Krucjata Różańca Rodzinnego

 

W roku Maryjnym ukazuje się w Polsce ta szczególna książka - Krucjata Różańca Rodzinnego.

Powstała ona na gruncie religijności społeczeństwa zachodniego. Wyrasta jednak z żarliwości miłości ku Matce Najświętszej, a jest to wartość uniwersalna i tak nam bliska. Żywy jest dla nas także problem współczesnej rodziny, również u nas zagrożonej rozbiciem, zeświecczeniem. Jakże aktualne i dzisiaj są słowa Ojca św. Piusa XII zamieszczone w liście napisanym z okazji zlotu Krucjaty Różańca Rodzinnego w Anglii w roku 1952:

„Nigdy przedtem świat nie znalazł się w tak palącej potrzebie modlitwy jak dziś, gdy niebezpieczna forma materializmu próbuje podważyć związek człowieka z jego Stwórcą i z jego współbraćmi oraz zniszczyć świętość życia rodzinnego. N0ajskuteczniejszym antidotum przeciwko złu, jakie zagraża ludzkiej społeczności, jest modlitwa, a szczególnie modlitwa wspólna, bo jak powiedział nasz Pan: „Gdzie dwóch się zebrało w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich”. A jakaż forma wspólnej modlitwy mogłaby być prostsza, a jednocześnie skuteczniejsza - niż Różaniec Rodzinny?”

Zachęcam serdecznie do lektury Podręcznika Krucjaty Różańca Rodzinnego. Nie tylko do lektury, ale do ożywienia znanej w Polsce od wieków wspólnej modlitwy różańcowej w rodzinie.Książka ta o charakterze podręcznika wydana zostaje wiernie według tekstu angielskiego jako dokumentacja.

Pierwsza cześć - organizacyjna może być trudna dla czytelnika, niech będzie jednak obrazem wielkiej gorliwości apostołów Krucjaty Różańca Rodzinnego w świecie.

Druga część zawierająca medytację, refleksję oraz świadectwa rodzin, które podjęły wezwanie do wspólnej modlitwy różańcowej, będzie na pewno dla czytających wewnętrznym ubogaceniem.

Wydanie Podręcznika Krucjaty Różańca Rodzinnego nie ma w Polsce rangi zobowiązującej instrukcji duszpasterskiej. Ma przede wszystkim pomóc ożywieniu naszych rodzinnych form wspólnej modlitwy różańcowej w domach rodzinnych.

Z modlitwą różańcową idziemy w Polsce do Dwutysiąclecia Narodzenia Chrystusa. Gorąco pragnę, aby każda rodzina, do której trafi ta książka, codziennie odmawiała wspólnie chociaż jeden dziesiątek różańca.

Różaniec jest potęgą w naszym życiu. Wiele razy w dziejach modlitwa ta usilnie zanoszona do Boga zaważyła na losach narodów. Różaniec jest jakby liną ratunkową w życiu ludzi zmagających się z grzechem, trudnościami, nałogami. Jest pociechą w rękach chorych i umierających. Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie.

„Modlitwa w rodzinie - pisze ojciec Peyton - wiedzie do modlitwy we wspólnocie i w całym narodzie. A gdy modlą się narody, świat ogarnia pokój. Temu właśnie służyć ma Krucjata Różańca Rodzinnego i to jest powodem dla którego napisano ten Podręcznik”.

Wszystkim, do których dotrze ta książka z serca błogosławię na lekturę i na wierne odmawianie Różańca.

Niech przez tę modlitwę Matka Chrystusowa wchodzi coraz bardziej w naszą świadomość, w nasze codzienne życie i przybliża nas do swojego Syna,  bez którego nic uczynić nie możemy /por. J15,5/

Ks. Kardynał Józef Glemp

Prymas Polski