Zostań członkiem Krucjaty Różańca Rodzinnego!

Dziś, kiedy szatan opanował już zdawałoby się wszystkie sfery życia człowieka, do zniszczenia pozostały mu jeszcze nasze rodziny. One są miejscem, w którym cywilizacja miłości może skutecznie przeciwstawić się cywilizacji śmierci... Dlatego – naucza Jan Paweł II – „rodzina jest pierwszą i najważniejszą drogą Kościoła”, prawdziwym fundamentem społeczeństwa” i „głównym źródłem człowieczeństwa”. Stanowi ona „jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości”.

Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że te słowa mówią w nas i o naszych rodzinach?

Papież zachęca nas do wytrwania przy Bogu. Mówi nam o konieczności przeciwstawienia się złu, a zachęcając do walki przypomina „nieodzowne dla rodzin słowo wypowiedziane przez Chrystusa zmartwychwstałego: «Miejcie odwagę. Jam zwyciężył świat»”.

Co możemy uczynić, aby skutecznie obronić się przed zagrażającą nam cywilizacją śmierci i budować cywilizację miłości? Kiedy Papież wskazuje drogę, zachęca nas przede wszystkim do modlitwy w rodzinach, ona bowiem przywołuje łaskę Bożą: „Rodzina jest powołana, aby być świątynią, to jest domem modlitwy, modlitwy... która staje się życiem, aby całe życie stało się modlitwą”. Jest ona konieczna, bo wyprasza u Boga „siłę wewnętrznego człowieka”.

Taka modlitwa – mówi dalej Ojciec Święty – musi być jednocześnie „odważnym świadectwem” wobec środowiska, w jakim żyjemy.

Modlitwa, do której wzywa Jan Paweł II to przede wszystkim różaniec. Pragnie on, „aby różaniec raz jeszcze stał się codzienną modlitwą «Kościoła domowego», którym jest chrześcijańska rodzina”.

Krucjata Różańca Rodzinnego w Polsce jest odpowiedzią na wezwanie Papieża do uświęcenia naszych rodzin. W swej działalności korzysta ona z doświadczeń charyzmatycznego kapłana, o. Patryka Peytona, który w latach powojennych zaproponował uleczenie świata z wojen i nienawiści poprzez uświęcenie rodzin. „Wspólny różaniec – tłumaczył Peyton – daje mężowi i żonie kilka chwil na odcięcie się od świata i przebywanie sam na sam z Bogiem oraz na zdanie sobie sprawy, czego niebo oczekuje od nich jako męża i żony, ojca i matki. Daje im czas na ożywienie szacunku do siebie oraz świadomość swojej godności. Daje także ciszę potrzebną, aby zapomnieć zdenerwowania i przebaczyć urazy, które powstały w ciągu dnia… Jeśli mąż i żona wezmą do ręki różaniec i codziennie wraz z dziećmi uklękną i podniosą wzrok do Boga prosząc o błogosławieństwo, to wtedy umocni się jedność rodziny. Powiększy się zrozumienie, cierpliwość, zespolenie. To utrzyma w rodzinie wzajemną miłość. Te dobrodziejstwa sięgną daleko poza granice domu. Gdy bowiem pokój zapanuje w rodzinie, to zapanuje też na całym świecie”.

Tym celom służy prowadzona przez Sanktuarium Krucjata Różańca Rodzinnego. Pod jej sztandar, poświęcony przez Ojca Świętego, zgłaszają się rodziny z całej Polski. Niech wśród nich nie zabraknie Ciebie i Twojej rodziny.

Napisz do nas! Zgłoś swe pragnienie swego uczestnictwa!

(Szczegółowe informacje na temat ruchu można uzyskać z najnowszego wydania książki Różaniec w rodzinach, która ukazała się w ramach „Biblioteki Fatimskiej”). Szukaj jej w ksiosku sanktuayjnym, pytaj w katolickich księganiach, zamów w Fundacji Nasza Przyszołość! Adresy i telefony zob. s. 43.