Siostra Ângela Coelho

mianowana wicepostulatorką procesu beatyfikacyjnego siostry Łucji


Siostra Ângela de Fátima Coelho – postulatorka procesu kanonizacyjnego Franciszka i Hiacynty Marto została mianowana wicepostulatorką procesu beatyfikacyjnego siostry Łucji od Jezusa i Niepokalanego Serca. Nominacji dokonał 8 września rzymski postulator procesu ksiądz Romano Gambalunga. W ten sposób siostra Ângela Coelho dołączyła do zespołu pracującego nad procesem beatyfikacyjnym najstarszej z trojga widzących z Fatimy

„Przyjęłam tę nominację z poczuciem odpowiedzialności, ale także z wielką radością. Będę mogła współpracować w procesie siostry Łucji, która jest tak bardzo związana z orędziem fatimskim, a to jest sprawa, której służę już od kilku lat” powiedziała siostra Ângela Coelho. „Jestem nową osobą, która dołączy do działającego już zespołu. Komisja Historyczna pracuje i będzie nadal pracować; Trybunał, który przesłuchuje świadków, nadal będzie ich przesłuchiwał. A więc moja rola polega przede wszystkim na współpracy z zespołem, w porozumieniu z obecnym wicepostulatorem. To dwie dodatkowe ręce do pracy, a proces ten jest przecież dosyć złożony” wyjaśniała s. Ângela w wypowiedzi dla Sanktuarium Fatimskiego i Agencji Ecclesia.

Złożoność ta związana jest przede wszystkim z ogromną dokumentacją zgromadzoną i badaną w tym procesie: „Siostra Łucja przez wiele lat korespondowała z najwyższymi hierarchami Kościoła, w tym z kilkoma papieżami (…); są to sprawy związane z poświęceniem [świata Niepokalanemu Sercu Maryi], z ujawnianiem tajemnicy. Ale jest też obszerna korespondencja Łucji jako apostoła orędzia fatimskiego – tę rolę Łucja pełniła będąc karmelitanką. (…) Musimy umiejętnie zbadać i zaprezentować tę bogatą postać ze znamionami jej szczególnej świętości”.

W dokumentacji procesu zgromadzono ponad dziesięć tysięcy niepublikowanych dokumentów autorstwa Łucji od Jezusa. Wszystkie je trzeba zbadać tak z punktu widzenia historycznego, jak i teologicznego, aby „dowieść, że Łucja nigdy nie powiedziała i nie napisała niczego, co byłoby sprzeczne z wiarą i tradycją Kościoła. Jest to mozolna praca”. Dlatego właśnie potrzebne było mianowanie nowej wicepostulatorki procesu.

Siostra Ângela uważa, że Łucja od Jezusa jest jedną z najważniejszych kobiet w historii Portugalii XX wieku: „Zauważmy, że ostatnie lata aktywności duszpasterskiej pontyfikatu Jana Pawła II są bardzo związane z Fatimą. Chodzi tu o poświęcenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi, o wezwania całego katolickiego świata do życia orędziem fatimskim. Czynił to Ojciec Święty Jan Paweł II, potem Benedykt XVI przygotowując interpretację orędzia [zawartego w trzeciej części tajemnicy – przyp. tłum.] i wreszcie papież Franciszek wyrażając pragnienie goszczenia [w Rzymie] figury Matki Boskiej z Kaplicy Objawień podczas Dnia Maryjnego w Roku Wiary. Wszystko to pokazuje jak wielkie znaczenie nadano orędziu fatimskiemu i jaki wpływ miało to orędzie na historię świata. Bohaterką tych wydarzeń była siostra Łucja”.

„Wiele wydarzeń historycznych (…) ostatnich dziesięcioleci zaistniało dzięki bezpośredniemu działaniu – przede wszystkim listom – siostry Łucji, a także dzięki jej modlitwie i ofierze. Bez wątpienia jest to postać niezwykła dla historii Portugalii i Kościoła” podkreśliła siostra Ângela Coelho, która jest także postulatorką procesu kanonizacyjnego Franciszka i Hiacynty Marto, beatyfikowanych w 2000 roku w Fatimie przez Jana Pawła II.


Źródło: Sanktuarium Fatimskie