INICJATYWA MĘSKI RÓŻANIEC

Dokument Końcowy I Światowego Kongresu I. M. R.

Inicjatywa Męskiego Różańca została powołana do działania w roku 2018 w celu realizacji Orędzia z Fatimy przez mężczyzn, którego istotą jest Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Pierwsze Nabożeństwo miało miejsce w Warszawie w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, za zgodą i błogosławieństwem Kustosza Sanktuarium o. Superiora Lesława Ptaka SJ w dniu 7 kwietnia A.D. 2018. W ramach tej inicjatywy działają różne wspólnoty i osoby niezrzeszone, a sama inicjatywa nie ma formy prawnej. 

Misją Inicjatywy jest zaangażowanie wszystkich mężczyzn, do przeprowadzenia nabożeństwa Wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Maryi.

Ufamy, że Droga Fatimy zatwierdzona przez Kościół Katolicki, pozwala nam wejść na skuteczną i pewną drogę nawrócenia osobistego oraz przyczynia się dla dobra wspólnoty Kościoła.

Celem Inicjatywy Męskiego Różańca jest zjednoczenie mężczyzn w całym Kościele Katolickim, na wspólnym wynagradzaniu Niepokalanemu Sercu Maryi.

Oznacza to aktywne poszukiwanie i zapraszanie do realizacji Wezwania z Fatimy mężczyzn zarówno tych zrzeszonych we wspólnotach, jak i tych, dla których jedyną wspólnotą, do której należą, pozostaje Święty Kościół Rzymskokatolicki.

Istotą realizacji założeń Inicjatywy jest wierne wypełnienie warunków, jakie Matka Boża przekazała Siostrze Łucji dnia 10 grudnia A.D. 1925 w Pontevedra, gdyż ta forma nabożeństwa posiada aprobatę Kościoła:

„Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi, towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.”

W związku z powyższym Inicjatywa Męskiego Różańca realizuje Orędzie przekazane Siostrze Łucji poprzez wypełnienie następujących warunków:

  1. Przystąpienie do sakramentu Pokuty i Pojednania w każdą pierwszą sobotę miesiąca lub wcześniej.
  2. Uczestniczenie we Mszy św. i przyjęcie Komunii Świętej.
  3. Odmówienie Różańca Świętego (dowolnej części).
  4. Przeprowadzenie 15-to minutowego rozważania nad dowolną - jedną lub kilkoma Tajemnicami Różańca Świętego.

Uczestnicy nabożeństwa realizowanego w ramach Inicjatywy Męskiego Różańca, wypełniają powyższe warunki wzbudzając jedynie intencję wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi.

O ile nie ma obiektywnych przeszkód, a także pozwalają na to warunki lokalne, zachęcamy do odmówienia Różańca Świętego w miejscu publicznym, pragnąc w ten sposób dać świadectwo naszej wiary.

Nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca jest realizowane w sposób ciągły, w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

Cechą charakterystyczną nabożeństw realizowanych w ramach Inicjatywy Męskiego Różańca, jest podkreślenie naszej męskiej dyscypliny i uporządkowania poprzez poruszanie się w procesji, np. w kolumnie, a następnie ustawienie się do modlitwy w wybranym miejscu również w szyku – równych szeregach i kolumnach.

Owoce Inicjatywy

Inicjatywa Męskiego Różańca jest dobrze odbierana przez wiernych, o czym świadczy fakt, iż jest podejmowana nie tylko przez mężczyzn w Polsce (kilkadziesiąt miejscowości), ale również na świecie, o czym świadczą liczne miejsca modlitwy mężczyzn w Europie (między innymi: Litwa, Ukraina, Węgry, Chorwacja, Wielka Brytania, Holandia, Irlandia, Niemcy) i Ameryce Południowej (Argentyna, Meksyk, Paragwaj, Peru) oraz na innych kontynentach, np. w Sydney w Australii czy Chicago w Ameryce Północnej. 

Patronat

Patronat nad Inicjatywą Męskiego Różańca sprawuje Sekretariat Fatimski prowadzony przez Księży Pallotynów z siedzibą w Zakopanem.

 

POWRÓT