Trasa jubileuszowa w Fatimie,

dar odpustu zupełnego, przejście pod jubileuszowym portykiem w Fatimie.

 

 

 

Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga.

 

Trasa jubileuszowa w Fatimie

Stacje:
1. Portal Stulecia, w górnej części Placu Modlitwy | Skład Apostolski
2. Kaplica Objawień | Różaniec
3. Przy grobach pastuszków | Modlitwa za papieża
4. Kaplica Najświętszego Sakramentu | Modlitwa o pokój

 

 

 


Trasa jubileuszowa. W wieńczącym siedmioletni okres przygotowań roku jubileuszowym, upamiętniającym stulecie objawień fatimskich, proponujemy pielgrzymom, aby odbyli w Sanktuarium w Fatimie pielgrzymkę, opartą na modlitwach, które pomogą skoncentrować się na specyficznej duchowości tego miejsca.
Najważniejsze punkty pielgrzymkowego szlaku to: umocnienie w wierze (wyznawanej w Credo), podkreślenie jedności z Kościołem powszechnym, którego częścią jesteśmy (modlitwa za Następcę św. Piotra), oddanie czci Najświętszej Maryi Pannie (modlitwa różańcowa), znak zaangażowania w budowanie świata zgodnego z wolą Bożą (modlitwa o pokój) oraz zawierzenie się Matce Boskiej i ufne ofiarowanie życia Bogu miłosiernemu i miłującemu człowieka.


W czasie trwania roku jubileuszowego, nadanego od Stolicy Apostolskiej, każdy, kto pobożnie nawiedzi Sanktuarium (przede wszystkim Kaplicę Objawień – miejsce upamiętniające objawienia Dziewicy Maryi i bazylikę Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy, gdzie pochowani są błogosławieni Franciszek i Hiacynta Marto oraz widzącej siostry Marii Łucji od Jezusa i Niepokalanego Serca), może otrzymać odpust zupełny.
Do otrzymania odpustu wymagane jest spełnienie następujących warunków: przystąpienie do sakramentalnej spowiedzi (przy okazji nawiedzenia Sanktuarium albo w ciągu kilku dni przed lub po tym nawiedzeniu), przyjęcie Komunii świętej i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

 

Pobierz folder PL

 

 

POWRÓT