20 lutego 2012 r., w 92. rocznicę śmierci błogosławionej Hiacynty Marto, bp António Marto nadał imprimatur oficjalnej modlitwie do błogosławionych pastuszków z Fatimy – Franciszka i Hiacynty Marto.

Do skomponowania litanii użyto różnych tekstów liturgicznych, a także cytatów z: homilii papieża Jana Pawła II wygłoszonej podczas ceremonii beatyfikacji Czcigodnych Franciszka i Hiacynty, Listu Duszpasterskiego Konferencji Episkopatu Portugalii poświęconego beatyfikacji pastuszków fatimskich Franciszka i Hiacynty Marto oraz „Wspomnień Siostry Łucji”.

 

Litanię odmówiono po raz pierwszy publicznie wieczorem 19 lutego w Bazylice Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy, podczas obchodów wigilii uroczystości błogosławionych pastuszków. Wiernym rozdano obrazek z tekstem modlitwy.

Hiacynta i Franciszek zostali kanonizowani 13 maja 2017 w Fatimie przez papieża Franciszka.

 

 

 

LITANIA DO ŚWIĘTYCH FRANCISZKA I HIACYNTY MARTO

 

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Matko Boża Różańcowa z Fatimy, módl się za nami.
Matko Boża Bolesna - módl się za nami.
Matko Boża z Góry Karmel - módl się za nami.

Święty Franciszku Marto - módl się za nami.
Święta Hiacynto Marto - módl się za nami.

Dzieci powołane przez Jezusa Chrystusa - módlcie się za nami
Dzieci powołane, by oglądać Boga w Niebie
Maluczcy, którym Ojciec objawił tajemnice Królestwa
Maluczcy wybrani przez Ojca
Doskonali orędownicy cudów Bożych
Wzory synowskiego oddania się
Ofiary odkupienia dla dobra Ciała Chrystusa
Powiernicy Anioła Pokoju
Opiekunowie Ojczyzny, na wzór Anioła Stróża Portugalii
Adorujący razem z Aniołem Eucharystii
Widzący Niewiastę obleczoną w Słońce
Widzący Światło, które jest Bogiem
Dzieci wybrane przez Dziewicę Matkę
Uważni słuchacze macierzyńskich próśb Dziewicy Maryi
Obrońcy orędzia Pani jaśniejszej od Słońca
Głosiciele słowa Matki Boga
Prorocy triumfu Niepokalanego Serca Maryi
Wypełniający zamysły Najwyższego
Wierni depozytariusze orędzia
Posłannicy Pani Różańcowej
Misjonarze próśb Maryi
Niosący wezwania z Nieba
Gorliwi opiekunowie Namiestnika Chrystusowego na ziemi
Wyznawcy heroicznego życia w prawdzie
Pocieszyciele Jezusa Chrystusa
Wzory miłosierdzia chrześcijańskiego

Służący chorym i ubogim
Wynagradzający za zniewagi grzeszników
Orędownicy ludzkości u tronu Dziewicy Maryi
Lilie niewinności rozsiewające woń świętości
Perły lśniące szczęśliwością
Serafini miłości u stóp Pana
Pocieszyciele Boga, ofiarujący siebie w aktach zadośćuczynienia
Wspomagający ubogich
Niestrudzeni w ponoszeniu ofiar za nawrócenie grzeszników
Mężni w czasach przeciwności
Rozmiłowani w Bogu przez Jezusa
Pastuszkowie prowadzący nas do Baranka
Uczniowie w szkole Maryi
Apelujący do ludzkość
Owoce drzewa świętości
Dary dla Kościoła powszechnego
Boże znaki dla Ludu Bożego
Świadkowie łaski Bożej
Zachęcający do zachowania łaski chrztu świętego
Doświadczający przepełnionej miłością obecności Boga
Śmiali w bliskiej relacji z Bogiem
Wstawiający się u Boga za grzeszników
Budowniczowie Cywilizacji Miłości i Pokoju
Lampy oświecające ludzkość
Przyjazne światła oświetlające wielu
Luminarze na drogach ludzkości
Płomienie gorejące w mrocznych i niespokojnych czasach
Świece, które Bóg zapalił

Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Módlmy się.

Boże nieskończenie dobry, który miłujesz niewinność i wywyższasz pokornych
spraw abyśmy, za wstawiennictwem Niepokalanej Matki Twojego Syna,
naśladując świętych Franciszka i Hiacyntę,
w prostocie serca Tobie służyli i weszli do królestwa niebieskiego.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Źródła:

  1. Homilia papieża Jana Pawła II podczas ceremonii beatyfikacji Czcigodnych Franciszka i Hiacynty
  2. List Duszpasterski Konferencji Episkopatu Portugalii poświęcony beatyfikacji pastuszków fatimskich Franciszka i Hiacynty Marto
  3. Wspomnienia Siostry Łucji
  4. Teksty liturgiczne ze wspomnienia świętych Franciszka i Hiacynty