Pamięci Ks. Mirosława Drozdka

w piątą rocznicę śmierci


Nie sztuka być bohaterem,
gdy nic nie zagraża.
Nie sztuka być bohaterem,
w tygodnika brukowych mirażach.
Nie sztuka być bohaterem,
gdy się bliźniego fałszywie oskarża.
Sztuka być bohaterem
z godnością w sercu i duszy.
Sztuka być bohaterem,
cierpiąc bez słowa
psychiczne katusze.
Takim Cię pamiętamy
Księże Mirosławie.
Takim pozostaniesz,
w honorze i sławie.
Tym, który życie swoje
oddać chciał za Papieża;
prosząc o tę łaskę Boga
na stopniach ołtarza.
Życie składając w ofierze
Najświętszej Maryi.
Solidarności sterze.
Myśmy przy tym byli.Umiłowanemu ś.p. ks. Mirosławowi Drozdkowi z wdzięcznością za dzieła, których dokonał.

Anna Gąsienica Giewont - Fryjewicz
Zakopane. 25.V. AD. 2012

 


 

Modlitwa

za śp. Ks. Mirosława Drozdka

w drugą rocznicą śmierci


W swych niebieskich pokojach
daj mu spocząć Panie;
za służbę kapłańską,
czystość,
wierne przy Tobie trwanie.

Za troskę o Ojczyznę
i prześladowanie.
Zalicz go
w poczet swych rycerzy
Panie.

Za miłość do Ciebie,
za boleści łoże, utul duszę
spragnioną Miłosierdzia
Boże.

Przez modlitw naszych
pokorne błaganie,
obmyj go z win
krwią swoją
Wszechmogący Panie.

Przenajświętsza Matko,
Pani z Fatimy Jedyna,
zbawienie sługi wiernego
uproś
u Swego Syna.

Panno Chwalebna
i Błogosławiona,
któraś u wezgłowia stała,
kiedy konał;
i teraz bądź przy nim
na niebieskiej grani.
Przeprowadź ścieżką śliską
do Bożej przystani.

Zakopane 25.05.2009 r.
Anna Gąsienica Giewont - Fryjewicz

 


 

List do Redaktora


Słowem
Skrzywdziłeś
Człowieka Wielkiego.
Będąc mu
sędzią,
oprawcą
i kotem.
Za zło
srebrniki liczyłeś
z Judaszem...
Na przepustkę do piekła
dla sumienia swego.
Pytam Cię,
DLACZEGO...

W związku z ukazaniem się w „Tygodniku Podhalańskim" oszczerczych artykułów, szkalujących dobre imię
ks. Mirosława Drozdka.


Zakopane. 3.03.2006 r.
Anna Gąsienica Giewont - Fryjewicz