Hiacynta Marto została kanonizowana 13 maja 2017 w Fatimie przez papieża Franciszka

 

 

LITANIA DO ŚW. HIACYNTY MARTO

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

 

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

 

Święta Maryjo – módl się za nami.

 

 

Święta Hiacynto - módl się za nami.

 

Wierna przyjaciółko dzieci na ziemi i w niebie - módl się za nami.

Przewodniczko dzieci w ich zabawach

Ucząca dzieci o Bogu i modlitw do Niego

Ciesząca się miłością i szacunkiem dzieci i dorosłych

Roztaczająca wokół siebie atmosferę niewinności i szczerości

Mała tancerko, tańcząca nawet w więzieniu

Zachwycona pięknem księżyca -"lampy Matki Boskiej", słońca - "lampy Jezusa" oraz gwiazd - "lamp aniołów"

Pieśniami na pastwisku czcząca Maryję

Naśladująca Jezusa z obrazka przez noszenie owieczek na rękach

Pilnie ucząca się wszystkiego, co dotyczy Boga

Unikająca brzydkich rzeczy, których nie lubi Dzieciątko Jezus

Pokonująca w sobie wady dąsania się i chciwości

Pokorna w przyznawaniu się do winy

Ze łzami i pocałunkami współczująca Jezusowi cierpiącemu na krzyżu

Naśladująca aniołki w rzucaniu kwiatów przed Jezusem

Z czołem przy ziemi, aż do zmęczenia powtarzająca modlitwę Anioła

Zachwycona pięknem i dobrocią Pani z nieba

W wyjątkowy sposób kochająca Matkę Boską i Jej Niepokalane Serce

Ciesząca się obietnicą Maryi, że wkrótce weźmie cię do nieba

Przerażona wizją piekła i płonących w nim grzeszników

Często zamyślona nad tajemnicą cierpienia bez końca za grzechy

Pomysłowa w szukaniu okazji do składania Bogu ofiar z cierpień i wyrzeczeń

Która oddawałaś jedzenie biednym, by głód ofiarować za nawrócenie grzeszników

Która za nawrócenie ludzi nie piłaś wody w wielkim upale, mimo bólu głowy

Która ofiarowałaś Jezusowi swój pobyt w więzieniu i inne cierpienia za Ojca Świętego

Która umiałaś zrezygnować z tańców i zabaw z miłości do Jezusa

Która ofiarowałaś Bogu bolesne noszenie w pasie sznura z węzłami

Która znosiłaś za grzeszników ból od parzących pokrzyw i gorzki smak żołędzi

Która przyjmowałaś w duchu ofiary trud długich przesłuchiwań przez księży

Która wyrzekałaś się słodkich owoców nawet w chorobie

Która ofiarowałaś za nawrócenie ludzi jedzenie i picie tego, czego nie lubiłaś

Która znosiłaś cierpliwie za grzeszników straszne bóle w płucach

Która potrafiłaś ofiarować Bogu bezsenne noce, znosząc ból w jednej pozycji ciała

Która bardzo cierpiałaś z powodu odejścia do nieba ukochanego Franciszka

Która zgodziłaś się na propozycję Matki Boskiej pójścia do dwóch szpitali

Która znosiłaś bez skargi bolesne opatrunki

Która ofiarowałaś Bogu męczące odwiedziny ludzi

Która przyjęłaś samotną śmierć za nawrócenie grzeszników

Pocieszycielko Łucji oraz innych smutnych i płaczących

Umiejąca rozwiązywać kłopoty ufną modlitwą, nieraz złączoną ze łzami

Niezwykle gorliwa w odmawianiu Różańca

Wypraszająca u Boga wyzdrowienie chorym

Rozmiłowana w długich rozmowach z ukrytym w Hostii Jezusem

Kochająca Jezusa za tak wiele udzielonych ci łask

Często modląca się z "ogniem" w sercu słowami: ,,0 mój Jezu, kocham Cię!"

Tak bardzo tęskniąca za przyjściem Jezusa w Komunii świętej

Lubiąca rozmyślać samotnie o Bogu i Jego tajemnicach

Pouczona przez Matkę Bożą o strasznych grzechach nieczystych i o karze za nie

Modląca się o czystość zwłaszcza księży i zakonników

Upominająca grzeszników

Od czasu objawień przeniknięta wielką tęsknotą za niebem

Pragnąca wszystkich ludzi wprowadzić do nieba

Pragnąca śpiewać w niebie ulubione pieśni i modlitwy

Pocieszona odwiedzinami Matki Boskiej w szpitalu

Znająca godzinę swojej śmierci i dobrze do niej przygotowana

Za dobre życie wzięta do nieba przez Maryję

Orędowniczko przed tronem Boga w naszym życiu i przy śmierci

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

 

W. Módl się za nami, święta Hiacynto,

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się.

Boże, Ty sprawiłeś, że św. Hiacynta w szkole Maryi szybko dojrzała do nieba, stając się lilią czystości i apostołką grzeszników, za których potrafiła ofiarować Tobie nawet wielkie cierpienia i wyrzeczenia. Daj nam, za jej wstawiennictwem, dobrze wypełnić nasze powołanie, osiągając niebo i innym dopomagając wejść do niego. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

 

 

DO PRYWATNEGO ODMAWIANIA