PUBLIKACJE 2024

Składanie zamówień:
1. listownie: Sekretariat Fatimski, os. Krzeptówki 14, 34-500 Zakopane
2. mailowo: fatima@smbf.pl
3. telefonicznie: (+48) 18 20 66 420 - od poniedziałku do soboty - od godz. 8.00 do 16.00 (przerwa 13.00-13.30)

WAŻNE! Nie przyjmujemy zamówień poprzez informacje zawarte w tytule przelewu bankowego!

W zamówieniu należy podać:
1. adres pocztowy,
2. treść zamówienia: najlepiej tytuł i numer pozycji oraz ilość.

Więcej informacji na dole strony ↓

 

Książka zawiera propozycje homilii i rozważań na nabożeństwa fatimskie (od maja do października), jak również dwanaście medytacji na pierwsze soboty miesiąca. Ponadto znajdziemy tu modlitwy i pieśni fatimskie oraz teksty związane z 40. rocznicą poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi i Krucjatą Jednej Intencji. 

Znajdą się w niej następujące działy tematyczne:
I. Z Fatimą w przyszłość. Modlitwa w Fatimie z Księgą Krucjaty Jednej Intencji,
II. Spotkania z Maryją - przychodźcie każdego 13. dnia miesiąca,
III. Przy Niepokalanym Sercu Maryi - wynagrodzenie w pierwsze soboty miesiąca,
IV. Misja Fatimy. Poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi.

Nagrania audio tekstów medytacji z książki: Fatima 2024. 
    płyta w formacie: Mp3
    czyta: Halina Łabonarska
    muzyka: ks. Roman Łabonarski
    tekst: ks. Marcin Sobiech

Płyta jest częścią większego przedstawienia pt. „FATIMA” i zawiera treść muzyczną tegoż musicalu. Musical ten powstał w 2017 roku w 100. rocznicę objawień fatimskich, jako dzieło ewangelizacyjne Wspólnoty Rodzin Guadalupiańskich i zespołu muzycznego Guadalupe.
Spis utworów:
1. To co małe, 2. O mój Boże, 3. Nie opuszczę cię nigdy, 4. Przyjmij moje cierpienie, 5. Ratujcie me dzieci, 6. Niepokalane Serce Maryi.

ilość stron: 192,  oprawa: miękka
Publikacja opracowana przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne, która w sposób niezwykle szeroki przybliża treść Fatimskiego Orędzia, z akcentem na kult Niepokalanego Serca Maryi.

Autorzy podejmują m.in. takie zagadnienia:
- Niepokalane serce Maryi w perspektywie starotestamentalnego pojmowania „serca”,
- Nabożeństwo pierwszych sobót, a duchowość i pobożność maryjna dzisiaj,
- Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi: trudności i perspektywy,
- Przymierze Serc Jezusa i Maryi w ujęciu św. Jana Pawła II,
- Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi w papieskich modlitwach maryjnych,
- „Zachowywała i rozważała w swoim sercu” (por. Łk 2,19). Maryjna teologia serca.

format: 115x165mm, ilość stron: 440, oprawa: twarda
Pierwsze wydanie modlitewnika w 1995 roku przygotowane pod kierunkiem ks. Mirosława Drozdka SAC było pionierskim dziełem tego rodzaju w skali Europy. Aktualne drugie wydanie zostało ubogacone oraz zaktualizowane o nowe treści związane z fatimskimi wydarzeniami po roku 1995.
 
Modlitewnik zawiera następujące treści:
- Aktualność Fatimy
- Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi
CZĘŚĆ PIERWSZA – modlitwy, koronki i litanie do Matki Bożej:
A. modlitwy do Matki Bożej
B. koronki do Niepokalanej Matki Zbawiciela
C. litanie do Najświętszej Maryi Panny
CZĘŚĆ DRUGA – nabożeństwa fatimskie:
Nabożeństwo do Pani Różańcowej z Fatimy (I)
Nabożeństwo do Pani Różańcowej z Fatimy (II)
CZĘŚĆ TRZECIA – nowenny fatimskie
CZĘŚĆ CZWARTA – najważniejsze akty poświęcenia:
A. akty papieskie
B. akty oddania złożone przez Episkopaty świata
C. akty oddania się rodzin
D. akty osobistego oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi
E. akty oddania się wspólnot zakonnych
CZĘŚĆ PIĄTA – pierwsza sobota miesiąca:
- Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi
- Inne propozycje różańcowe
CZĘŚĆ SZÓSTA – przez Maryję do Jezusa
PIEŚNI

format: 115x165 mm, ilość stron: 520, oprawa: twarda
Jest to II wydanie, poprawione i uzupełnione, modlitewnika na pierwsze soboty miesiąca opracowanego przez ks. Mirosława Drozdka w 2006 roku. Aktualne wydanie zostało rozszerzone o wiele treści, które winny stanowić cenną pomoc w prowadzeniu i rozwijaniu nabożeństw wynagradzających w pierwsze soboty miesiąca.
 
W tej publikacji znajdziemy następujące rozdziały:
I. Pierwsze soboty miesiąca w pytaniach i odpowiedziach.
II. Modlitwy w czasie nabożeństwa wynagradzającego w pierwsze soboty.
III. medytacje pierwszosobotnie:
Wersja I – 20 medytacji
Wersja II – 20 medytacji
IV. Różaniec i modlitwa wiernych - propozycje
Rozważania wersja I – 20 tajemnic różańcowych
Rozważania wersja II – 20 tajemnic różańcowych
Modlitwa wiernych – 5 wersji do wyboru
DODATEK I – wzywamy pomocy Maryi ze św. Janem Pawłem II
DODATEK II – modlitwy dodatkowe
DODATEK III – pierwszosobotni rachunek sumienia
DODATEK IV – źródło i historia nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi:
1. Kult Niepokalanego Serca Maryi
2. Teksty źródłowe (nowe tłumaczenia z j. portugalskiego): wspomnienia, listy i notatki Siostry Łucji
3. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi
DODATEK V – ku zastanowieniu:
1. Trzy części fatimskiej tajemnicy
2. Duchowy testament śp. Ks. Mirosława Drozdka SAC – 2006r.
3. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – 2001r.
4. List Episkopatu Polski z okazji setnej rocznicy objawień fatimskich - 2017r.

Zebrał: Ludwik Kondor SVD
Książka ta jest pierwszą pozycją z cyklu wspomnień fatimskiej wizjonerki, stanowi żywy i najobszerniejszy dokument wydarzeń, które miały miejsce w Fatimie w 1917 roku. Niniejszy tom opisuje poza objawieniami Anioła i Matki Bożej również życie trójki pastuszków, którzy w sposób heroiczny wypełniali wskazania Pani z Nieba. Wydanie to jest wiernym tłumaczeniem listów s. Łucji przechowywanych w biskupim archiwum w Leirii. W znacznej części treść publikowanych wspomnień pokrywa się z treścią książki Siostra Łucja mówi o Fatimie. Wydanie niniejsze zostało uzupełnione tekstami dotyczącymi trzeciej części tajemnicy fatimskiej z komentarzem Kongregacji Nauki Wiary.

Zebrał: o. Ludwik Kondor SVD
Wprowadzenie i przypisy: ks. Dr Luciano Cristino
Na treść drugiego tomu Wspomnień s. Łucji składają się wspomnienie piąte (o ojcu) i wspomnienie szóste (o matce). Powodowana duchem wsparcia dla rodziny, Siostra Łucja, pozostająca w klasztorze i posłuszna swoim przełożonym, pomimo pewnych ograniczeń, spisała te "Wspomnienia". Wspomnienie "rodziców, którzy byli wspaniałym przykładem chrześcijańskiej rodziny, zjednoczonej w wierze, nadziei i miłości", są Listem Siostry Łucji skierowanym do każdego człowieka zainteresowanego pomyślnością małżeństwa i Rodziny. Zebrane i opracowane teksty wraz z fotografiami pokazują wszystkim wierzącym, drogę do świętości.

Autor: Siostra Łucja z Fatimy
format: 205x145mm,  ilość stron: 308,  oprawa: miękka

Niniejsza pozycja jest poniekąd długim listem i zarazem odpowiedzią Siostry Łucji, skierowaną do wszystkich, którzy przedstawili jej swoje wątpliwości, pytania, niepokoje, a także dążenia do większej wierności wobec tego, czego domagało się niebo w Cova da Iria. Autorka zatrzymuje się na dwudziestu pięciu wezwaniach, zaleceniach lub zachętach - które nazywa ogólnie apelami - wyjętych dosłownie z orędzia już znanego, prezentując je w tonacji katechetycznej i wyjaśniając je głównie w kluczu moralnym i parenetycznym. "Apele Orędzia Fatimskiego" mogą znaleźć głębokie i w pełni uzasadnione echo w sercach wszystkich ludzi dobrej woli, skłaniając ich do przebiegnięcia drogi, jaka wiedzie do Boga, Początku i ostatecznego Celu wszelkiej przygody ludzkiej. Książka ta została określona: „Ewangelią i Katechizmem Fatimy”.

Przesłanie z Fatimy. Jak postrzegam Przesłanie przez pryzmat czasów i wydarzeń.
Autor: Siostra Łucja z Fatimy
format: 205x145mm,  ilość stron: 65,  oprawa: miękka

Książka autorstwa Siostry Łucji, pisana w ostatnich miesiącach jej życia. Niestety nie została ukończona, gdyż śmierć autorki 13 lutego 2005 r. przerwała rozpoczęte dzieło. Niemniej jednak stanowi ona bezcenne źródło w poznawaniu Przesłania Matki Bożej. Autorka pragnęła spisać swe przemyślenia odpowiadając na pytanie: Jak teraz postrzega Przesłanie poprzez czas, który przeminął oraz w świetle przeszłych wydarzeń.
Choć wiele dokumentów związanych z Objawieniami w Fatimie już ogłoszono, byłoby przedwczesnym sądzić, że przesłanie fatimskie już się zakończyło. A może nawet nabiera dziś nowego wymiaru...? Bóg nieustannie mówi do człowieka, szuka go, woła, zaprasza... Jakże wymowne jest każde zaproszenie, kierowane za pośrednictwem Matki Bożej. Zapraszamy i my do wspólnego pochylenia się nad słowami z Fatimy. Pomoże nam w tym ta książeczka, nigdy dotąd nie publikowana, w której Siostra Łucja dzieli się, jak osobiście postrzega Przesłanie przez pryzmat czasów i wydarzeń.

FOLDERY

książeczka 12 str. - format 100 x 200

Folder zawiera wprowadzenie i wyjaśnienie nowego dzieła, które zostało podjęte przez Sekretariat Fatimski po zakończeniu Wielkiej Nowenny Fatimskiej.

Znajdziemy tu odpowiedź na następujące pytania:
1. Dlaczego: Krucjata jednej Intencji?
2. Dlaczego taka intencja?
3. Dlaczego taka forma Krucjaty?
4. Dlaczego jedna intencja?
5. Jak długo będzie trwała Krucjata jednej Intencji?
6. Kto może się włączyć do Szturmu w jednej Intencji?
7. Jakie obowiązki wynikają z włączenia się do Krucjaty jednej Intencji?
8. Dar Sekretariatu Fatimskiego dla włączających się do Szturmu modlitewnego.
9. Rozpoczynając Krucjatę jednej Intencji.
10. Zgłoszenia.

Folder zawiera podstawowe modlitwy, teksty oraz informacje o nabożeństwie, które jest naglącym wezwaniem Matki Bożej z Fatimy.

Informacje zawarte w treści folderu:
NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi
1. Wielka obietnica Matki Bożej Fatimskiej
FATIMA - 13.06.1917 …
FATIMA - 13.07.1917 …
PONTEVEDRA – 10.12.1925 …
2. Dlaczego ma to być „pięć sobót” wynagradzających, a nie dziewięć lub siedem na cześć Matki Bożej Bolesnej?
3. Warunki nabożeństwa pierwszych sobót - co jest wymagane, aby uczynić zadość temu nabożeństwu?
Warunek 1 - Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca
Warunek 2 - Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca
Warunek 3 - Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca
Warunek 4 - Piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi w
4. A jeśli ktoś nie może spełnić warunków w sobotę, czy może wypełnić je w niedzielę?
5. Korzyści: jakie łaski zostały obiecane tym, którzy choć raz je odprawią?
6. Intencja wynagradzająca.
7. Warunki rzeczywiście proste, ale czy są wypełniane?
8. Czy nabożeństwo pierwszych sobót jest jeszcze dziś aktualne?
Jeśli kochasz Maryję – pomyśl!
Do dziś nie ma powszechnej odpowiedzi na drugą część prośby Maryi, która dotyczy wynagrodzenia w pierwsze soboty miesiąca.
A zatem to już najwyższy czas połączyć siły i wspólnie odpowiedzieć czynem na apel Maryi. Trzeba, abyśmy wszyscy zjednoczyli się w pierwsze soboty, by poprzez spowiedź św., komunię św., różaniec i medytację czynić wynagrodzenie zbolałemu Sercu naszej Matki.
Bądźmy wszyscy razem przy Niepokalanym Sercu w pierwsze soboty; mobilizujmy się wzajemnie, by w pierwszej kolejności czynić to, czego od nas oczekuje Bóg.

Dzięki informacjom zawartym w tym folderze poznamy istotę wezwania Matki Bożej z Fatimy, która obok wynagrodzenia prosi również o poświęcenie.

Zagadnienia w treści folderu:
Poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi
1. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Niepokalane Serce Maryi
2. Słowa Matki Bożej z Fatimy z dnia 13 lipca 1917 r.
3. Listy siostry Łucji
4. Świadectwo Portugalii dla innych narodów
5. Wezwanie papieży: Piusa XII, Pawła VI i Jana Pawła II
6. Poświęcenie Polski w 1946 roku
7. Siostra Łucja przypomina
7. Kult Niepokalanego Serca Maryi
8. Obowiązki wypływające z poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi
9. Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi
10. Akt poświęcenia się rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi
11. Akt zawierzenia wspólnoty zakonnej Niepokalanemu Sercu Maryi
12. Akt poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi, Jasna Góra, 8 września 1946.

Nowe, uzupełnione wydanie folderu zawierającego pełną treść objawień Anioła i Matki Bożej na podstawie „Wspomnień s. Łucji z Fatimy” cz. I, red. L. Kondor, tom I, Fatima 2002; Imprimatur – Fatima, grudzień 2002, Bp. Serafin diec. Leiria-Fatima

Treść folderu:
ANIOŁ POKOJU
1. Pierwsze zjawienie - wiosną 1916 r
2. Drugie zjawienie miało miejsce latem 1916r.
3. Trzecie zjawienie miało miejsce w październiku albo w końcu września1916 r..

MATKA BOŻA RÓŻAŃCOWA
I. 13 maja 1917
II. 13 czerwca 1917
III. 13 lipca 1917
IV. 19 sierpnia 1917
V. 13 września 1917 
VI. 13 października 1917
VII. 16 czerwca 1921 – Siódme objawienie Matki Bożej
VIII. Pontevedra „10 grudnia 1925 
IX. Tuy, Hiszpania 13 VI 1929
- Trzecia część „fatimskiej tajemnicy”
- Wezwanie Maryi z Fatimy jako ratunek dla świata
- Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca
- Modlitwy Anioła z Fatimy

PLAKATY

format 340 x 480

Zaproszenie do modlitwy w jednej intencji: „By Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.

Tekst na plakacie:


„By Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.
Krucjata Jednej Intencji to duchowa kontynuacja Wielkiej Nowenny Fatimskiej, koordynowana przez Sekretariat Fatimski.
Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.

W treści znajduje się przypomnienie źródła i warunków nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca.

Treść na plakacie:
„Jezus chce […], aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Kto je przyjmuje, temu obiecuje zbawienie dla ozdoby Jego tronu".
Matka Boża – Fatima 13 czerwca 1917

„Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie”.
Matka Boża – Fatima 13 lipca 1917

Matka Boża prosi o wynagrodzenie
w pierwsze soboty miesiąca.

Warunki nabożeństwa wynagradzającego pięciu pierwszych sobót miesiąca - co jest wymagane, aby uczynić zadość prośbie Matki Bożej?
Wzbudzając intencję wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi
(przez pięć kolejnych pierwszych sobót miesiąca)należy:
1 - przystąpić do spowiedzi św. (w pierwszą sobotę lub wcześniej),
2 - przyjąć komunię św.,
3 - odmówić jedną część różańca św.,
4 - odprawić 15 minutową medytację (rozmyślając o jednej lub kilku tajemnicach różańcowych).

Plakat dotyczący wspomnienia Maryi Królowej, które przypada 22 sierpnia.
Jest to dzień poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi - z godnie z zarządzeniem Piusa XII, który ustanowił to wspomnienie w encyklice Ad Caeli Reginam w 1954 roku..

Tekst na plakacie:
„Naszą Apostolską Władzą wyznaczamy i ustanawiamy Święto Maryi Królowej, które cały świat winien obchodzić corocznie w dniu 22 sierpnia.
Równocześnie zarządzamy, aby w tym dniu odnawiano poświęcenie ludzkości Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
To bowiem pozwala żywić niepłonną nadzieję, że nadejdą czasy pomyślne, rozjaśnione triumfem religii i chrześcijańskim pokojem”.
Papież Pius XII, encyklika Ad Caeli Reginam, 1954 r.

22 sierpnia
Najświętszej Maryi Panny Królowej
Dzień poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

Poświęcenie to jest wypełnieniem prośby Matki Bożej,
którą skierowała do świata w 1917 roku w Fatimie.

Więcej informacji: sekretariatfatimski.pl

SKŁADANKI

kartonik, 4 strony, format 75 x 140

Zawiera: przypomnienie treści wezwania Matki Bożej z Fatimy oraz podstawowe informacje dotyczące Krucjaty Jednej Intencji.

Treść składanki:
Łączy nas jedna intencja: „By Maryja była bardziej znana i miłowana;
by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.

Jeśli ludzie Me życzenia spełnią!
Wezwanie Maryi z Fatimy jako ratunek dla świata
1. Pokuta w intencji grzeszników: „Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi".
2. Codzienna modlitwa różańcowa: „Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec”.
3. Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi: „Nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę, moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga”.
4. Wynagrodzenie w pięć pierwszych sobót miesiąca: z intencją wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi przystąpić do spowiedzi św., przyjąć komunię św., odmówić jedną część różańca i odprawić 15-minutową medytację; „Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. […] Kto je przyjmuje, temu obiecuje zbawienie dla ozdoby Jego tronu”. 
Czas triumfu Niepokalanego Serca Maryi
Polska i świat przy Sercu Maryi w pierwsze soboty miesiąca

W Fatimie Matka Boża ukazała nam Swe Niepokalane Serce, prosząc o pocieszenie, wskazując drogę ocalenia dla grzeszników, warunek pokoju na świecie oraz zapowiadając triumf Swego Niepokalanego Serca. Zaznaczyła również, iż obietnica się wypełni, jeśli ludzie Jej życzenia spełnią.
Kochani: jakże wiele teraz zależy od każdego z nas!
Wsłuchując się w katechezy Anioła Pokoju z Fatimy, uświadamiamy sobie, jak ważna jest modlitwa, ofiara i pokuta, by otworzyły się serca ludzkie na dar Orędzia, jakie Bóg dał światu przez Maryję w Fatimie. Skoro znamy już treść Przesłania Fatimskiej Pani, nadszedł czas, by czynem podjąć prośby Matki oraz otworzyć serca innych, by odpowiedzieli na wezwania Nieba.
W duchu miłości do Matki i ze świadomością, iż jako Polacy poświęciliśmy się Niepokalanemu Sercu Maryi, Sekretariat Fatimski zaprasza wszystkich do włączenia się w dzieło: Krucjaty Jednej Intencji:

„By Maryja była bardziej znana i miłowana;
by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.
Bracie i Siostro, pragnąc włączyć się w to duchowe dzieło, uczyń w dowolnym czasie i miejscu w tej konkretnej intencji jakiekolwiek dobro. Złącz z tą intencją swą modlitwę, pokutę, post, umartwienie, dzieła miłosierdzia czy też w ofiarę z tego, co niesie codzienność.
Pamiętaj! Jeśli wymodlimy tę łaskę dla siebie i innych, wówczas Polska wypełni swoje ślubowania, zmienimy bieg dziejów, uratujemy całe narody od zagłady, dusze przed piekłem, a świat od wojen. Przyczynimy się do nadejścia triumfu Niepokalanego Serca Maryi!

Razem dla Maryi, by zmienić świat!
Włączając się do Krucjaty Jednej Intencji, prześlij swoje:
1. imię - zostanie wpisane do Księgi Krucjaty, która trafi do Sanktuarium w Fatimie; a w każdą pierwszą sobotę będzie za Ciebie odprawiana Msza św. w Polskiej Fatimie w Zakopanem,
2. miejscowość z kodem pocztowym - zostanie zaznaczona na mapie portalu internetowego Krucjaty.

Zgłoszenia można przesyłać:
- poprzez stronę internetową: jednaintencja.pl
- mailowo jednaintencja@smbf.pl
- lub listownie: Sekretariat Fatimski, os. Krzeptówki 14, 34-500 Zakopane (z dopiskiem Jedna Intencja).
Więcej o Krucjacie oraz materiały informacyjne (foldery, plakaty):
- www.sekretariatfatimski.pl
- www.jednaintencja.pl
- tel. 18 20 66 420
„By Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.

1. Jaka jest treść Intencji?
„By Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.
2. Jaki jest cel Jednej Intencji?
Zjednoczenie całej Polski i świata przy Niepokalanym Sercu Maryi w pierwsze soboty miesiąca.
3. Co ja mogę zrobić w tym celu?
W dowolnym czasie uczyń i złącz z tą Intencją jakiekolwiek dobro: modlitwę, ofiarę, post, umartwienie.

Została tu zamieszczona treść modlitw o wzbudzenie intencji wynagradzającej przed: spowiedzią, różańcem, medytacją oraz po przyjęciu Komunii św., jak również treść rozmowy siostry Łucji z Dzieciątkiem Jezus z dn. 15 lutego 1926.

Teksty na składance:
„Nie zapomnij o intencji wynagradzającej” – przypomina s. Łucja

Modlitwa przed spowiedzią
Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas.

Modlitwa przed medytacją
Matko Najświętsza, Niepokalana Maryjo!
Z radością przyjmuję Twe zaproszenie do udziału w Twoim rozmyślaniu. W Pierwsze Soboty otwierasz Swe Niepokalane Serce dla każdego, kto pragnie wlać we własne serce te najważniejsze znaki, jakie Bóg ukazał nam we Fatimie. Proszę, otwórz przede mną Swoje Serce. Ośmielam się prosić o to z całą pokorą, ale i z dziecięcą śmiałością, ponieważ chcę Cię naśladować, ponieważ chcę żyć miłością do Twego Syna, ponieważ pragnę zawsze trwać w stanie łaski i miłować Twój święty Różaniec, wreszcie – ponieważ pragnę wszystkiego, co tylko mogę ofiarowywać w duchu zadośćuczynienia za grzeszników. Daj mi uczestniczyć w Twym rozmyślaniu, a ja obiecuję wprowadzać w życie Słowo, które wlejesz do mego małego serca, by stawało się coraz milsze Tobie, bliższe Tobie, podobniejsze do Twego Niepokalanego Serca. Amen!

Modlitwa przed Różańcem
Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas łaską, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego.

Modlitwa po przyjęciu Komunii św.
Kocham Cię Jezu, Królu Miłości odwiecznej i przyjmuję Cię z miłością na Króla mojego serca. Proszę, ukryj mnie na zawsze w Twoim Boskim Sercu i przyjmij moje życie w hołdzie wdzięczności za dar zbawienia, którego udzielasz mi przez pośrednictwo Niepokalanego Serca Maryi.
O czuła Matko, przepraszam Cię za grzechy moje, mojej rodziny, Ojczyzny i świata, które ranią Twoje Niepokalane Serce! Aby wynagrodzić Ci za wielkie cierpienia, których doznajesz od nas, niewdzięcznych dzieci, ofiaruję Ci nieskończoną miłość Jezusa obecnego w moim sercu.
Z miłością poddaję się Twojemu królowaniu, aby jak najszybciej zatryumfowało Twoje Niepokalane Serce. Ucieczko grzeszników, módl się za nami!

Podejmijmy przesłanie z Fatimy!
Przyjęcie orędzia z Fatimy wyraża się ponadto we włączeniu się w odprawianie pierwszych sobót miesiąca. Każdy, kto przez pięć kolejnych pierwszych sobót będzie w stanie łaski uświęcającej, przyjmie Komunię św. i odmówi część różańca św., rozważając w zjednoczeniu z Matką Bożą tajemnice różańcowe, z intencją wynagradzającą za grzechy świata, stanie się nie widzem, ale czynnym uczestnikiem tego orędzia.
List Episkopatu Polski z okazji setnej rocznicy objawień fatimskich
21.05.2017

Warunki nabożeństwa – co jest wymagane, aby uczynić zadość prośbie Matki Bożej?
Wzbudzając intencję wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi należy przez pięć kolejnych pierwszych sobót miesiąca:
1. przystąpić do spowiedzi św. - w pierwszą sobotę lub wcześniej
2. przyjąć Komunię św.
3. odmówić jedną, dowolną część Różańca św.
4. odprawić 15 minutową medytację - rozmyślając o jednej lub kilku tajemnicach różańcowych
Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo, obiecuję zbawienie. Te dusze będą przez Boga kochane, jak kwiaty przeze mnie postawione dla ozdoby Jego tronu.
Matka Boża - Pontevedra

Tekst składanki:
PIĘĆ PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi
Źródło nabożeństwa
10 grudnia 1925 r. zjawiła się Najświętsza Panna w Pontevedra, a z boku w jasności Dzieciątko. Najświętsza Dziewica położyła Łucji rękę na ramieniu i pokazała serce otoczone cierniami, które trzymała w drugiej ręce.
Dzieciątko powiedziało:
- „Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie ranią je wciąż na nowo, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”.
Potem powiedziała Najświętsza Panna:
- „Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć i przekaż wszystkim, że w godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z wszystkimi łaskami tym, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

Warunki nabożeństwa – co jest wymagane, aby uczynić zadość prośbie Matki Bożej?
Wzbudzając intencję wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi, przez pięć kolejnych pierwszych sobót, należy:
1. przystąpić do spowiedzi św. (w pierwszą sobotę lub wcześniej),
2. przyjąć komunię św.,
3. odmówić jedną część różańca św.,
4. odprawić 15 minutową medytację, rozmyślając o jednej lub kilku tajemnicach różańcowych.

Wyjaśnienia udzielone s. Łucji
- „Mój spowiednik pisał w liście, że to nabożeństwo jest światu niepotrzebne, ponieważ dużo ludzi przyjmuje Ciebie (Komunię Świętą) w pierwsze soboty miesiąca na uczczenie Matki Bożej i piętnastu tajemnic różańca.
- To prawda, moja córko, że wielu ludzi zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymać przyrzeczone łaski. Ja jednak wolę tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Mojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście bezdusznie i z obojętnością…”.

„Pozostając przez część nocy z 29 na 30 maja 1930 roku w kaplicy […]. Jeśli się nie mylę, zostało mi objawione, co następuje: Córko, motyw jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.
Pierwsze: Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
Drugie: Przeciwko Jej Dziewictwu.
Trzecie: Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka.
Czwarte: Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.
Piąte: Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.

Oto, droga córko, motyw, który kazał Niepokalanemu Sercu Maryi prosić mnie o ten mały akt wynagrodzenia. A poza względem dla Niej chciałem poruszyć moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście Ją obrazić. Co do ciebie, zabiegaj nieustannie swymi modlitwami i ofiarami, aby poruszyć Mnie do okazania tym biednym duszom miłosierdzia”.
Pragnę pocieszyć Serce Maryi!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
imię i nazwisko

MIESIAC PIERWSZY . . . . 
MIESIĄC DRUGI . . . . . . . .
MIESIĄC TRZECI . . . . . . 
MIESIĄC CZWARTY . . . .
MIESIĄC PIATY . . . . . . .
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Razem dla Maryi, by zmienić świat!

OBRAZKI

format 75 x 140 - z tekstem na drugiej stronie

Obrazek z informacją dotyczącą źródła i warunków nabożeństwa wynagradzającego w pierwsze soboty miesiąca.

Tekst na obrazku:

Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca

W Fatimie 13 lipca 1917 r. Matka Boża powiedziała: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników; by je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca”.
10 grudnia 1925 r. w Pontevedra ukazała się s. Łucji Najświętsza Panna wraz z Dzieciątkiem Jezus. Wówczas Najświętsza Dziewica wskazała elementy nabożeństwa, które jest pocieszeniem dla Jej Serca, ratunkiem dla grzeszników i pomocą w godzinie śmierci.

Warunki nabożeństwa – co jest wymagane, aby uczynić zadość prośbie Matki Bożej?
Wzbudzając intencję wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi, przez pięć kolejnych pierwszych sobót, należy:
1. przystąpić do spowiedzi św. (w pierwszą sobotę lub wcześniej),
2. przyjąć komunię św.,
3. odmówić jedną część różańca św.,
4. odprawić 15 minutową medytację, rozmyślając o jednej lub kilku tajemnicach różańcowych.

Modlitwa po każdym dziesiątku różańca:
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Obrazek z tekstem aktu osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi oraz przypomnieniem o treści wspomnienia Maryi Królowej – w dniu 22 sierpnia.

Tekst na obrazku:

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - bez zastrzeżeń - mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę - wszystko!
O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.

Pamiętaj! 22 sierpnia – wspomnienie Maryi Królowej, to dzień poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.

Obrazek z treścią Modlitwy Anioła z Fatimy – (O Boże mój…, Trójco Przenajświętsza…) z adnotacją o wspomnieniu Anioła Stróża Portugalii – w dniu 21 marca: 

Tekst ma obrazku:

Modlitwy Anioła z Fatimy
O Boże mój, wierzę w Ciebie,
uwielbiam Ciebie,
ufam Tobie i miłuję Ciebie.
Proszę Cię o przebaczenie dla tych,
którzy w Ciebie nie wierzą,
Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają
i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza,
Ojcze, Synu i Duchu Święty.
W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję
i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa,
obecnego na ołtarzach całego świata
jako wynagrodzenie za zniewagi,
świętokradztwa i obojętność,
którymi jest On obrażany.
Przez nieskończone zasługi
Jego Najświętszego Serca
i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi,
proszę Cię o łaskę nawrócenia
biednych grzeszników.

Od roku 2015 - decyzją Sanktuarium w Fatimie wspomnienie objawień Anioła Stróża Portugalii Pastuszkom Fatimskim jest obchodzone w dniu 21 marca, tj. w dniu wiosennej równonocny, który jest początkiem astronomicznej wiosny.