Różaniec z Ojcem Świętym Janem Pawłem II

Wprowadzenie

Jan Paweł II to papież, który w sposób szczególny umiłował modlitwę różańcową. Już w jednym z pierwszych dni swego pontyfikatu, 29 października 1978 r. wyznał: „Różaniec jest moją ulubioną modlitwą.

Przecudna to modlitwa. Cudowna z racji swej prostoty i głębi.” I dodał słowa, które wskazują na to, co jego zdaniem stanowi przedziwny sekret Różańca. Jest nią zdolność wpisania w tajemnice zbawcze osobistych doświadczeń człowieka i aktualnych wydarzeń Świata: „Nasze serce – mówił Papież – potrafi wpleść w te dziesiątki Różańca wszystkie wydarzenia, które składają się na życie jednostki, rodziny, narodu, Kościoła i ludzkości. A więc, koleje życia osobistego, bliźnich, a w szczególności tych, którzy są nam bardziej bliscy, którzy są drożsi naszemu sercu. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje rytmem życia ludzkiego”. Dlatego jest ona tak potrzebna dzisiejszemu Światu. Ma przyprowadzić współczesnego człowieka z powrotem do Chrystusa.

Różaniec to tradycyjna modlitwa Kościoła, o którą Jan Paweł II okazuje głęboką troskę. Ojciec Święty przypomina wielką tradycję katolickiej duchowości i zapewnia, że jest to dziedzictwo „bogate i dobre”. Mówiąc o jego pięknie pyta słuchaczy: „Chcecie, ażebym was nauczył tego «sekretu» jego przechowywania? To proste i sekretem już nie jest: «Módlcie się, módlcie się wiele; każdego dnia odmawiajcie cząstkę różańca”.

Jan Paweł II daje czytelne znaki mające mówić o wartości różańca dla współczesnych dziejów Świata. Wkłada do ręki swych rozmówców – wierzących i niewierzących – różaniec, a przy okazji pielgrzymek do maryjnych sanktuariów pozostawia go w nich jako papieskie wotum. Często kieruje do słuchaczy prostą katechezę różańcową, jak tę wypowiedzianą w Fatimie 13 maja 1982 r.: „Zgodnie z tradycją wielu wieków Matka Boża Fatimska wskazuje na różaniec, który słusznie określa się mianem «modlitwy Maryi», modlitwy, w której czuje się Ona z nami w szczególny sposób zjednoczona. Ona sama modli się z nami…”

Z okazji osiemdziesiątej rocznicy ostatniego objawienia Matki Bożej Fatimskiej, dnia 1 października 1997 r. Ojciec Święty wysłał do biskupa Leirii–Fatimy specjalny list. Papież zawarł w nim apel „do rodzin i wspólnot kościelnych o codzienne odmawiane różańca”. Pisał: „Drodzy bracia i siostry, odmawiajcie codziennie różaniec! Gorąco proszę pasterzy, by odmawiali i uczyli odmawiania różańca w swoich chrześcijańskich wspólnotach. Aby każdy umiał wiernie i odważnie wypełniać obowiązki swojego stanu, pomóżcie Ludowi Bożemu powrócić do codziennego odmawiania Różańca, do tej przemiłej rozmowy dzieci z Matką, którą «przyjmują w swoim domu» ”.

Dnia 25 października 1998 r., Papież przypomniał, że w życiu Świętych „szczególnie ważną rolę odgrywał kult Bogarodzicy Dziewicy i modlitwa różańcowa”. O samym Różańcu powiedział: „Ta prosta i głęboka modlitwa, chętnie odmawiana indywidualnie i w gronie rodziny, była niegdyś bardzo popularna wśród chrześcijańskiego ludu. Byłoby bardzo dobrze, gdyby i dziś została na nowo odkryta i doceniona, zwłaszcza w rodzinach. Modlitwa ta pomaga rozważać życie Chrystusa i tajemnice zbawienia; dzięki nieustannemu przyzywaniu Maryi oddala niebezpieczeństwo rozpadu rodziny; jest niezawodną więzią komunii i pokoju.

Zachęcam wszystkich, a w szczególny sposób chrześcijańskie rodziny, aby podążając codzienną drogą wierności, szukały w Różańcu umocnienia i oparcia…

Niech Maryja – kończył Papież swój apel – wspomaga zwłaszcza rodziny, aby umiały przyjmować Ewangelię i konsekwentnie realizować ją w codziennym życiu”.

* * *

Podczas swej wizyty w zakopiańskim Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej Ojciec Święty powiedział: „Zawsze mi pomagaliście. Byliście ze mną i rozumieliście moje troski. Czułem to. Było to dla mnie wielkim wsparciem… Dziękując za dar modlitwy i ofiary, jeszcze raz kieruję do wszystkich serdeczną prośbę, którą wypowiedziałem w dniu inauguracji pontyfikatu: «Módlcie się za mnie. Pomóżcie mi, ażebym mógł wam służyć»”. Niechaj ta książka będzie znakiem, że chcemy coraz lepiej i gorliwiej pomagać naszemu Papieżowi, że chcemy modlić się za niego na różańcu. Chcemy jednoczyć się z nim na modlitwie.

Ufam, że pomogą w tym rozważania tajemnic różańcowych prezentowane w tej książce. Powstały one w oparciu o najstarsze i najnowsze teksty nauczania papieskiego i zostały dobrane tak, aby ukazać bogactwo maryjności Jana Pawła II i podkreślić, jak wielką rolę przywiązuje on do zjednoczenia całego Kościoła z Maryją – w tajemnicach Jej życia, w różańcu.

Ufam, że książka Różaniec z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, przygotowana w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem i omodlona przed znajdującą się w niej cudowną figurą Maryi, będzie pomocą dla duszpasterzy i wiernych w szerzeniu różańcowej pobożności i w modlitwie za Papieża. Niech pomaga ona w naszej służbie Ojcu Świętemu.

W Święto Matki Bożej Fatimskiej

13 maja 1999 roku

Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem

ks. Mirosław Drozdek SAC