Akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi Wspólnot Żywego Różańca
w ramach II Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wspólnot Żywego Różańca
na Jasną Górę w dniu 7 czerwca2014 r.

Do stóp Twoich, o Maryjo, przyszliśmy dziś Twoi synowie i córki dobrowolnie, my członkowie Wspólnoty Żywego Różańca, aby poświęcić się Twemu Niepokalanemu Sercu. O Matko nasza ukochana - weź nasze serca, dusze i ciała, i kształtuj w nich Jezusa jak najpełniej, jak najdoskonalej. Wiemy dobrze, że tylko wtedy będziesz mogła to uczynić, gdy znajdziesz w nas gotowość na wszystko bez zastrzeżeń, zupełne poddanie się Twemu kierownictwu i oddziaływaniu.

Zdajemy sobie sprawę, że naszym obecnym zadaniem i ścisłym obowiązkiem jest ratować świat lecący w przepaść zmysłowości, żądzy użycia za wszelką cenę - aby
uchronić tysiące dusz od wiecznego potępienia. Bóg bardzo jest obrażany, Najświętsze Serce Jezusa znieważane, grzechy ciężkie ściągają kary na świat cały. Ale oto z nieba zstąpiłaś, Królowo Różańcowa, w słodkim poselstwie miłosierdzia, które Ci Bóg powierzył. Na głos Twój stajemy w pierwszym szeregu, zrozumiawszy dogłębnie, że na nas spoczywa wielka odpowiedzialność. Wszak miarą łask spływających na ludzkość jest nasza wierność, gorliwość w stosunku do naszego życiowego powołania.

Ażeby apostolska praca wydała obfite owoce i cuda ściągnęła na ziemię, trzeba nam wzorować się na niepokalanej czystości Twego Serca, iść śladami Twojego przykładu, wypełniając Twoje polecenia. Oto stoimy gotowi podjąć wezwanie do pokuty za grzechy własne i za grzechy świata, aby ratować grzeszników, wybłagać uświęcenie dla dusz dobrej woli i pokój dla całego świata. Pragniemy wynagradzać Najświętszemu Sercu Jezusa i Twemu Niepokalanemu Sercu za tych, którzy Go nie znają, nie czczą, nie kochają. Pragniemy składać ofiary naszych cierpień, trudów i spalać się całopalnie w zadośćuczynieniu, aby uprosić nawrócenie dla dusz zbłąkanych, aby wybłagać pokój dla całego świata. Przez umiłowanie woli Bożej, przez karność i posłuszeństwo Kościołowi Świętemu a przede wszystkim przez najgłębszą cześć i oddanie się Ojcu Świętemu. Czystością życia, umartwieniem, męstwem, cierpliwością wobec wszelkich doświadczeń chcemy powstrzymać napór zła i zepsucia, chcemy odrodzić świat - rozpoczynając od odnowy nas samych i naszych własnych domów rodzinnych
W tym celu ponawiamy dziś nasze przyrzeczenia na Chrzcie Świętym i w dniu I Komunii Świętej złożone : że Bogu wiernie służyć będziemy, wyrzekając się wszelkiego zła dobrowolnego.
Odnawiając te przyrzeczenia, jakby z odskoczni zapoczątkowujemy nowy okres życia gorliwym dążeniem do doskonałości naszego życia osobistego, rodzinnego i w tej Twojej różańcowej Wspólnocie oraz naszej parafii, diecezji i Ojczyzny. Łącząc modlitwy z ofiarami, wspomagać będziemy biednych grzeszników, których los takim smutkiem przepełnia Twoje Niepokalane, Macierzyńskie Serce. Pragniemy wynagradzać Ci wszystkie zniewagi i rany doznane z winy naszej i naszych braci. Aby pocieszyć Twoje Niepokalane Serce, spełniać będziemy Jego życzenia, poświęcając pierwsze soboty miesiąca czci Twego Niepokalanego Serca przez nabożeństwo według Twoich wskazówek: przystąpienie do Spowiedzi św., odmówienie jednej części Różańca św., przyjęcie Komunii św. i 15-sto minutowa medytacja z Maryją nad tajemnicą lub tajemnicami różańcowymi. Kochać będziemy tak drogi Ci Różaniec Święty.
Opiece Twojej, Królowo nasza, polecamy Kościół Święty i Ojca Świętego, naszą Ojczyznę, naszych braci Słowian i cały świat, nasze domy rodzinne, naszą parafię, naszą Różańcową Wspólnotę, diecezję i Ojczyznę i prosimy, o Maryjo, wybłagaj nam łaskę niezłomnego, potężnego ducha wiary, nadzieję bezgraniczną i miłość ofiarną, heroiczną w apostolstwie, taką, która cuda ściąga na ziemię. Królowo Różańca Świętego, uproś światu sprawiedliwy, trwały pokój!

Prowadź nas, o Matko Najświętsza Jasnogórska, na trud, na krzyż, z imieniem Twoim na ustach, za świętą sprawę zwycięstwa KRÓLESTWA CHRYSTUSOWEGO. Amen.

Jasna Góra, 07. 06. 2014 r.