Krucjata Różańca Rodzinnego 3

 

Od kilku dni w lokalnej rozgłośni Radia Alex, mówimy o naszych zakopiańskich przygotowaniach na spotkanie z Ojcem Świętem. Odnajdujemy duchową drogę, która prowadziła nas przez 18 lat, na to zakopiańskie spotkanie.

Zginając codziennie kolana przed Najświętszym Sakramentem i biorąc do ręki różaniec idziemy - przynajmniej duchowo - na kolanach  do Ojca św. Nie będzie przesadą jeżeli powiem, że pewnymi etapami idziemy naprawdę na kolanach do Ojca Świętego. Maksymilian Kolbe mówił że idąc na kolanach dochodzi się najdalej, do celu.

Wiele można byłoby mówić o tej drodze na kolanach na przestrzeni 18 lat. Przypomina mi się w tym kontekście owo ślubowanie Narodu Polskiego, wypowiedziane przez Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego - składane imieniem Narodu, Ojcu Świętemu: że kolana nasze będą wygniatały doły w posadzkach w Kalwarii Zebrzydowskiej w Częstochowie  i innych Sanktuariach.

Myślę, że w wielu Sanktuariach Polskich powstały już takie ślady , które mówią i świadczą, że Polacy naprawdę kochają Ojca Świętego. Jak już wspomniałem, w 1942 roku rozpoczyna swoją misję różańcową o. Patryk Peyton - Irlandczyk. Jego misja ogarnia powoli kraje i kontynenty i dociera do Polski.

 

W październiku 1961r. z inicjatywy księży Pallotynów, pracujących w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej rozpoczęła się I peregrynacja Statuy Matki Bożej fatimskiej z Krzeptówek w skali ogólnopolskiej, „połączona z rekolekcjami różańca rodzinnego”. Praca rekolekcyjna zapoczątkowała „Krucjatę Różańca Rodzinnego” w Polsce.

14 lutego 1979 r. został przedstawiony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II Statut tego Dzieła Pomocy Duchowej Stolicy Apostolskiej i Ojcu Świętemu - przez różaniec. Statut ten został życzliwie przyjęty przez Ojca Świętego. Otrzymał błogosławieństwo Najwyższego Pasterza Kościoła i osobisty podpis, poprzez który dokument ten ma szczególną wartość.

Ojciec Święty pobłogosławił też sztandar Krucjaty Różańca Rodzinnego, który znajduje się w skarbcu Sanktuarium na Krzeptówkach. Praca rekolekcji różańca rodzinnego prowadzona z przerwami przez 20 lat, była czasem zasiewu i rozwoju „Krucjaty Różańca Rodzinnego” w Polsce.

 

W 1991r. ta inicjatywa została wznowiona i otrzymała kształt „Różańcowego Ruchu Apostolskiego”. Został opracowany nowy dyplomik „Krucjaty” rozprowadzany różnymi drogami w Polsce, a zwłaszcza w Sanktuarium. Otwarte 13 maja 1991r drzwi Kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, rozpoczęły nową fazę ruchu pielgrzymkowego.

Tysiące pielgrzymów przybywając do Sanktuarium, przyjmowały „Dyplomik Krucjaty” a wraz z nim zobowiązania odmawiania różańca w rodzinach, minimum jeden dziesiątek różańca.

Dziś Krucjata Różańca Rodzinnego ogarnia całą Polskę. Dzięki życzliwości duszpasterzy i wielu Księży Biskupów, Krucjata rozwija się bardzo dobrze.

Na szczególną uwagę zasługuje diecezja Rzeszowska, dzięki życzliwości Ordynariusza tej diecezji Ks. Bp Kazimierza Górnego. Sanktuarium na Krzeptówkach zawdzięcza bardzo dużo Ks. Bp Górnemu.

Jako Biskup, przyjeżdżał na nasze nocne „czuwania fatimskie”; uczestniczył w nich. Właśnie w diecezji rzeszowskiej jest największa ilość członków Krucjaty Różańca Rodzinnego. Prowadząc rekolekcje fatimskie w wielu parafiach, rozprowadziliśmy dyplomiki. Zelatorzy i zelatorki Krucjaty Różańca Rodzinnego prowadzą to dzieło Różańcowe w swoich parafiach.

Rozprowadziliśmy około 1.700 dyplomików. Chciałoby się życzyć aby wszyscy byli wierni temu zobowiązaniu.

Wielką pomocą w prowadzeniu Krucjaty Różańca Rodzinnego stał się podręcznik Krucjaty Różańca Rodzinnego wydany z inicjatywy J.Em.Ks.Kard. Józefa Glempa i przekazany dla Sanktuarium z dedykacją następującej treści: „Księżom Pallotynom z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej - podejmującym Krucjatę Różańca Rodzinnego  z serca błogosławię.”

Około 20.000 egzemplarzy tego podręcznika trafiło z Sanktuarium do rąk zelatorek i zelatorów i jest dużą pomocą w prowadzeniu Krucjaty Różańca Rodzinnego w parafiach.

 

Czas nawiedzenia Statuy Matki Bożej Fatimskiej w naszej Ojczyźnie wpłynął ogromie na pogłębienie „orędzia fatimskiego”  i tajemnicy różańca. Był to rok błogosławiony dla dalszego rozwoju Krucjaty Różańca Rodzinnego. Końcem marca br. ukazuje się staraniem Sanktuarium na Krzeptówkach nowa wersja „Podręcznika Krucjaty Różańca Rodzinnego” jako kolejna pomoc duszpasterska w prowadzeniu Krucjaty Różańca Rodzinnego.

Słowa wdzięczności wobec p. Piotra Sambora, Dyrektora Radia Alex, że w ramach programu tego radia jest czytana fragmentami ta książka. Zainteresowani tą problematyką znajdą wiele ciekawego materiału.

Wydaje się, ze cała Polska wzrasta i dojrzewa w problematyce różańcowej. Większość rozgłośni katolickich odmawia różaniec ze swoimi słuchaczami.

Różaniec odmawiany z Ojcem Świętym w każdą I Sobotę i transmitowany przez Radio watykańskie, wpłynął ogromnie na rozwój problematyki różańcowej i nadał mu dużą rangę. Ojciec Święty Jan Paweł II jest nazywany „Papieżem fatimskim”. Źródłem jego siły i niezwykłej mocy jest kult Eucharystii i Matki Bożej.

Codziennie odmawiane 3 części różańca zapraszają wszystkich wierzących, do głębokiej refleksji.  Można z całą stanowczością powiedzieć: „Jan Paweł II - Papież fatimski - Papież różańca.”

Tę prawdę objawił Ojciec Święty całemu światu krótkim stwierdzeniem

„Różaniec jest moją ulubioną modlitwą”

 

Nasze oczekiwanie na spotkanie z Ojcem Świętym w skali całej Polski jest naznaczone różańcem. Będzie to jeden z tych darów, które złożyliśmy Ojcu Świętemu w I Sobotę Miesiąca na Polskiej i Podhalańskiej ziemi.

Tam gdzie jest on odmawiany niech będzie odmawiany z większą wiarą i gorliwością. Tam, gdzie jest on nieznany lub niedoceniony, niech stanie się rozpoznany i przyjęty otwartym sercem.

Z różańcem w dłoniach idziemy na zbliżające się spotkanie z Ojcem Świętym.

W następnym spotkaniu będę mówił o historii „Dziecięcej Krucjaty Różańcowej”

Niech Matka Boża Fatimska Pani wyprosi nam - jak fatimskim dzieciom - łaskę otwarcia serc i sumień i przyjęcia Jej daru jakim jest różaniec.