Biała Armia w Polsce

Historia i stan aktualny.

1. W październiku 1992r. odbył się w Fatimie I Międzynarodowy Kongres Pastoralny. Zgromadził on liderów „Apostolatu Fatimskiego” z całego świata. W Kongresie tym uczestniczyła delegacja z Sanktuarium M. B. Fatimskiej z Zakopanego. W czasie trwania Kongresu odbyła się prezentacja  „ruchów apostolskich” związanych z objawieniami fatimskimi. Wśród  uczestników był również o. R. Fox z Alexandrii (South Dakota, USA) - Założyciel i Moderator „Białej Armii” w USA.  Biorąc zasadniczą ideę z Włoch, kolebki narodzin, ubogacił ten ruch swoimi doświadczeniami i bogatą literaturą. Jako uczestnik tego Kongresu nawiązałem kontakt z o. Robertem Fox’em. Otrzymałem upoważnienie na założenie ruchu „Białej Armii” w Polsce wraz z przekazaniem całej literatury z prawem „wyłączności” na Polskę. Po powrocie z Kongresu rozpoczęliśmy w Sanktuarium przygotowania do założenia „Białej Armii” . Nasza praca rozpoczęła się od tłumaczenia podstawowej literatury „Białej Armii”. Kolebką narodzin tego ruchu stało się przedszkole, prowadzone przez ss. Misjonarki św. Rodziny przy współpracy z Kustoszem Sanktuarium ks. Mirosławem Drozdkiem SAC. Siostry Misjonarki św. Rodziny przyjęły program „Białej Armii” i w codziennej pracy wychowawczej wpajały w serca dzieci najpiękniejsze ideały „Białej Armii”. Początek pracy „Białej Armii” rozpoczął się od uroczystego wprowadzenia statuy M. B. Fatimskiej do kaplicy Sióstr. Dalsza historia jest opisana w książce „Biała Armia” (Wydawnictwo Sanktuarium 1996).

2. Początki „Białej Armii” w Polsce sięgają więc 1992 roku. Praca prowadzona w przedszkolu ss. Misjonarek i Sanktuarium zainteresowała szybko siostry zakonne pracujące w przedszkolach i prowadzące katechizację z dziećmi. Okres ferii zimowych i letnich od 1993r. był okresem wymiany naszych  doświadczeń i przekazywania opracowanych materiałów zainteresowanym.

3. W grudniu 1994r. Ojciec Święty Jan Paweł II wydaje swój „List do dzieci”. Jego treść była bardzo zbliżona do zasadniczych założeń „Białej Armii”. Dla Kustosza Sanktuarium i Moderatora „Białej Armii” był to moment decydujący dla promocji tego ruchu. Z różnych wydawnictw zakupiono około 25 tys. egzemplarzy „Listu do dzieci”. Okres ferii zimowych w 1995r. był momentem decydującym. Wielką pomocą okazało się Radio Maryja, zwłaszcza o. Tadeusz Rydzyk, który zezwolił na podawanie informacji w Radio Maryja o „Białej Armii”. Skutek był zaskakujący. Dzieci przybywające na ferie zimowe do Zakopanego wraz z kapłanami, siostrami zakonnymi i świeckimi katechetami trafiały do Sanktuarium. Dla każdej grupy prowadziliśmy prelekcję o „Białej Armii” i wręczaliśmy bezpłatnie: „List do dzieci” i biały - symboliczny różaniec, zapraszając dzieci do włączenia  się w Dziecięcą Krucjatę Różańcową za Ojca Świętego Jana Pawła II. W czasie ferii zimowych i letnich przekazaliśmy około 25 tys. „Listu” i około 50 tys. różańców. Katecheci i katechetki realizowali w terenie program „Białej Armii”.

4. W sierpniu 1995r. o. Robert Fox przybywa do Sanktuarium Fatimskiego w Zakopanem na nasz Kongres Fatimski. Przybywa z 7 - osobową delegacją, małżeństwem Essenger’ów i ich dziećmi. Państwo Essenger, to Moderatorzy „Białej Armii” w USA. W czasie odbywającego się Kongresu Fatimskiego w Zakopanem, odbył się I „Mini-Kongres” dla dzieci „Białej Armii”. Wzięło w nim udział około 120 dzieci. Była prezentacja tego ruchu dla katechetów.

Mini-Kongres „Białej Armii” przyniósł pierwsze owoce tej pracy w Zakopanem i w Polsce.

5. W 1996r. ukazuje się podręcznik ideowy „Białej Armii” (nakład 10 tys. egzemplarzy) pod patronatem ks. biskupa Stanisława Stefanka (Przewodniczącego Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny), którego Kustosz Sanktuarium zaprosił do współpracy. Pomoc ks. biskupa i przeprowadzone z nim konsultacje okazały się „błogosławione”. Praktycznie ks. biskup Stanisław Stefanek z ramienia Episkopatu Polski stał się „rzecznikiem Białej Armii”.

6. W roku 1997 ukazują się „Pogadanki Ojca Roberta” - czyli katechezy dla dzieci „Białej Armii”.

7. W 1998r. ukazuje się II część „Pogadanek Ojca Roberta” i „Modlitewnik Białej Armii”. Wydane materiały programowe „Białej Armii” są w rękach zainteresowanych problematyką tego ruchu, który już dobrze funkcjonuje w wielu diecezjach. W przygotowaniu są dalsze materiały. Sanktuarium Fatimskie w Zakopanem w ramach serii: „Biblioteka fatimska” przygotowuje następne pomoce dydaktyczne „Białej Armii”. Przyjęliśmy zasadę, że zainteresowani otrzymują materiały i według podręcznika programowego „Biała Armia” prowadzą ten ruch w terenie; w razie potrzeby konsultują się z Sanktuarium.

8. Wypadałoby, aby wspomniany w artykule kapłan Giovanni Antonucci, rozpoczynający w Polsce swą pracę  „Białej Armii” uwzględnił dotychczasowy dorobek tego  ruchu istniejącego w Polsce od 1992r.. Należy ufać, że ten artykuł będzie początkiem współpracy i dalszego rozwoju „Białej Armii”. Mamy nadzieję, że przez tę zbieżność wydarzeń i faktów „Nasz Dziennik” stanie się dobrym przekaźnikiem treści „Białej Armii”.

ks. Mirosław Drozdek SAC