Od prawie stu lat orędzie fatimskie inspiruje Siostry Wynagrodzicielki Matki Boskiej Fatimskiej

„Potrzebny jest ktoś, kto będzie wynagradzał”.

 

  

Od prawie stu lat orędzie fatimskie inspiruje Siostry Wynagrodzicielki Matki Boskiej Fatimskiej„Potrzebny jest ktoś, kto będzie wynagradzał”. To wezwanie Maryi w Fatimie stało się impulsem do działania dla założyciela zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Matki Boskiej Fatimskiej. Było to jedno z pierwszych zgromadzeń
zakonnych, jakie powstało w Cova da Iria (w Fatimie); stworzył je w 1926 r. ksiądz Manuel Nunes Formigão – apostoł i głosiciel orędzia fatimskiego. Charyzmatem powołanego przez niego zgromadzenia jest miłość i współczucie dla grzeszników, konkretyzujące się w codziennych małych i wielkich działaniach, naznaczonych zawsze duchowością adoracji wynagradzającej i maryjnej.
Celem zgromadzenia jest poszukiwanie we wszystkim wielkiej chwały Bożej i szansy zbawienia dla ludzi. Inspiracją do działania jest orędzie Matki Boskiej Fatimskiej, a wzorem do naśladowania – pastuszkowie: Łucja, Franciszek i Hiacynta, którzy całkowicie upodobnili się do Chrystusa w Jego oddaniu Ojcu dla zbawienia ludzkości. W Sanktuarium Fatimskim siostry współpracują aktywnie w prowadzeniu modlitw i adoracji Najświętszego Sakramentu. Pod koniec 1959 r. bp João Pereira Venâncio, ówczesny ordynariusz diecezji Leiria, zapragnął umieścić Eucharystię w sercu Sanktuarium Fatimskiego; stworzono wówczas miejsce poświęcone wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. O pomoc poproszono Siostry Wynagrodzicielki Matki Boskiej Fatimskiej, które od 1 stycznia 1960 r. prowadzą wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu uroczyście wystawionego w kaplicy Najświętszego Sakramentu (od 13 lipca 2008 r. znajduje się ona w tzw. Strefie Pojednana w bazylice Trójcy Przenajświętszej).
Zgromadzenie ma wiele domów w całej Portugalii; we wszystkich swoich placówkach siostry pracują w duszpasterstwie, działają na rzecz edukacji oraz prowadzą akcje socjalne i dobroczynne. Siostry Wynagrodzicielki działają także na misjach w Afryce i w Timorze. W miejscowości Lichinga w Mozambiku Wynagrodzicielki Matki Boskiej Fatimskiej zajmują się duszpasterstwem i nauczaniem w parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi, która powstała w 2001 r. dzięki ich wysiłkowi i oddaniu. Siostry, nie szczędząc trudu i ewangelizatorskiego zapału, prowadzą formację różnych grup katechetycznych i młodzieżowych oraz organizują parafialną administrację; starają się też być zawsze do dyspozycji parafian w każdej ich potrzebie. Dzięki wsparciu biskupa tamtejszej diecezji oraz darowiznom zbudowano przedszkole im. Trojga pastuszków fatimskich, do którego uczęszcza około 150 dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

 


30 marca 2006 r. zgromadzenie utworzyło nową wspólnotę w Benguela w Angoli. Dzięki poświęceniu i wysiłkowi finansowemu zgromadzenia, świeckich współpracowników, grup szkolnych i katechetycznych, przedszkoli i anonimowych darczyńców zbudowano tam budynek socjalny. Mieści się w nim Ośrodek Dziecięcy im. Pastuszków z Fatimy; tam także siostry żywią i – poprzez zabawę – uczą około 150 dzieci. W Ośrodku jest także kaplica, zawsze otwarta, przeznaczona do codziennej modlitwy i nabożeństw.
Równie wielkim wyzwaniem jest dla sióstr misja w Timorze Wschodnim. Od października 2011 r. na terenie diecezji Maliana, w gminie Suco Memo (leżącej w regionie graniczącym z Indonezją) powstają nowe projekty, o których realizacji marzą pracujące tam misjonarki Wynagrodzicielki; starają się one ze wszystkich sił odpowiedzieć na potrzeby miejscowej społeczności.Siostry Wynagrodzicielki M.B. Bolesnej z Fatimy, Irmas reparadoras de Nossa Senhora das Dores de Fátima, zał. 1926 w Lizbonie przez ks. Manuela Nunes Formigäo i Cecylię Santos, a zatwierdzone 1949 przez bpa Leirii (od 1934 d om macierzysty w Fatimie); pełnią wieczystą adorację Najśw. Sakramentu w sanktuarium fatimskim, a czynnie apostołują przez szkolnictwo oraz prasę kat. (wydają mies. Stella" i „Almanaque de Nossa Senhora de Fatima.

http://www.reparadorasfatima.pt/about

 

POWRÓT