Litania zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej

wg Jana Pawła II Fatima, 13.05.1991 r.

I. Matko Odkupiciela ...

Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,

Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego ...

racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,

w grzechach swych uwikłany,

powstać z nich pragnący.

Dziś, zgromadzeni u Twych stóp,

Matko Chrystusa i Matko Kościoła,

raz jeszcze zwracamy się do Ciebie,

aby podziękować za wszystko

coś uczyniła w ciągu tych trudnych lat

dla Kościoła, dla każdego z nas

i dla całej ludzkości.

Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko Chrystusowa i Matko Kościoła:

- dziś jesteśmy tutaj, aby dziękować,

żeś zawsze nas wysłuchiwała,

że okazywałaś się Matką -

Dziękujemy Ci Pani Fatimska.

Matko Misyjnego Kościoła:

- idącego drogami ziemi ku trzeciemu

milenium chrześcijaństwa.

dziękujemy Ci za Twoją wędrówkę z nami -

Dziękujemy Ci Pani Fatimska.

Matko ludzi:

- dziękujemy Ci za nieustanną opiekę,

która pozwoliła nam uniknąć katastrof

i nieodwracalnych zniszczeń, umożliwiła

postęp i osiągnięcie nowoczesnych

zdobyczy społecznych -

Dziękujemy Ci Pani Fatimska.

Matko narodów:

- dziękujemy Ci za niespodziewane przemiany,

które przywróciły wiarę w przyszłość

narodom nazbyt już długo pozostającym

w ucisku i upokorzeniu -

Dziękujemy Ci Pani Fatimska.

Matko życia:

- dziękujemy Ci za liczne znaki mówiące

o tym, że jesteś z nami, że chronisz nas

przed złem i przed mocami śmierci -

Dziękujemy Ci Pani Fatimska.

Matko życia

- dziękujemy Ci, za to, że byłaś

w szczególny sposób 13 maja 1981 r.

przy Janie Pawle II, który czuł

przy Sobie Twoją opiekuńczą obecność -

Dziękujemy Ci Pani Fatimska.

Matko każdego człowieka

- walcząca o życie. które nie zna śmierci,

dziękujemy Ci, że wspomagasz nas

w tej walce -

Dziękujemy Ci Pani Fatimska.

II. Okaż, że jesteś Matką

- Matko ludzkości odkupionej Krwią Chrystusa -

Okaż, że jesteś Matką.

- Matko miłości doskonałej -

Okaż, że jesteś Matką.

- Matko Nadziei i pokoju -

Okaż, że jesteś Matką

- Święta Matko Odkupiciela -

Okaż, że jesteś Matką.

- Nie przestawaj okazywać, żeś jest Matką wszystkich,

świat bowiem potrzebuje Ciebie -

Okaż, że jesteś Matką.

- Nowa sytuacja narodów i Kościoła wciąż pozostaje chwiejna i niepewna -

Okaż, że jesteś Matką.

- Wciąż jeszcze istnieje niebezpieczeństwo, że miejsce marksizmu może zająć ateizm

w innej postaci, który wychwalając wolność, zmierza do zniszczenia samych korzeni

moralności ludzkiej i chrześcijańskiej -

Okaż, że jesteś Matką.

II. Bądź nam towarzyszką drogi

Matko nadziei:

- bądź towarzyszką drogi człowieka schyłku XX wieku -

Bądź nam towarzyszką drogi.

- bądź towarzyszką drogi ludzi wszystkich kultur i ras -

Bądź nam towarzyszką drogi.

- bądź towarzyszką drogi wszystkich stanów i każdego wieku -

Bądź nam towarzyszką drogi.

- bądź towarzyszką narodów w ich dążeniu do solidarności i miłości wzajemnej -

Bądź nam towarzyszką drogi.

- bądź z młodymi, bohaterami dni pokoju, które nadejdą -

Bądź nam towarzyszką drogi.

- bądź towarzyszką drogi narodów, które niedawno odzyskały przestrzenie wolności

i teraz budują swoją przyszłość -

Bądź nam towarzyszką drogi.

- bądź towarzyszką drogi Europy, która od Zachodu po Wschód - nie zdoła odnaleźć

swej prawdziwej tożsamości, jeżeli na nowo nie odkryje wspólnych korzeni -

Bądź nam towarzyszką drogi.

- potrzebuje Ciebie świat, ażeby położyć kres tak wielu i tak gwałtownym konfliktom,

które wciąż jeszcze są jego udręką -

Bądź nam towarzyszką drogi.

IV. Okaż, że jesteś Matką

Matko ubogich:

- tego, który umiera z głodu -

Okaż, że jesteś Matką.

- tego, który jest śmiertelnie chory -

Okaż, że jesteś Matką.

- tego, kogo spotkała krzywda i niesprawiedliwość -

Okaż, że jesteś Matką.

- tego, kto nie znajduje pracy -

Okaż, że jesteś Matką.

- tego, który bezdomny i nie ma gdzie się schronić -

Okaż, że jesteś Matką.

- tego, kto znosi ucisk, jest wyzyskiwany -

Okaż, że jesteś Matką.

- tego, kto z dala od Boga rozpaczliwie i daremnie szuka uciszenia -

Okaż, że jesteś Matką.

- tych wszystkich, którzy bronią życia, które jest odbiciem miłości Boga,

pomóż bronić go zawsze, od świtu aż po jego naturalny zachód -

Okaż, że jesteś Matką.

V. Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.

- niechaj nadejdzie kres przemocy niesprawiedliwości wszędzie tam, gdzie one istnieją -

Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.

- niech w rodzinach zakwita jedność i zgoda -

Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.

- niechaj nadejdzie pomiędzy narodami zrozumienie i szacunek -

Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

- niechaj prawdziwy pokój zapanuje na całym globie ziemskim -

Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.

VI. Czuwaj Maryjo.

- na czekającej nas jeszcze drodze -

Czuwaj Maryjo.

- nad ludźmi -

Czuwaj Maryjo

- nad narodami w nowej sytuacji, którym nadal zagraża widmo nowej wojny -

Czuwaj Maryjo.

- nad odpowiedzialnymi za losy państw -

Czuwaj Maryjo.

- nad tymi, co w swoich rękach mają przyszły los ludzkości -

Czuwaj Maryjo.

- nad Kościołem, zawsze narażonym na zasadzki ducha tego świata -

Czuwaj Maryjo.

- na drodze nowej ewangelizacji Europy -

Czuwaj Maryjo.

- nad posługą następcy Piotra, Jana Pawła II, która jest służbą Ewangelii i służbą ludziom

i kierują ją ku nowym horyzontom misyjnej działalności Kościoła -

Czuwaj Maryjo.

VII. Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

- w kolegialnej jedności z pasterzami -

Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

- w komunii z całym ludem Bożym, rozsianym po świecie -

Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

- odnawiając dziś przed Tobą synowskie zawierzenie rodzaju ludzkiego -

Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

VIII. Wspomóż nas Maryjo.

- postanawiamy iść z Tobą za Chrystusem, Odkupicielem Człowieka -

Wspomóż nas Maryjo.

- niechaj nie ciąży nam zmęczenie -

Wspomóż nas Maryjo.

- trud niech nie opóźnia naszych kroków -

Wspomóż nas Maryjo.

- przeszkody niech odwagi w nas nie gaszą, a smutek radości serca -

Wspomóż nas Maryjo.

- Maryjo, daj światu Chrystusa, który jest naszym pokojem.

Niechaj narodów nie dzieli już nienawiść i pragnienie zemsty.

Świat zaś niech nie ulegnie mirażom fałszywego dobrobytu,

który zabija godność osoby i wystawia na nieustanne ryzyko

całe stworzenie.

Czuwaj Maryjo nad naszą wędrówką i spraw,

byśmy w niebie pełni radości oglądali Twego Syna -

Amen.