Apele orędzia fatimskiego

 

„Apele orędzia fatimskiego” to najnowsza książka o Fatimie, napisana przez s. Łucję, żyjącego świadka objawień. Jej misja określona została przez samą Matkę Bożą: „Ty tu zostaniesz przez jakiś czas. Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali”. Ukazanie się tego tytułu jest może najważniejszym dziełem podjętym przez s. Łucję pragnącą do końca wypełnić powierzone jej zadanie.

Po trzech pielgrzymkach Ojca Świętego Jana Pawła II do Fatimy (1982, 1991, 2000), po beatyfikacji Hiacynty i Franciszka oraz po ujawnieniu tzw. trzeciej części tajemnicy fatimskiej, jesteśmy świadkami kolejnego niezwykłego wydarzenia, które pokazuje, że na naszych oczach wypełnia się i realizuje orędzie z Fatimy.

Arcybiskup Bertone, sekretarz osobisty kard. Ratzingera, w komentarzu wstępnym do trzeciej części tajemnicy zapowiedział ukazanie się książki o Fatimie, której autorem miała być sama s. Łucja. Książka powstała jako odpowiedź na liczne listy czcicieli Matki Bożej i pielgrzymów. Zawiera myśli i refleksje wyrażające uczucia Wizjonerki oraz ukazujące jej dziecięcą duchowość  – a wszystko to zostało ujęte w formie prostej katechezy. Kiedy zapytano s. Łucję, czy byłaby zadowolona z publikacji swej pracy, odpowiedziała: „Jeśli Ojciec Święty wyrazi zgodę, będę się cieszyć, w przeciwnym wypadku będę posłuszna Ojcu Świętemu”. Przedłożyła ona tekst do aprobaty władzom kościelnym, żywiąc nadzieję, że swoimi pismami przyczyni się do prowadzenia ludzi dobrej woli drogą wiodącą do Boga, ostatecznego kresu wszelkich ludzkich dążeń. Zapowiedziana książka została przeanalizowana w Kongregacji Nauki Wiary i oceniona pozytywnie. Pierwsze wydanie ukazało się w języku portugalskim w Fatimie z imprimatur biskupa Leiria-Fatima, Serafima de Sousa Ferreira e Silva, 8 grudnia 2000 r., na zakończenie Roku Jubileuszowego. W ten sposób książka zamknęła ważne wydarzenia fatimskie związane z obchodami Wielkiego Jubileuszu i stała się kluczem do zrozumienia ich znaczeń.

O jakie wydarzenia fatimskie chodzi? O trzecią pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II do Fatimy i o beatyfikację Hiacynty i Franciszka, przede wszystkim jednak o wydarzenie, które miało miejsce w dniach 7-8 października 2000 r. Na osobiste życzenie Ojca Świętego do Watykanu została wtedy przywieziona figura Matki Bożej z Fatimy. Podobnie jak to było 24 marca 1984 r., figurę umieszczono w prywatnej kaplicy Ojca Świętego, gdzie Jan Paweł II przez wiele godzin, w gronie najbliższych współpracowników, czuwał z Matką Bożą. Ta „noc fatimskiego czuwania” pozostaje tajemnicą Ojca Świętego i tajemnicą Niepokalanego Serca Maryi.

7 października 2000 przypadała pierwsza sobota miesiąca i liturgiczne wspomnienie Królowej Różańca Świętego. W tym dniu w godzinach popołudniowych odbyło się na placu św. Piotra nabożeństwo maryjne. Jego kulminacyjnym momentem było wprowadzenie w uroczystej procesji figury Matki Bożej Fatimskiej. Przed tą figurą uklęknął Ojciec Święty. Plac św. Piotra był wypełniony po brzegi pielgrzymami z całego świata. Trzymane w dłoniach lampiony przypominały uroczystości i procesje z Fatimy.

Dzień 8 października 2000 to jubileuszowa pielgrzymka biskupów. Przybyło ich ponad tysiąc pięćset. Przy papieskim ołtarzu znowu pojawiła się figura Matki Najświętszej. Na zakończenie mszy św. Jan Paweł II dokonał poświęcenia Kościoła trzeciego tysiąclecia Niepokalanemu Sercu Maryi. W tym akcie wypowiedział wiarę Kościoła, który jak Jan pod krzyżem na nowo przyjął „do swego domu” Matkę. Kościół jeszcze raz usłyszał słowa: „Synu, oto Matka Twoja. Matko, oto syn Twój!” Wszyscy wierzący powinni pochylić się nad treścią aktu zawierzenia i odczytać w nim to, co Ojciec Święty chciał powiedzieć Kościołowi wchodzącemu w nowe tysiąclecie.

Ukazanie się książki „Apele orędzia fatimskiego” jest kontynuacją opisanych wydarzeń. Jak powiedział Ojciec Święty, może być ona zrozumiana tylko w kontekście „wydarzeń fatimskich” i „fatimskiego doświadczenia”.

Czytelnik dostaje do rąk dzieło niezwykłej rangi, napisane przez kogoś, kogo niebo wybrało na świadka. Lektura tej książki prowadzi do samych źródeł objawień fatimskich. Nie podaje ciekawostek i nie szuka taniej popularności, ale odkrywa najgłębsze pokłady serca Wizjonerki, serca, w które zostały wpisane tajemnice nieba. Wszystkie komentarze są zbyteczne i bledną w świetle „światła Słonecznej Pani”.

Książka ukazuje się w wersji polskiej dzięki współpracy Sanktuarium Fatimskiego na Krzeptówkach z wydawnictwem Pallotinum. Jej pierwsze egzemplarze przekazał Ojcu Świętemu ks. Stefan Dusza SAC, dyrektor Pallotinum na prywatnej audiencji 29 lipca 2001. Książka została ubogacona historycznymi zdjęciami z trzeciej pielgrzymki Ojca Świętego do Fatimy. Ukazuje się w znanej serii „Biblioteka fatimska”, wzbogacając ją o ten niezwykły tytuł.

Do wszystkich zainteresowanych tematyką fatimską kierujemy serdeczne zaproszenie do lektury tej książki. Niech pozwoli ona głębiej zrozumieć tajemnice Niepokalanego Serca Maryi i Jej zamiary wobec Kościoła i każdego z nas. Życzymy dobrego odbiory tej książki i głębokich przemyśleń związanych z fatimskim orędziem.

Ks. Mirosław Drozdek SAC

Kustosz Sanktuarium