O Białej Armii

Ks. Mirosław Drozdek SAC

 

Od 1972 r. istnieją we Włoszech grupy dzieci, które przechodzą formację przygotowującą je do poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi i do codziennej modlitwy różańcowej. Są to tak zwane „gniazda modlitwy” i znaleźć w nich można nawet trzyletnie dzieci.

Dzieci poznają treść orędzia z Fatimy oraz wypowiedziane tam prośby Matki Bożej, uczą się odnosić do Maryi jako do swej niebieskiej Matki, a idąc za przykładem trojga małych pastuszków, poświęcają się Matce Bożej. Ruch ten znany jako Biała Armia został zapoczątkowany we Włoszech przez o. Andrea d Ascanio, kapucyna. Rozprzestrzenia się on również poza granicami Włoch i zadamawia się w Szwajcarii, Kanadzie, Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Polsce, a także w Afryce.

27 maja 1989 r. Biała Armia spotkała się z Janem Pawłem II. To historyczne wydarzenie miało miejsce w czasie specjalnej audiencji w Sala Nervi w Rzymie. Pomieszczenie było wypełnione przez około osiem tysięcy dzieci, które w obecności Papieża poświęciły się Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

Inspiracja objawieniami w Fatimie.

W poprzednim stuleciu Matka Boża ukazała się w kilku częściach świata nawołując ludzkość do pokuty i modlitwy. Podobnie było w Fatimie, gdzie swoje wezwanie powiązała z wielką  obietnicą: „Moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.

W mniejszym lub większym stopniu maryjne wezwania zostały podjęte przez ludzkość. Nigdy jednak nie zastanawiano się wystarczająco poważnie nad tym, że ich odbiorcami były dzieci i że - zanim przekazały je innym - one same były wezwane do wprowadzenia orędzia Matki Bożej w swoje życie. Miały one ofiarować siebie Bogu, aby mogło nadejść królestwo miłości Ojca, aby został On pocieszony w swym bólu jako niekochany Ojciec, aby ludzkość wróciła na dobrą drogę i realizowała tę jedność w miłości, do której wszyscy zostali wezwani na mocy wspólnego Bożego dziecięctwa. Trójka małych pastuszków z Fatimy odpowiedziała : „Tak, chcemy!”, a Matka niebieska zapewniła, że ich ofiara została przyjęta: „Będziecie musiały dużo wycierpieć, ale łaska Boża będzie waszą pociechą... Odmawiajcie codziennie Różaniec”.

 

Dzięki Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie Matka Boża przekształciła Portugalię w swój ukochany kraj. Zapewniła, ze ten kraj nigdy całkowicie nie straci swej wiary. Matka Boża pragnęła nam wskazać, że zaprasza wszystkie dzieci świata do współpracy w dziele zbawienia w Chrystusie. Jeżeli z trójką małych dzieci potrafiła przemienić Portugalię w „swój kraj”, czyż nie przemieni całego świata, jeżeli znajdzie tysiące, miliony dzieci gotowych - jak trójka małych pastuszków - odpowiedzieć Jej: „Tak, chcemy!”?

 

Cel i owoce Białej Armii

U boku Maryi stoi Jej Biała Armia. A oto jej program:

1. Przygotowanie dzieci do poświęcenia się Aniołowi Stróżowi, a potem Niepokalanemu Sercu Maryi;

2. Nauczanie dzieci codziennej modlitwy różańcowej i gromadzenie je na wspólną modlitwę;

3. Przygotowanie dzieci do pierwszej Komunii świętej w duchu modlitwy i medytacji; przeciwstawienie się rozpowszechnionej praktyce robienia z tego pierwszego sakramentalnego spotkania duszy z Jezusem płytkiej, świeckiej uroczystości;

4. Objęcie swoją opieką rodzin dzieci, które powiedziały „tak” Niepokalanemu Sercu Maryi.

Jak olbrzymia jest moc łaski promieniująca  od dzieci, które zostały zawierzone Matce Najświętszej i które podjęły się odmawiać modlitwę różańcową!

 

Niektóre parafie zostały przemienione pod wpływem przykładu dzieci , które nie tylko wprowadziły Różaniec w swoje rodziny, ale i przekonały swoich rodziców i krewnych do uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej co często zaowocowało ich powrotem do sakramentów. W niektórych miastach dzieci chodziły od domu do domu, rozdając ludziom różańce i ucząc ich prawidłowego odmawiania tej modlitwy.

Czy nie jest to prosty i najskuteczniejszy apostolat? Ratując dzieci przez umieszczenie ich bezpiecznie w Niepokalanym Sercu Maryi, Bóg korzysta ze świeżości ich niewinnych serc, aby przeniknąć swą słodką mocą serca dorosłych.

Przynależność dziecka do Białej Armii pociąga za sobą częste mówienie o Bogu w rodzinie. W ten sposób rodzina zbiera się znów razem. Najważniejszym spośród spotkań staje się Msza święta, w trakcie której rodziny ponawiają swe poświecenie się Matce Bożej. W rodzinach zaczyna panować zgoda i jedność, za którą Jezus cierpiał i o którą modlił się w czasie Ostatniej Wieczerzy.

Apostolat Białej Armii jest skuteczny i jest w stanie dotrzeć do najgłębszych pokładów ludzkiego serca, ponieważ podejmują go małe, niewinne dzieci, w których żyje i działa pełnia łaski. W takich dzieciach Bóg może uobecniać bez przeszkód wszechmoc swojej miłości. Tak jak trójka małych pastuszków - Łucja, Franciszek i Hiacynta - były narzędziami Jezusa i Matki Bożej w uchronieniu Portugalii od wojny domowej, jak to miało miejsce w Hiszpanii, i od nieszczęść drugiej wojny światowej, tak też i dzisiaj małe dzieci uratują świat.

 

Biała Armia stawia już swe pierwsze, mocne kroki na ziemi polskiej. Przeprowadzony w Zakopanem paroletni eksperyment ujawnił wielkie zalety tego ruchu. W połowie roku 1996 zainteresowani będą mogli już otrzymać wszelkie materiały pozwalające rozwijać dziecko ku pełni życia chrześcijańskiego w ramach Białej Armii lub według jej idei. Opracowane są już konieczne podręczniki i audiokasety. Można się spodziewać, że tam, gdzie zostaną poczynione odpowiednie kroki, będzie można się cieszyć nowymi osiągnięciami. Kto wie, może jest to szansa na uratowanie najmłodszego pokolenia Polaków?