Rada Sekretariatu Fatimskiego

w latach 2008-2011

 

- ks. Krzysztof Czapla SAC - dyrektor Sekretariatu

Rada:

- ks. Czesław Parzyszek SAC - wiceprowincjał

- ks. Paweł Góralczyk SAC

- ks. Marian Mucha SAC

- p. Wincenty Łaszewski

 

Kadencja Rady zakończyła się w dniu 25 marca 2011 roku.