Inicjatywa Męski Różaniec - cel wypełnić orędzie.

Opiekę nad dziełem podejmują Księża Pallotyni poprzez Sekretariat Fatimski.


Męski Różaniec odbywa się już w 85 miejscach w Polsce, i w podobnej liczbie miejsc poza granicami naszej Ojczyzny. Przykład Polaków inspiruje  mężczyzn w różnych częściach świata i Europy, w: Argentynie, Peru, Australii, USA, Chorwacji, Niemczech, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, a także na Węgrzech i na Litwie. Zamieszczane w Internecie zdjęcia i materiały z Męskiego Różańca w Polsce, fotografie mężczyzn idących z różańcami w ręku, przykuły ich uwagę. 
-Istotą i fundamentem Męskiego Różańca jest od samego początku realizacja orędzia z Fatimy. W sposób szczególny poprzez wypełnianie wezwania do praktyki wynagradzającego nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca, które jest ratunkiem dla świata. Uczestnicząc w każdą pierwszą sobotę miesiąca w nabożeństwach, mężczyźni formują się też duchowo- podkreśla Artur Wolski inicjator Męskiego Różańca.
Męski Różaniec to podejmowane przez mężczyzn w przestrzeni publicznej nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca, polegające na wynagradzaniu Niepokalanemu Sercu Maryi. 
-Wypełniamy to, o co prosiła Matka Boża podczas objawienia w roku 1925 w Pontevedra, które jest kontynuacją objawień z Fatimy. W ramach Inicjatywy Męskiego Różańca realizujemy wezwanie naszej Królowej w konkretnej formie.  Po 6 latach funkcjonowania Inicjatywy przyszedł czas pogłębienia naszego zaangażowania w realizację Orędzia z Fatimy, uporządkowania działań oraz zawiązania relacji osobistych w gronie osób realizujących nabożeństwa- mówi Artur Wolski. 


Kongres 
W dniach 26 -28 stycznia br. w Ołtarzewie pod Warszawą odbył się pierwszy Światowy Kongres Męskiego Różańca. Uczestniczyło w nim kilkudziesięciu mężczyzn z Polski i Europy, także liderzy Męskiego Różańca z innych kontynentów.
-Celem Kongresu było doprecyzowanie, czym jest Męski Różaniec, a zatem jak poprawnie realizować nabożeństwo pierwszej soboty w ramach inicjatywy. Kongres służył też pogłębieniu wiedzy na temat objawienia w Fatimie. Szereg konferencji i homilii wygłosił ks. dr  Krzysztof Czapla SAC- podkreśla Artur Wolski. 
W sposób naturalny, już w 2019 r. Inicjatywa Męski Różaniec nawiązała współpracę z Sekretariatem Fatimskim na Krzeptówkach w Zakopanem, którego dyrektorem jest właśnie pallotyn ks. dr Krzysztof Czapla SAC. 
Po Kongresie zdecydowano podjąć działania, aby duchową opieką rozrastające się dzieło Męskiego Różańca, objęli księża pallotyni, a dokładnie ich Prowincja  Chrystusa Króla, w ramach której działa Sekretariat Fatimski na Krzeptówkach w Zakopanem. 

Pod opieką pallotynów (Sekretariatu Fatimskiego)
-Owocem Kongresu była decyzja, aby powierzyć Inicjatywę Męskiego Różańca  asystencji duchowej księży pallotynów. Do tej prośby przychylił się zarząd prowincjalny na czele z przełożonym ks. dr Waldemarem Pawlikiem SAC -podkreśla Artur Wolski. 
W ostatnim czasie odbyło się też spotkanie z biskupem opolskim bp. Andrzejem Czają, jako przewodniczącym Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Podczas tego spotkania wiceprowincjał pallotynów ks. Grzegorz Kurp SAC oraz ks. dr Krzysztof Czapla SAC poinformowali, że pallotyńska Prowincja Chrystusa Króla objęła opieką duchową dzieło Męskiego Różańca. 
O inicjatywie Męskiego Różańca , a także o tym, że opiekę duchową nad nią sprawują księża pallotyni został  powiadomiony  też ks.  Carlos Cabecinhas rektor Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie. Miało to miejsce przed niespełna miesiącem.
Z wielkim zainteresowaniem ks.  Carlos Cabecinhas słuchał  relacji dotyczącej Męskiego Różańca, przedstawionej  przez ks. dr Krzysztofa Czaplę  SAC.  
-Męski Różaniec to inicjatywa mężczyzn, aby w pierwsze soboty wypełnić nabożeństwo, o które prosiła Maryja. Mężczyźni w centrach miast, na głównych ulicach, na rynkach, w ważnych miejscach publicznych, praktykują nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca- informował ks. dr Krzysztof Czapla SAC. Jak zaznaczył, wobec rektora w Fatimie, Męski Różaniec odbywa się w Polsce i wielu miejscach świata. W spotkaniu z rektorem Sanktuarium w Fatimie uczestniczył również ks. dr Waldemar Pawlik SAC prowincjał pallotynów.  
Rektor ks.  Carlos Cabecinhas dziękował za działania, które „w sposób najlepszy, najwspanialszy i najgłębszy przyczyniają się do upowszechniania nabożeństwa pierwszych sobót”.      
-Jestem przekonany, że duchowy patronat naszego zgromadzenia księży pallotynów, nad dziełem Męskiego Różańca, przyczyni się do otwarcia następnych drzwi i serc, aby ta inicjatywa mogła być podejmowana także w nowych kolejnych miejscach- stwierdza ks. dr Krzysztof Czapla SAC.   

Od sześciu lat
Pierwszy Męski Różaniec odbył się sześć lat temu w  Warszawie 7 kwietnia 2018 r., w wigilię Święta Bożego Miłosierdzia. Pomysł realizacji, w takiej formie przez mężczyzn, nabożeństw Wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi po raz pierwszy został przedstawiony w warszawskiej parafii pw. św. Jana Pawła II, podczas spotkania wspólnoty Mężczyzn św. Jana Pawła II.
Na początku marca 2018 r. inicjatorzy zwrócili się z prośbą o błogosławieństwo, i takie otrzymali, do ks. Dominika Chmielewskiego SDB, założyciela i ówczesnego opiekuna największej męskiej wspólnoty jaką byli i do dzisiaj pozostają w Polsce Wojownicy Maryi.
Z czasem do Męskiego Różańca zaczęły dołączać kolejne męskie grupy i wspólnoty, a także osoby indywidualne. Dziś nabożeństwa w Polsce i na świecie gromadzą tysiące mężczyzn niezależnie od przynależności do wspólnot. Łączy ich jeden cel – wypełnić Orędzie z Fatimy. 

Po męsku
Warunki  nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca podejmowane w intencji wynagradzającej to: spowiedź; komunia święta; jedna część różańca (pięć tajemnic); piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi. Tym co wyróżnia Męski Różaniec, jest publicznie odmawiana w ramach nabożeństwa modlitwa różańcowa.
-Rekomendujemy też, aby tak jak ma to miejsce w Warszawie, mężczyźni procesyjnie w szyku dwójkowym, przemieszczali się do wyznaczonego miejsca  i tam w przestrzeni publicznej modlili się różańcem świętym. Zachęcamy także do tego, by podczas modlitwy różańcowej stać w równych kolumnach i szeregach,  co podkreśla nasze męskie uporządkowanie i dyscyplinę oraz gotowość do ofiarnej służby naszemu Królowi Jezusowi Chrystusowi, dla ratowania dusz i wypełnienia się zapowiedzi Maryi o triumfie Jej Niepokalanego Serca - wyjaśnia Artur Wolski.  

W roku 2024 upływa 6 lat od momentu odprawienia pierwszego nabożeństwa wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Maryi w ramach Inicjatywy Męskiego Różańca w Warszawie. Dokładnie 6 kwietnia 2024 r. wypada pierwsza sobota miesiąca, tak jak 6 lat temu, jest to wigilia Święta Bożego Miłosierdzia.

Małgorzata Bochenek 

źródło: Nasz Dziennik

 

POWRÓT