I Światowy Kongres Inicjatywy Męskiego Różańca

W dniach od 26 do 28 stycznia 2024, w domu rekolekcyjnym przy w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie, należącej do Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Księży Pallotynów, odbył się I Światowy Kongres Inicjatywy Męskiego Różańca. 

Spotkaniu organizatorów nabożeństwa pierwszych sobót w ramach Inicjatywy, od strony duchowej towarzyszył ks. dr Krzysztof Czapla SAC - Dyrektor Sekretariatu Fatimskiego. 

W kongresie wzięło udział ponad 40 mężczyzn stacjonarnie z Polski i Europy oraz w sesji on-line uczestniczyło ponad 30 osób z Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, a także organizatorzy nabożeństw Wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi z Malty, Litwy i Chorwacji.
Swoje wsparcie duchowe przekazali Bracia z Irlandii i Australii. 

Inicjatywa Męskiego Różańca w dniu 15 maja A.D. 2022 została oddana pod opiekę św. Andrzejowi Boboli, w Jego warszawskim Sanktuarium, stąd podczas Kongresu czuwał nad nami ten potężny Święty, obecny również w swoim wizerunku na sztandarze wraz ze św. Michałem Archaniołem. 

Podczas trzech dni Kongresu miała miejsce wspólna modlitwa, Adoracja Najświętszego Sakramentu, codzienne uczestniczenie w Eucharystii i oczywiście wspólna modlitwa Różańcem Świętym. 
Otrzymaliśmy szereg konferencji porządkujących i pogłębiających naszą wiedzę na temat Orędzia z Fatimy, jego wagi i fundamentalnego znaczenia dla ratowania rodzin, dla ratowania dusz, dla ratowania świata. 
Poprzez wystąpienie Daniela Bukowego z Opola, otrzymaliśmy również świadectwo i motywację do osobistej Adoracji Najświętszego Sakramentu i organizowanie stałych Adoracji w swoich miejscowościach.

Pobłogosławił nam ks. bp. Stanisław Jamrozek - który regularnie uczestniczy w nabożeństwach pierwszosobotnich w ramach I.M.R. w Przemyślu.
Na Kongresie wystąpił również Wiceprowincjał Pallotynów w Polsce ks. Grzegorz Kurp SAC. 

Orędzie z Fatimy:
Prelekcja I:
https://www.youtube.com/watch?v=0CSJE6UvJYk

Prelekcja II:
https://www.youtube.com/watch?v=7WzXPxIRNW0

Homilie:
https://www.youtube.com/watch?v=yK3gt7XfvyM
https://www.youtube.com/watch?v=ylFlUbJ2EtA

Więcej na kanale YT Męskiego Różańca.

Główne cele jakie zostały założone przed Kongresem to:
1.    Odpowiedź na pytanie czym jest a czym nie jest Inicjatywa Męskiego Różańca. 
2.    Pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat Orędzia z Fatimy.
3.    Formowanie się w Duchu Fatimy.
4.    Osobiste poznanie się organizatorów z różnych stron Polski i Świata.

Efekty I Światowego Kongresu Inicjatywy Męskiego Różańca:
1.    Wypracowanie dokumentu opisującego i określającego czym jest Inicjatywa Męski Różaniec.
2.    Objęcie opieką duchową inicjatywy przez Księży Pallotynów z Prowincji Chrystusa Króla w Polsce, co ogłosił ks. Grzegorz Kurp SAC (Wiceprowincjał).

 

POWRÓT