Rada Sekretariatu Fatimskiego

kadencja: 2020-2023

 

 

- ks. Krzysztof Czapla SAC - dyrektor Sekretariatu Fatimskiego

 

Rada:

- ks. Waldemar Pawlik SAC - wiceprowincjał, Warszawa

- ks. Marian Mucha SAC, Zakopane

- ks. Marek Tomulczuk SAC - Sierpc

- ks. Wiesław Taraska, Radom

- ks. Robert Tworkowski, Białystok

- ks. Adam Kochmański, Nisko

 

Kadencja Rady Sekretariatu Fatimskiego zakończy się w dniu 25 marca 2023 roku.