Główne cele obchodów stulecia objawień fatimskich

 

   Ks. Virgílio Antunes

   Rektor Sanktuarium Fatimskiego

 

 

 

Obchody stulecia objawień fatimskich upamiętniają wydarzenie bardzo znaczące dla życia religijnego katolików. Główne cele obchodów mają charakter religijny na wielu płaszczyznach: duszpasterskim, duchowym, teologicznym, katechetycznym, wspólnotowym i społecznym.

Orędzie fatimskie niesie w sobie dynamikę, która lokuje je w teraźniejszości i przyszłości, gdyż mówi o tym, w jaki sposób można żyć w wierze chrześcijańskiej. W związku z tym obchody stulecia objawień powinny skłaniać do zgłębienia i aktualnego odczytywania orędzia oraz stanowić impuls w odnowieniu i wzmocnienia wiary; powinny służyć pomocą w duchowym wzroście ludu Bożego.

Pielgrzymka papieża Benedykta XVI w maju 2010 roku, stanowiąca kontynuację wizyt jego poprzedników w Fatimie, pokazuje, że w orędziu fatimskim są aspekty, które mogą z niego uczynić koło napędowe ewangelizacji oraz drogę do nawrócenia i spotkania z Chrystusem.

Nie chodzi więc o to, aby poprzez obchody zaznaczyć po prostu rocznicę pewnego przemijającego wydarzenia historycznego, którego reperkusje ograniczają się do jakiegoś momentu w przeszłości. Wydarzenia w Fatimie są wezwaniem, które może przemówić do każdego człowieka naszych czasów. Obchody stulecia powinny być jeszcze jednym narzędziem do tego wezwania, dlatego – przede wszystkim i ponad wszystko – są projektem duszpasterskim, duchowym, teologicznym. Kulturalny i społeczny aspekt obecny podczas tych obchodów będzie występował zawsze w funkcji wymiaru religijnego, jako środek dotarcia do osób znajdujących się stosunkowo daleko od Kościoła, jako wyraz świątecznej rzeczywistości wiary, jako chrześcijańska konkretyzacja ludzkich rzeczywistości. Na bazie takich założeń zostały zdefiniowane główne cele obchodów stulecia objawień fatimskich.

 Główne cele:
 

1. Podkreślenie znaczenia objawień fatimskich dla Kościoła i dla świata.

2. Rozpowszechnianie orędzia fatimskiego na poziomie narodowym i międzynarodowym.         

3. Zgłębienie najważniejszych aspektów orędzia fatimskiego poprzez wyjaśnienie ich implikacji dla życia chrześcijańskiego we współczesności oraz uwypuklenie proroczego wymiaru tego orędzia.

4. Działanie na rzecz teologicznego opracowania orędzia fatimskiego.

5. Rozwijanie działań duszpasterskich prowadzonych w duchu orędzia fatimskiego w Sanktuarium i innych organizmach kościelnych oraz wsparcie dla działań duszpasterskich Kościoła w Portugalii.

6. Upowszechnianie konkretnych form przeżywania duchowości fatimskiej, wspomaganie dynamicznego życia duchowego wszystkich wiernych i pielgrzymów.

7. Włączenie do wspólnych działań licznych współpracowników związanych z Fatimą.

8. Proponowanie wydarzeń rocznicowych na różnych płaszczyznach: nabożeństwa, ceremonie liturgiczne, imprezy kulturalne i przedsięwzięcia społeczne.

9. Podkreślenie roli pastuszków fatimskich, jako wzorców w działaniach katechetycznych.

10. Rozwijanie wymiaru maryjnego w chrześcijańskim wyrażaniu wiary.