Formacja serc w czystości i miłości

Bp Stanisław Stefanek

 

Nie wystarczy posyłać dzieci na lekcję religii. Każde dziecko potrzebuje formacji, nie tylko wykształcenia... Jeżeli wkładamy dziecku wiedzę do głowy, a równocześnie zapominamy o jego sercu, to pozostawiamy dziecko nie uformowane w wierze i niezdolne do jej praktykowania na co dzień...

 

Wykształcenie bez formacji jest niemal bezwartościowe. Ta konieczna formacja oferowana jest w ramach Białej Armii. Biała Armia oferuje formację serca w czystości i miłości. Obejmuje wszystkie cnoty chrześcijańskie...

W ostatnich latach zarzucono, a niekiedy nawet rozwiązano grupy formacji duchowej dla dzieci, takie jak sodalicje mariańskie i im podobne, gdzie młodzież stawiała sobie ideały wynikające z naśladowania Jezusa i Jego matki oraz identyfikowała się z Kościołem. Ale w dzisiejszym świecie z rozpoczęciem formacji chrześcijańskiej nie możemy czekać do późnego dzieciństwa. Musi się ona zaczynać w możliwie jak najmłodszym wieku. Matka Boża w Fatimie ukazała nam drogę, a program Białej Armii jest jej zarysem.

Dzieci są ulubionym narzędziem niebios... Cała Biblia przepełniona jest dobrze nam znanymi przykładami dzieci, które odnoszą zwycięstwo i okazują się potężniejsze od wielkich ludzi nie kierujących się w swoim życiu zasadami Bożego królestwa...Bóg lubi właśnie głosem dzieci obwieszczać światu swoją moc i chwałę...

Dla młodszych dzieci Apostolat Fatimski proponuje ruch w pełni dostosowany do ich możliwości. Biała Armia jest niewątpliwie jednym z najwartościowszych narzędzi chrześcijańskiej formacji dzieci i ich osobistego zjednoczenia z Trójcą Przenajświętszą w Sercach Jezusa i Maryi.

 

Do tych słów, jakie przytaczamy z książki Biała Armia. Apostolat fatimski dla dzieci, nawiązuje pismo ks. bpa Stanisława Stefanka, przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Rodziny. Powołując się na cytowane wyżej słowa, biskup zachęca wiernych do bliższego zainteresowania się programem formacji dziecka prowadzonym przez Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

„Biała Armia jest niewątpliwie jednym z najwartościowszych narzędzi chrześcijańskiej formacji dzieci i ich osobistego zjednoczenia z Trójcą Przenajświętszą w Sercach Jezusa i Maryi.”

Zacytowane wyżej zdanie wyjaśnia istotę proponowanego programu. Najpierw trzeba zwrócić uwagę na metodologicznie bardzo dobrze rozłożony materiał. Chodzi o aktywizację dziecka od pierwszych chwil jego świadomego życia. Wprawdzie mamy stosunkowo dużo programów, które włączają dzieci w samodzielne życie, jednakże propozycje te dosyć niebezpiecznie odrywają dziecko od realiów oczekujących je zadań. Trudno dopatrzyć się we współczesnych zabawach programach telewizyjnych powiązania z obowiązkami, jakie ma podjąć dorosły człowiek. Jest to świat fantazji, nie mówiąc już o świecie przemocy i rozrywki pozbawionej jakiejkolwiek wartości.

 

Poza tym opracowany materiał przewiduje bardzo aktywny udział rodziców. Obecność rodziców przy dziecku jest dziś tak bardzo zagrożona, a tak bardzo potrzebna. Nie wspomnę już o korzyściach, jakie staną się udziałem samych rodziców. Na ogół dobrze przygotowane kazania dla dzieci z dużą wdzięcznością przyjmują również dorośli. To samo odnosi się do lekcji katechizmu. W ten sposób rodzina, wspólnota wierząca i ewangelizująca, pełni swoją rolę, uczestnicząc w misji prorockiej Chrystusa. Pełni swoją rolę ewangelizacyjną wobec najmłodszych.

Gotowe propozycje modlitw i rozważań pomogą z pewnością rodzicom przezwyciężyć te trudności, które napotykają w wypełnianiu swej misji. Język współczesnej rodziny ulega zeświecczeniu. Tracimy swobodę mówienia o sprawach Bożych; unika się tych tematów w rozmowach towarzyskich. Stajemy się dosyć nieporadni, gdy trzeba mówić o modlitwie, gdy trzeba jej przewodniczyć. Napotykamy trudności we wprowadzaniu dziecka w tajemnicę przyjaźni z Bogiem, w świat modlitwy, w przeżywanie sacrum. Staje się to wręcz niemożliwe dla zabieganej za chlebem, trochę ogłuszonej telewizorem, współczesnej rodziny. Dlatego Biała Armia jest doskonałym uzupełnieniem tych wysiłków katechetycznych, które w formie rozmaitych opracowań pojawiły się we współczesnym duszpasterstwie dzieci i młodzieży.

 

Jest także drugi wymiar przedstawionej propozycji - wprowadzenie dziecka w bardzo bliski, osobowy kontakt z Bogiem. Biała Armia to doskonałe przygotowanie do lekcji religii, a także konieczne uzupełnienie tych lekcji, gdy dziecko bierze już udział w zajęciach szkolnych.

Dosyć często słyszymy narzekanie, że katechizacja, zwłaszcza gdy wpisana jest w siatkę godzin szkolnych, zamienia się w jeszcze jedną lekcję i traci walor formacyjny. Zwraca się uwagę na nieobecność dzieci na liturgii, przede wszystkim na liturgii Mszy świętej. Program Białej Armii przezwycięża te trudności i przygotowuje dziecko do udziału w liturgii Kościoła, uczy osobistego zaprzyjaźnienia z Bogiem, bardzo aktywnego uczestniczenia w dziejach zbawienia, prowadzi do zażyłego odnoszenia się do Matki Najświętszej.

Wyrażam głęboką radość z powodu ukazania się tej pozycji i życzę wszystkim rodzicom z kręgów fatimskiego apostolatu owocnego korzystania z tak dobrze przemyślanego programu.