Rada Sekretariatu Fatimskiego

   kadencja: 2014-2017

 

 

- ks. Krzysztof Czapla SAC - dyrektor Sekretariatu Fatimskiego

 

Rada:

- ks. Zenon Hanas SAC - wiceprowincjał, Warszawa

- ks. Stanisław Firut SAC, Ukraina

- ks. Marian Mucha SAC, Zakopane

- ks. Stanisław Chabiński SAC, Ząbki

- ks. prałat Wiesław Taraska, Radom

- p. Krystyna Czuba, Warszawa

 

Kadencja Rady Sekretariatu Fatimskiego zakończy się w dniu 25 marca 2017 roku.