Krucjata Różańca Rodzinnego

 

„Modlitwa w rodzinie wiedzie do modlitwy we wspólnocie i w całym narodzie. A gdy modlą się narody, świat ogarnia pokój. Temu właśnie służyć ma Krucjata Różańca Rodzinnego”

o. Patryk Peyton

 

Zakończenie II wojny światowej nie oznaczało końca postępującej degradacji człowieka. Amerykański kapłan, o. Patryk Peyton wiedział, że pojawił się nowy system, który uderzył przede wszystkim w rodzinę: bastion tradycji, ciągłości kulturowej, niezmiennych zasad moralnych.

Jeśli zdrowie rodziny - myślał - decyduje o zdrowiu społeczeństwa, trzeba zająć się rodziną. Rozumowanie było proste: jeżeli szatan chce zniszczyć ludzkość przez uderzenie w rodzinę, to należy wzmocnić rodzinę i przede wszystkim w to miejsce wysłać swe siły do walki.

Jak ratować zagrożoną rodzinę? Jeśli atakuje ją zło i to wszystko, co od Złego pochodzi, trzeba uciekać do Boga i do wszystkiego, co Bóg daje człowiekowi jako oręż do duchowej walki. Konsekwentnie o. Patryk postawił na modlitwę i to modlitwę wspólną. Mottem jego działań było: „Wspólna modlitwa jednością rodziny”. Kiedy chcemy uciec od tego ciśnienia, jakie wywiera na nas świat i powrócić do normalności - do ciepłej, spokojnej atmosfery rodzinnego bezpieczeństwa, wówczas zapraszamy do swego domu Jezusa i Maryję. A najłatwiej uczynić to przez sięgnięcie po różaniec.

 

O. Peyton zaczął głosić rekolekcje różańcowe. Nie rozwodził się nad problemami teologicznymi, lecz tylko opowiadał o własnym doświadczeniu, o sprawach bliskich człowiekowi. Mówił o rodzinie - temacie zrozumiałym przez wszystkich: „Bóg stworzył rodzinę, kamień węgielny każdego społeczeństwa i może ona przetrwać tylko z jego pomocą. Kiedy gromadzicie się każdego wieczoru, aby odmówić Różaniec, pokazujecie Bogu, że chcecie bardziej polegać na Jego pomocy niż na własnych siłach i możliwościach. Wasz rodzinny Różaniec jest sposobem mówienia Bogu, że szukacie najpierw Jego królestwa, ufni, że wszystko inne będzie wam dodane”.

Widział też wewnętrzne problemy rodzin i mówił o nich. Na pytanie, w jaki sposób można je rozwiązać, odpowiadał: „Poprzez odmawianie Różańca, poprzez codzienną wspólną modlitwę całej rodziny”. „Wspólny Różaniec - tłumaczył - daje mężowi i żonie kilka chwil na odcięcie się od świata i przebywanie sam na sam z Bogiem oraz na zdanie sobie sprawy, czego niebo oczekuje od nich jako męża i żony, ojca i matki. Daje im czas na ożywienie szacunku do siebie oraz świadomość swej godności. Daje także ciszę potrzebną, aby zapomnieć zdenerwowania i przebaczyć urazy, które powstały w ciągu dnia”.

„Właśnie dlatego - jak sam tłumaczy - w 1942r. rozpoczęła się Krucjata Różańca Rodzinnego i trwa ona nadal."

 

Czym jest Krucjata Różańca Rodzinnego?

Zasady są proste. Jej członkowie podejmują ślubowanie wspólnej modlitwy różańcowej. Podpisane świadectwo ślubowania rodziny zawieszają na widocznym miejscu w swoim domu - jako biblijny znak; jak Izraelici znaczyli swe drzwi krwią baranka - znakiem mającym chronić ich dzieci przed wtargnięciem Anioła Śmierci - tak rodziny umieszczają w domach ten znak zawierzenia Maryi w obliczu mocy zła, zagrażających ich jedności z Bogiem i z sobą nawzajem. Świadectwo zawiera między innymi następujące słowa:

„Nasza rodzina i nasz dom, nasz kraj i świat walczą dziś z przytłaczającymi siłami zła. Potrzebujemy Cię dziś, Maryjo, bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Potrzebujemy Cię dziś, abyś modliła się z nami i za nas”.

Krucjacie Różańca Rodzinnego przewodzą rodzice, ojcowie i matki. Jednocześnie ruch jest koordynowany na szczeblu parafii, diecezji i całego kraju. Co jakiś czas urządza się zlot i spotkania członków.

Krucjata posługuje się wszystkimi współczesnymi środkami przekazu, aby dotrzeć do jak największej liczby ludzi. Na początku swej działalności o. Patryk zwrócił się o pomoc do gwiazd Hollywoodu z prośbą, by poświęcili trochę swego talentu, czasu i pieniędzy na propagowanie Różańca. Odzew był zdumiewający. Wielu znanych aktorów wyraziło gotowość pomocy, a prze filmy i piosenki świat w nowy sposób usłyszał o Różańcu. Metoda okazała się skuteczna. Miliony ludzi zwróciło się ku tej modlitwie, na którą sama Maryja wskazuje w swych objawieniach jako na środek ocalenia świata.

Krucjata Różańca Rodzinnego zajęła bardzo ważne miejsce w pasterskiej pracy Kościoła, a o. Patryk zyskał szerokie poparcie biskupów i teologów. Krucjata zataczała coraz szersze kręgi i wkrótce ogarnęła cały świat.

 

Nowe perspektywy

Dwa lata przed śmiercią w 1992r. o. Peyton opublikował rodzaj swego duchowego testamentu: „W swej dobroci Bóg obdarzył mnie zaszczytem oddania  mego życia kapłańskiego głoszeniu światu potęgi Różańca, aby w ten sposób związać rodzinę z Maryją, a przez Nią z Jej Boskim Synem, przez Jezusa zaś z Trójcą Przenajświętszą. Jestem szczęśliwy, że teraz, po niemal półwieczu, Bóg nie przestaje wspierać tej misji, że pobłogosławił jej, by przyniosła owoce. Kościół przez swych przywódców, poczynając od Piusa XII po dzisiejszego papieża, przez setki biskupów, tysiące kapłanów i dziesiątki tysięcy świeckich, zapalił na wszystkich kontynentach ogień miłości i odnowił wiarę w milionach ludzi. Wszystko to jest jednak zaledwie znakiem dobra, które niebawem ma przyjść.

W pierwszych latach mojej pracy Bóg zaprowadził mnie w swej Opatrzności do gwiazd Hollywoodu, aby przez nich zapoczątkować Krucjatę Różańca Rodzinnego... Obecnie, w ostatnich latach mego życia, Bóg prowadzi mnie do biskupów całego świata - oni są gwiazdami czasów obecnych. Gwiazdy Hollywoodu dały impuls do rozpoczęcia Krucjaty, teraz zaś biskupi nadadzą jej postać instytucjonalną, sprawiając, że Rodzinny Różaniec stanie się częścią życia rodzin. Głos biskupów musi być słyszany. Muszą oni wzywać rodziny do modlitwy, by modlili się doskonałą modlitwą rodzinną - Różańcem.”

W latach sześćdziesiątych Krucjata Różańca Rodzinnego dotarła również do Polski. Stanowiła ona bezpośrednią inspirację dla „rekolekcji różańcowych” prowadzonych  od 1961 r. przez Księży Pallotynów na terenie całego kraju. Ich Krucjata, trwająca blisko 20 lat, otrzymała od Jana Pawła II szczególne wyróżnienie: nagrodą była papieska koronacja figury Matki Bożej Fatimskiej z Zakopanego, która towarzyszyła rekolekcjom różańcowym. Obecnie stróże Fatimskiej Pani Różańcowej przygotowują się do zorganizowania nowej Krucjaty Różańca Rodzinnego w Polsce.