Maryjna szkoła cnót

Do tych, którzy pragną lepiej znać i miłować Maryję

 

Drodzy Czciciele Maryi i Jej Niepokalanego Serca

Czy wiecie, że 13 lipca 1917 r. Matka Najświętsza powiedziała w Fatimie: „Chcę być lepiej znana i miłowana”?

Czy wiecie, że spełnienie tej prośby ma fundamentalne znaczenie: dla naszego życia i dla losów świata.

Kiedy zaczniemy Ją lepiej poznawać i miłować, w naszych sercach zrodzi się duchowe pragnienie - będzie nas ono wciągało coraz głębiej w zjednoczenie z Maryją, aż każdy z nas stanie się Jej dzieckiem i Jej zwierciadłem. Sami o tym nie wiedząc, otworzymy się na tak wielkie morze łask, że jak Maryja będziemy mogli stać się ich pośrednikiem dla innych.

Świat stanie się lepszy, bo czciciele Matki Bożej zaczną lepiej wypełniać wszystkie Jej prośby, od których - jak czytamy w fatimskim orędziu - zależne są dzieje ludzkości. Modlitwa różańcowa będzie doskonalsza, zawierzenie pełniejsze, pokuta i ofiary bardziej świadome i bezinteresowne, nabożeństwo pierwszych sobót powszechne i odprawiane gorliwie. Bez poznania bowiem Maryi i Jej pokochania nie sposób oddawać Jej prawdziwej czci i ( na ile może uczynić to człowiek) doskonale wypełniać wszystkie Jej życzenia, pragnienia, żądania.

Jeśli kochamy Matkę Bożą, to na pewno chcemy kochać Ją coraz bardziej - przecież taka jest natura miłości. A że miłość domaga się coraz doskonalszego poznania, więc bez wątpienia chcemy też wiedzieć o Maryi coraz więcej. Tym bardziej Ona sama o to prosi, sama chce być „lepiej znana i miłowana”.

Ta fatimska prośba jest kluczem do nowego lepszego świata i nie jest to przesadą. Dlatego - jak wierzymy - z inspiracji samej Matki Najświętszej chcemy współtworzyć z Wami niecodzienny projekt: otworzyć przed maryjnymi czcicielami najprostszą drogę do poznania i pokochania Maryi. To znaczy stworzyć serię wydawniczą Znana i miłowana.

Tytuł serii mówi wszystko. Określa cel naszego i Waszego zaangażowania. Tłumaczy formę tej inicjatywy. Wyjaśnia jej znaczenie.

Fundamentem jest miłość i dlatego chcemy, by te książki rodziły się z czystej miłości do Maryi. Nie ma w nich komercji i szukania popularności. Jest czysta intencja i służba. Chcemy, aby wszystkim etapom tworzenia kolejnych książek serii Znana i miłowana towarzyszył duch maryjnego oddania. Chcemy, by autorzy służyli chwale Matki Najświętszej i triumfowi Jej Niepokalanego Serca. Chcemy, by redaktorzy myśleli w swej pracy wyłącznie o uwielbieniu Maryi. Chcemy, by grafików i drukarzy przenikał duch maryjnej służby. I chcemy, by tacy też byli czytelnicy tych książek - oddani Matce Najświętszej całym sercem, całą duszą, całym umysłem i całą mocą.

Bądźcie ostatnim ogniwem tego poświęconego Maryi łańcucha. Weźcie do ręki tę książkę ( i następne) w duchu uwielbienia Matki Bożej. Wzbudźcie  w sobie pragnienie poznania i pokochania Jej Niepokalanego Serca, zjednoczenia się z Nim, naśladowania Go.

Jaki konkretny kształt przybiera nasza idea służby wypełniania wspomnianej prośby Maryi? Seria ma dwa bezpośrednie cele: przybliżenia ludziom wiedzy o Maryi („znana”) i wzbudzenia w nich pragnienia pokochania Jej i oddania się Niepokalanemu Sercu („miłowana”). Nasz pomysł to wydawanie co dwa miesiące taniej broszury, w formacie  kieszonkowym. Książki będą pisane językiem ciepłym, z „serca do serca”, ale jednocześnie - choć łatwe w czytaniu - to mają być treściowo głębokie i inspirujące. Założenie jest takie, by czytelnik - czciciel Matki Bożej - otrzymywał duchową strawę co dwa miesiące, bo tyle czasu potrzeba, by nie zagubiły się mu treści z przeczytanej lektury. Następnie otrzyma on kolejną lekcję w szkole Maryi. Jeśli tematy byłyby ciekawe, poruszające serce, budzące pragnienie głębszego zjednoczenia z Bogiem, a książki tanie - to formacja taka miałaby wielu chętnych, a chwała Matki Najświętszej byłaby wielka.

Jeżeli ktoś z Was, Bracia i Siostry, rozumie znaczenie naszej idei, niech się z nami skontaktuje. Niech napisze, czy jest zainteresowany korzystaniem z naszej serii, niech przedstawi nam, czego oczekiwałby od naszych książek, niech powiadomi nas, czy chce jakoś pomóc w propagowaniu tej maryjnej idei. Pierwsza pozycja (Maryjna szkoła cnót) jest już w Waszych rękach. Wierzymy, że przeczytacie ją z radością i że wzbudzi w was Boży zapał i miłość do naszej niebieskiej Matki.

W następnych tomach pokażemy niezwykłe przykłady życia i pobożności rodziny siostry Łucji (Bóg mieszkał w domu Łucji), wyjaśnimy naszą rolę w nawracaniu Rosji (Dlaczego Rosja się nie nawróciła), ukażemy znaczenie nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi (Bramą do nieba jest Serce), wyjaśnimy historię i rolę różańca (Różaniec. Skąd się wziął i dokąd prowadzi) oraz pomożemy zrozumieć, czym jest maryjne zawierzenie (Oddać się cały Maryi - wszystko otrzymać od Maryi). Będzie także o Maryi i historii XX wieku z nieba widzianej, o fascynującej Polskiej drodze obietnic fatimskich, o tym, jak Maryja zaprasza do rozmyślania, o zupełnie nieznanych światu objawieniach uznanych przez Kościół (Gietrzwałd - trzynaste objawienie), o prawdach maryjnych (Dogmaty maryjne: kiedy - jakie - dlaczego). I tak dalej, i tak dalej, ku większej chwale Matki Bożej, ku coraz bliższej godzinie triumfu Niepokalanego Serca Maryi!

Czy podjęcie prośby Matki Bożej, która chce być bardziej znana i miłowana, nie jest najpiękniejszym sposobem okazania Maryi miłości i wdzięczności? Bez wątpienia tak. Jeśli wezwanie to nie zostało dotychczas wystarczająco podjęte, to nadszedł czas, abyśmy to uczynili z największą gorliwością.