Adam Bachleda-Curuś
Zakopane

Szanowni Księża, Drodzy Bracia w Chrystusie,


25 maja mija 5 lat. Życie toczy się dalej, ale nie ustaje moja pamięć o drogim nam wszystkim przyjacielu, współbracie, księdzu i niezwykłym słudze Maryi jakim był - i nadal jest - ś.p. ks. Kustosz Mirosław Drozdek.
Pamięć o Nim przetrwa, bo zostały Jego dzieła, których dokonał nie dla chwały swojej, ale dla Niepokalanej. Niezmordowany, przepełniony misją głoszenia orędzia fatimskiego dokonał rzeczy z ludzkiego punktu widzenia niemożliwych.
Gdy w 1979 r. przybył jako duszpasterz do Zakopanego, od początku związany był z orędziem fatimskim. Tutaj bowiem na Krzeptówkach w małej historycznej kaplicy Niepokalanego Serca Maryi modlono się przy jednej z pierwszych figur Matki Bożej Fatimskiej ofiarowanej Prymasowi Tysiąclecia, kard. Stefanowi Wyszyńskiemu przez Biskupa Leiry, przekazanej później ówczesnemu prowincjałowi pallotynów - ks. Stanisławowi Czapli. Ksiądz Mirosław szybko przejął się treścią kultu Matki Bożej Fatimskiej - w szerzeniu przesłania fatimskiego był niezmordowany.
W dniu 13 maja w 1981 r. po zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II, Ks. Mirosław podczas nocnego czuwania na modlitwie postanowił, ze jeśli Pani Fatimska ocali życie Jana Pawła II, zrobi wszystko, aby wybudować świątynię - votum wdzięczności za ocalenie Papieża. Dziś podziwiamy piękno tego sanktuarium, którego budowa w trudnych latach komunizmu wymagała nieludzkiego wysiłku i pomocy Boskiej. To miejsce od lat trwającej nieustającej modlitwy przyciąga tłumy pielgrzymów.
Księdzu Mirosławowi Drozdkowi zawdzięcza Podhale najważniejsze wydarzenie w swojej historii - wizytę Jana Pawła II w 1997 r. Niezliczona ilość zabiegów dyplomatycznych, wielokrotne podróże do Watykanu, spotkania z Janem Pawłem II, a wszystko to skupione w osobie Księdza Mirosława i kilku najbliższych współpracowników. Bez wątpienia, gdyby nie Ksiądz Mirosław Drozdek, nie byłoby Hołdu Górali i wielkiej chwały dla Ziemi Podhalańskiej. Znamienne, że to właśnie Ojciec Święty Jan Paweł II w 1997 r. konsekrował Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach i tak się o Tym dziele wypowiadał: „Sanktuarium na Krzeptówkach jest mi w najszczególniejszy sposób bliskie i drogie. Za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej życie zostało mi na nowo darowane. Przybyłem do was, aby wam podziękować za waszą dobroć, pamięć i modlitwę, która tu trwa nadal. Dziękuję wszystkim za tę świątynię. Zawiera ona waszą miłość do Kościoła i papieża."
Ks. Mirosław Drozdek to dar Opatrzności Bożej dla Miasta Zakopane i górali. Łącząc kult Matki Boskiej z Krzeptówkami i lokalną społecznością w sposób szczególny cenił tradycję i kulturę Podhala. Uczył nas jak pielęgnować i kontynuować tradycję Ojców naszych. On propagował ją w świecie. Górale uczestniczyli we wszystkich uroczystościach, również tych w Watykanie, USA i innych częściach świata. Ks. Drozdek był inicjatorem przekładu Pisma Świętego Nowego Testamentu na gwarę góralską. Był także pomysłodawcą i organizatorem największych uroczystości kościelnych na terenie Zakopanego, m.in. procesji fatimskich. Dzięki Jego zaangażowaniu i pomocy powstała góralska banderia konna zorganizowana przez Marcina Zubka, licząca do 100 koni, która uczestniczy w lokalnych uroczystościach patriotycznych i religijnych, podnosząc ich rangę i doniosłość. Ks. Kustosz Drozdek był organizatorem wielu góralskich pielgrzymek do Watykanu i Fatimy. To jego parafianie podczas pogrzebu Jana Pawła II reprezentowali Polskę niosąc dary ofiarne w trakcie mszy. Działania Ks. Mirosława poza szerzeniem kultu Maryi przypomniały nam kim jesteśmy i w sposób wyjątkowy i szczególny promowały nasze miasto w świecie. Za to Podhale będzie Mu zawsze wdzięczne, choć rola Jego w tym zakresie nie przez wszystkich jest znana i doceniana.
Większą część życia poświęcił propagowaniu przesłania z Fatimy oraz krzewieniu idei modlitwy za Ojca Świętego. Wszczepił w nas głęboką wiarę i kult Matki Boskiej Fatimskiej, który ściśle powiązał w naszej świadomości z symboliką Krzyża na Giewoncie.
W ostatnich latach życia heroicznie znosił chorobę nowotworową. W styczniu 2007 przeszedł ciężką operację. Zmarł 25 maja 2007 roku, w wieku niespełna 65 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 28 maja 2007r. Przewodniczył im metropolita krakowski - Kardynał Stanisław Dziwisz. Na pogrzebie obecnych było 200 kapłanów i tysiące wiernych. Ks. Mirosław Drozdek spoczął w krypcie na terenie sanktuarium na Krzeptówkach.
W tę smutną i zarazem radosną rocznicę - ks. Mirosław cieszy się już na pewno radością Nieba wraz z Błogosławionym Janem Pawłem II - chciałbym uczcić pamięć tego niezłomnego księdza, którego podziwiam za Jego siłę, wytrwałość i wiarę, a jednocześnie mojego bliskiego przyjaciela, na którego pomoc, wsparcie i modlitwę zawsze mogłem liczyć jako Burmistrz Miasta Zakopane i później jako człowiek. Postanowiłem każdemu podarować album Polska Fatima wydany jeszcze za życia Kustosza prezentujący jego dzieło. To nie jest Jego pomnik, ale szerzenie kultu Matki Boskiej Fatimskiej poprzez to stworzone przez Niego sanktuarium.
Czuję się zobowiązany do przypominania Jego dzieła i Jego przesłania choćby w tej formie. Niech te fakty skłonią nas do wspólnej refleksji i modlitwy za wielkiego Polaka i Duszpasterza. Kontynuujmy Jego dzieło.

Szczęść Boże
 
Zakopane 25 maja 2012 roku