Fatima w Bożym planie zbawienia
Fatima nel Divino piano della salvezza


MIĘDZYNARODOWY KONGRES MARIOLOGICZNO-MARYJNY
SPOTKANIE KUSTOSZÓW SANKTUARIÓW POLSKICH
Congresso Internazionale Mariologico-Mariano
Incontro dei custodi dei santuari polacchi


Zakopane –Krzeptówki 13-17 września 2017

 

Organizatorzy:

· Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej Zakopane – Krzeptówki

· Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Sanktuariów

· Polskie Towarzystwo Mariologiczne

Patronat Honorowy:

· Międzynarodowa Papieska Akademia Maryjna, Watykan

· Konferencja Episkopatu Polski

Patronat Medialny:

· Katolicka Agencja Informacyjna

· Nasz Dziennik

· Radio Alex

 

PROGRAM

ŚRODA, 13 września 2017

· Godz. 13.00 Spotkanie Kustoszów Polskich Sanktuariów (L'incontro dei Custodi dei Santuari polacchi).

· Godz. 17.00 Kolacja

· Godz. 18.30 Różaniec i Msza Święta (Rosario e Santa Messa) – przewodniczy i homilię głosi J. Em. Ks kard. Zenon Grocholewski - Watykan

· Godz. 21.00 Apel maryjny i procesja światła (Apello mariano e processione della luce).

 

CZWARTEK, 14 września 2017 (Święto podwyższenia Krzyża Świętego)

· Godz. 7.00 - 8.00 Śniadanie (Colazione).

Sesja plenarna: Orędzie Fatimskie w perspektywie biblijnej, patrystycznej i dogmatycznej (Il messaggio di Fatima nella prospettiva biblica, patristica e dogmatica).

Moderator: Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski - UPJPII w Krakowie

· Godz. 8.45 - Powitanie Gości i Otwarcie sympozjum (Saluto di accoglienza ed inaugurazione del Congresso) – Ks. Kustosz dr Marian Mucha SAC

· Godz. 8.55 – Wprowadzenie w tematykę (Introduzione al tema) – Ks. Bp. Henryk Ciereszko - przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Sanktuariów

· Godz. 9.05 Denis Sahayaraj Kulandaisamy – Pontificia Facoltà Teologica „Marianum”, Rzym, Orędzie fatimskie w świetle apokaliptyki biblijnej (Il messaggio di Fatima alla luce della apocalittica biblica).

· Godz. 9.35 Ks. dr hab. Marek Gilski UPJPII, Kraków, Idea zadośćuczynienia i ekspiacji za grzechy u Ojców Kościoła (L'idea di riparazione e di espiazione per i peccati nei Padri della Chiesa).

· Godz. 10.05 Kawa

· Godz. 10.35 Ks. Prof. Manfred Hauke (Szwajcaria), Przewodniczący Towarzystwa Mariologicznego Języka Niemieckiego, Facoltà di Teologia a Lugano (Szwajcaria), Der dogmatische Gehalt der gelserscheinungen in Fatima (Treści dogmatyczne w objawieniach Anioła w Fatimie).

· Godz. 11.05 Pytania do prelegentów i dyskusja (Domande ai relatori e la discussione).

· Godz. 12.00 Msza Święta – przewodniczenie i homilia – Ks. Bp. Henryk Ciereszko, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Sanktuariów

· 13.30 Obiad

· 14.30 Pielgrzymka do sanktuariów (Il pellegrinaggio ai santuari):

Grupa A.Sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr na Wiktorówkach i Morskie Oko

Grupa B.Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu

· Godz. 19.30 Kolacja

 

PIĄTEK, 15 września 2017 (Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej)

· Godz. 7.00-8.00 Śniadanie

Sesja plenarna: Orędzie Fatimskie w perspektywie duchowo-moralnej i pastoralnej (Il messaggio di Fatima nella prospettiva spirituale-morale e pastorale)

Moderator: Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC, UKSW Warszawa

· Godz. 8.45 O. prof. dr hab. Jacek Salij OP, UKSW –Warszawa, Kult Niepokalanego Serca Maryi darem dla współczesnego Kościoła i świata (Il culto del Cuore Immacolato di Maria come un dono per la Chiesa contemporanea e per il mondo).

· Godz. 9.20 Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, UKSW, Warszawa-Płock, Nawrócenie, pokuta i wynagrodzenie w świetle objawień fatimskich (La conversione, penitenza e riparazione alla luce di Fatima).

· Godz. 9.50 Kawa

· Godz. 10.20 Oddziaływanie Polskiej Fatimy – dwugłos:L’influsso della „Fatima polacca”- duetto

- Ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek SAC, Oddziaływanie Sanktuarium Fatimskiego na Krzeptówkach (L’influsso e significato del Santuario di Krzeptówki).

- Ks. dr Krzysztof Czapla SAC, Działalność i Misja Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem (L’attività e missione del Segretariato di Fatima a Zakopane).

· Godz. 11.10 Pytania do prelegentów i dyskusja

· Godz. 12.00 Msza Święta – przewodniczenie i homilia – Ks. Abp. Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski

· 13.30 Obiad

· 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia (Coroncina alla Divina Misericordia).

· 15.20 Dyskusja panelowa nt. Tajemnice fatimskie (Tavola rotonda. I segreti di Fatima) - prowadzi Ks. prof. KUL dr hab. Janusz Lekan, KUL – Lublin

- 15.25 Błędy Rosji a Fatima – prezentacja książki „Tajemnice Fatimy” – Janusz Rosikoń, red. Grzegorz Górny.

- 15.45 Wizja piekła według objawień fatimskich - I tajemnica(Visione dell'inferno nelle apparizioni di Fatima) - ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC, UKSW - Warszawa

- 15.15 - Kult Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny - II tajemnica (Il culto del Cuore Immacolato di Maria) – dr Monika Waluś, Centrum Studiów Mariologicznych UKSW Kolbianum – Niepokalanów – Warszawa

- 16.05 Męczeństwo Kościoła według objawień fatimskich - III tajemnica (Martirio della Chiesa nelle apparizioni di Fatima) – Ks. prof. KUL dr hab. Kazimierz Pek MIC

- 16.15 Obecność orędzia fatimskiego w mediach (La presenza del messaggio Fatima nei media) – dr i red. William Anthony Thomas, Irlandia

- 16.25 Kawa

- 16.50 Pytania do prelegentów i dyskusja

· Godz. 18.30 Kolacja

· Godz. 20.00 Koncert Maryjny (Concerto mariano) – p. Hanna Rybka /Sanktuarium na Krzeptówkach/.

 

SOBOTA, 16 WRZEŚNIA 2017

· Godz. 7.00-8.00 Śniadanie

Sesja plenarna: Orędzie Fatimskie w perspektywie historyczno - socjologicznej (Il Messaggio di Fatima nella prospettiva storico sociologica)

Moderator: Ks. dr Janusz Kumala MIC, Centrum Formacji Maryjnej LicheńStary

· Godz. 8.45 Ks. dr Carlos Cabecinhas, rektor sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie, Znaczenie sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dla współczesnego Kościoła i świata (L'importanza del Santuario di Nostra Signora di Fatima per la Chiesa contemporanea e per il mondo).

· Godz. 9.20 Prof. dr hab. Jana Moricova, Uniwersytet Katolicki w Ružomberoku (Słowacja), Przesłanie fatimskie jako inspiracja dla Kościoła podziemnego na Słowacji (Il messaggio di Fatima come ispirazione per la Chiesa sotterranea in Slovacchia).

· Godz. 9.50 Kawa

· Godz. 10.20 O. dr. Milad Sidky Zakhary CM (Egipt), Orędzie Fatimskie a islam (Mesaggio di Fatima e l'Islam) - ewentualnie: Maryja w islamie w świetle objawień fatimskich).

· Godz. 10.50 Pytania do prelegentów i dyskusja

· Godz. 11.10 Podsumowanie i zakończenie części naukowej Kongresu (Riassunto e la conclusione della parte scientifica del Congresso) - O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz M. Bartosik OFMConv, przewodniczący PTM

· Godz. 12.00 Msza Święta – przewodniczenie i homilia – Ks. Prowincjał Księży Pallotynów Zenon Hanas SAC

· 13.30 Obiad

· 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

· Godz. 15.15 Zebranie Plenarne Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Mariologicznego (I termin) (Assemblea Plenaria elettorale della Società Mariologica Polacca).

· Godz. 15.30 Zebranie Plenarne Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Mariologicznego (II termin) (Assemblea Plenaria elettorale della Società Mariologica Polacca).

 

NIEDZIELA 17 WRZEŚNIA 2017

· Godz. 7.30 - 8.30 Śniadanie

· Godz. 10.00 Procesja Różańcowa (Processione del Rosario).

· Godz. 10.00 Msza Święta – przewodniczenie i homilia - Ks. Carlos Cabecinhas, Rektor Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie

· Godz. 12.30 Obiad