo Różańca Świętego, która królujesz w Radio Maryja, i nim się posługujesz zwołaj polskie dzieci w szeregi „Białej Armii” niech staną się Twoją własnością i radością dla Ojca Świętego.