Zakony żeńskie podejmują pierwsze soboty miesiąca.
135. Zebranie Plenarne Konferencje Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych - Warszawie 25-27 kwietnia 2017.


Głównym tematem spotkania jest maryjność w żeńskich zgromadzeniach zakonnych. Podczas zebrania podjęto ten temat w kontekście obecnego roku maryjnego związanego z jubileuszem objawień fatimskich i z rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.


Jak wyjaśnia matka Maksymilla Pliszka BDNP, uczestniczki zebrania plenarnego zajmują się tematem maryjności zarówno w ujęciu historycznym, omawiając kult maryjny w zgromadzeniach zakonnych, jak też w odniesieniu do współczesnych wydarzeń i uroczystości przeżywanych w Kościele. To właśnie kontekst historyczny stanowi ważną inspirację do refleksji, m.in. nad jubileuszami maryjnymi obchodzonymi w tym roku.
Ten temat przedstawiała matka Krystyna Dębowska, ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących ukazując m.in. jak na przestrzeni dziejów Polski zgromadzenia zakonne przeżywały swoją maryjność. Podkreślała m.in. siedmiokrotne akty zawierzenia zgromadzeń zakonnych Matce Bożej, inspirowane przez kard. Augusta Hlonda i później przez kard. Stefana Wyszyńskiego.


Zgromadzenia, idąc w myśl wezwań fatimskich, bardzo mocno podjęły inicjatywę pierwszych sobót miesiąca, przeżywanych w duchu wynagrodzenia i modlitwy o nawrócenie grzeszników” – mówi m. Maksymilla Pliszka, zaznaczając, że to jeden z przykładów tegorocznych obchodów maryjnych jubileuszy. Jak dodaje, zgromadzenia włączają się także w inicjatywy proponowane w diecezjach, parafiach, a także w pielgrzymki do miejsc jubileuszowych.

źródło: eKAI

POWRÓT