Najświętsza Panna nie tylko sama zachowana jest w pełni świętości, ale i utrzymuje i zachowuje świętych w pełni świętości, by ta się nie umniejszyła.

Zapobiega Ona rozpraszaniu się ich cnót, zmniejszaniu zasług, zgubie łask i szkodom ze strony szatana

św. Bonawentura

Umiłowani Siostry i Bracia!

Czciciele Maryi i Jej Niepokalanego Serca!

Podjęcie różańcowe apelu, zawierzenie wszystkiego Matce Bożej i związanie swego życia z Maryją, wymagają od nas czegoś więcej niż jednorazowego wzlotu duchowego, nawet jeśli przeżywamy coś, co zdaje się nas porywać aż do siódmego nieba. Bo, jak uczy doświadczenie, wielkie wzloty łatwo stają się wielkimi upadkami…

Święty Ludwik Grignion de Montfort stawia nam retoryczne pytanie: „Jaka jest przyczyna tego, że większość nawróceń bywa niestała? Dlaczego nawrócony grzesznik tak łatwo z powrotem popada w grzech? Dlaczego większość sprawiedliwych, miast wzrastać w cnocie i pomnażać w łasce, traci częstokroć tę odrobinę cnót i łask, które posiada?” Znamy odpowiedź: człowiek jest słaby, jego natura ciąży ku upadkowi i jeśli nie posiada cnoty wytrwałości, niebawem ustanie drodze do Boga.

Co, zapytacie, może umocnić nas na maryjnej drodze? Co może nam pomóc wytrwać w podjętych postanowieniach, mimo przeszkód i trudności? Nie musimy szukać odpowiedzi daleko. W Fatimie nasza Matka powiedziała: „Chcę być lepiej znana i miłowana!” Aby wytrwać przy Maryi i móc cieszyć się Jej macierzyńską bliskością, musimy Ją coraz lepiej poznawać i coraz bardziej miłować.

Tylko tyle i aż tyle.

„Chcę być lepiej znana i miłowana!” Czy wiecie, że spełnienie tej prośby ma fundamentalne znaczenie dla naszego życia?

Kiedy zaczniemy Ją lepiej poznawać i miłować, w naszych sercach zrodzi się duchowe pragnienie – będzie nas ono wciągało coraz głębiej w zjednoczenie z Maryją, aż każdy z nas stanie się Jej dzieckiem i Jej zwierciadłem. Sami o tym nie wiedząc, otworzymy się na tak wielkie morze łask, że jak Maryja będziemy mogli stać się ich pośrednikiem dla innych.

Świat stanie się lepszy, bo czciciele Matki Bożej zaczną lepiej wypełniać wszystkie Jej prośby, od których – jak czytamy w fatimskim orędziu – zależne są dzieje ludzkości. Modlitwa różańcowa będzie doskonalsza, zawierzenie pełniejsze, pokuta i ofiary bardziej świadome i bezinteresowne, nabożeństwo pierwszych sobót powszechne i odprawiane gorliwie. Bez poznania bowiem Maryi i Jej pokochania nie sposób oddawać Jej prawdziwej czci i (na ile może uczynić to człowiek) doskonale wypełniać wszystkie Jej życzenia, pragnienia, żądania.

Jeśli kochamy Matkę Bożą, to na pewno chcemy kochać Ją coraz bardziej – przecież taka jest natura miłości. A że miłość domaga się coraz doskonalszego poznania, więc bez wątpienia chcemy też wiedzieć o Maryi coraz więcej. Tym bardziej że Ona sama o to prosi, sama chce być „lepiej znana i miłowana”.

Ta fatimska prośba jest kluczem do nowego, lepszego świata i nie jest to przesadą. Dlatego – jak wierzymy – z inspiracji samej Matki Najświętszej chcemy otworzyć przed maryjnymi czcicielami najprostszą drogę do poznania i pokochania Maryi. To znaczy zaproponować Wam serię wydawniczą Znana i miłowana.

Seria ma dwa bezpośrednie cele: przybliżenie Wam wiedzy o Maryi („znana”) i wzbudzenie w Was pragnienia pokochania Jej i oddania się Niepokalanemu Sercu („miłowana”). Co dwa miesiące wydajemy tanią broszurę, w formacie kieszonkowym. Książki są pisane językiem ciepłym, z „serca do serca”, ale jednocześnie – choć łatwe w czytaniu – są treściowo głębokie i inspirujące. Założenie jest takie, by czciciel Matki Bożej otrzymywał duchową strawę co dwa miesiące, bo tyle czasu potrzeba, by nie zagubiły się mu treści z przeczytanej lektury. Następnie otrzymuje on kolejną lekcję w szkole Maryi.

Czy podjęcie prośby Matki Bożej, która chce być bardziej znana i miłowana, nie jest najpiękniejszym sposobem okazania Maryi miłości i wdzięczności? Bez wątpienia tak. Jeśli wezwanie to nie zostało dotychczas wystarczająco podjęte, to nadszedł czas, abyśmy to uczynili z największą gorliwością.

Miejsce na reklamę serii

Jeśli chcesz otrzymywać kolejne pozycje naszej maryjnej serii wyślij przekaz pocztowy lub dokonaj wpłAty na konto wydawnictwa. Cena rocznej prenumeraty (6 tytułów plus jeden numer specjalny gratis) wynosi 30 zł. Wydawca ponosi koszty wysyłki. Cena prenumeraty półrocznej (3 tytuły) – 15 zł.

Zamawiając poszczególne należy wnieść opłatę w wysokości 5 zł.

Dla wszystkich stałych prenumeratorów proponujemy nasze inne pozycje wydawnictw FONS OMNIS – wszystkie one służą pomnażaniu chwały Matki Bożej - z 10% rabatem.