Pielgrzymka do Fatimy z Księgą Krucjaty Jednej Intencji i Deklaracjami Naszego Dziennika, osób, które podjęły Pierwsze Soboty Miesiąca - w dniach 16-21 luty 2024.

Pielgrzymka z racji wspomnienia liturgicznego Świętych Pastuszków (20 lutego) oraz 105. rocznicy śmierci św. Franciszka Marto (4 kwietnia).

1. 16 lutego – piątek.
Sanktuarium w Fatimie. Groby Pastuszków.
Pierwszego dnia po przybyciu do Fatimy modliliśmy się przy grobach Pastuszków w Bazylice Matki Bożej Różańcowej.
Była ku temu szczególna okazja, gdyż już za niespełna dwa miesiące 4 kwietnia przypada 105. rocznica śmierci św. Franciszka Marto.

 

2. 17 lutego – sobota.
Karmel w Coimbrze oraz spotkanie z ks. Rektorem Sanktuarium w Fatimie.
Drugi dzień naszego pielgrzymowania i nawiedzenie Karmelu w Coimbrze oraz modlitwa w miejscu, gdzie blisko sześćdziesiąt lat żyła Siostra Łucja, i skąd odeszła do Domu Ojca.  

W godzinach popołudniowych miało miejsce spotkanie w Fatimie z Ks. Rektorem Sanktuarium w Fatimie.
Polska w sposób najlepszy, najgłębszy  upowszechnia nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca - podkreślił ks. Carlos Cabecinhas rektor Sanktuarium.
Przedstawiliśmy ks. Rektorowi piękne duchowe dary: deklaracje Czytelników „Naszego Dziennika”, którzy zaproszeni przez redakcję, odpowiedzieli na prośby Maryi i podejmują nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca oraz Księgę Krucjaty Jednej Intencji. Ponadto została przedstawiona ks. Rektorowi Inicjatywa krzewiąca Pierwsze Soboty Miesiąca, jaka narodziła się w Polsce, a mianowicie Męski Różaniec.

Dzięki takim inicjatywom Polska jest w tej chwili krajem, który w sposób najlepszy, najwspanialszy, najgłębszy upowszechniania nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca- akcentował rektor ks. Carlos Cabecinhas. Ponadto, ks. Rektor zaznaczył, iż bez żadnych wątpliwości Polska jest w tej chwili krajem gdzie w najlepszy i w najgłębszy sposób upowszechnia się nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Zaznaczył, iż ten aspekt nabożeństwa to nie jest drugorzędna część orędzia fatimskiego, ale najważniejsza, to synteza całego orędzia fatimskiego.
Usłyszeliśmy również wyjątkową prośbę skierowaną do Polaków, abyśmy modlili się o cud za wstawiennictwem czcigodnej sługi Bożej Siostry Łucji, by jak najszybciej mogła zostać beatyfikowana.

 

3. 18 lutego – niedziela.
Trzeci dzień pielgrzymki. Modlitwa w Sanktuarium, nabożeństwo Drogi Krzyżowej i modlitwa różańcowa w czasie drogi do Parafii Fatima.
W niedzielę 18 lutego w czasie  Mszy św. sprawowanej w Kaplicy Objawień, imiona i nazwiska osób, które przesłały deklaracje do redakcji „Naszego Dziennika”, potwierdzające udział w nabożeństwie pięciu pierwszych sobót miesiąca, zostały one złożone u stóp Matki Bożej Fatimskiej, w postumencie, na którym stoi Jej figura.  
Dokładnie z tego miejsca Maryja przez pośrednictwo pastuszków fatimskich św. Hiacynty, św. Franciszka i czcigodnej sługi Bożej Siostry Łucji  przekazała orędzie, które jest ratunkiem dla świata.


W miejscu objawień już po już raz szósty była obecna Księga Krucjaty Jednej Intencji, a w postumencie zostały złożone kolejne imiona osób, które przyłączyły do niej w minionym roku. Do Krucjaty w intencji „By Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”. Jedna Intencja łączy już ponad jeden milion dwieście tysięcy osób, w minionym roku przyłączyło kolejnych ponad 7 tys.; to właśnie ich imiona zostały również złożone w tym szczególnym miejscu.

Następnie z różańcem przez plac sanktuaryjny udaliśmy się w kierunku Ronda Pastuszków. Odprawiliśmy Drogę Krzyżową, przywołując życie św. Franciszka Marto, udając się do Loca do Cabeco. W miejscu objawień Matki Bożej w Valinhos (19 sierpnia 1917) zatrzymaliśmy się na modlitwę i katechezę i dalej udaliśmy się w drogę do Aljustrel, by nawiedzić domy Pastuszków: Łucji oraz Franciszka  i Hiacynty. Z Aljustrel w procesji różańcowej udaliśmy się do kościoła parafialnego w „starej” Fatimie (miejsce chrztu Pastuszków) oraz na cmentarz parafialny, na którym byli pochowani Fatimscy Pastuszkowie oraz ich Rodzice.

W godzinach popołudniowych udaliśmy się do Ouren, miasta powiatowego, gdzie znajduje się Dom Administratora, który porwał Pastuszków 13 sierpnia 1917 roku, szpital św. Augustyna, w którym była leczona św. Hiacynta, zanim udała się do Lizbony. Następnie zwiedzaliśmy Ratusz, gdzie znajduje się więzienie, w którym zostali zamknięci: Franciszek, Hiacynta oraz Łucja w sierpniu 1917roku. Nasz pobyt w Ouren zakończyliśmy wizytą na cmentarzu, gdzie znajduje się pierwszy grób św. Hiacynty, kiedy została pochowana w 1920 roku. To w tym miejscu ekshumacja św. Hiacynty w 1935 roku wykazała, iż jej ciało nie uległo rozkładowi.

 

4. 19 lutego – poniedziałek
Lizbona: szpital, ochronka oraz kościół, gdzie miał miejsce pogrzeb św. Hiacynty.
W kolejny dzień pielgrzymki udaliśmy się do Lizbony, by nawiedzić miejsca naznaczone obecnością św. Hiacynty i Matki Bożej, gdyż w czasie jej pobytu w Lizbonie w 1920 roku, miały miejsce również spotkania św. Hiacynty z Matką Bożą.
Sprawowaliśmy Mszę św. w kaplicy w Szpitalu D. Estefania, gdzie zmarła św. Hiacynta. Nawiedziliśmy Ochronkę, gdzie św. Pastuszka przebywała zanim została przyjęta do szpitala oraz kościół parafialny, gdzie zostało wystawione ciało św. Hiacynty i miało miejsce ostatnie pożegnanie Świętej przez mieszkańców Lizbony.

 


Następnie nasza pielgrzymka udała się udała się do Almady koło Lizbony, gdzie znajduje się pomnik Chrystusa Króla, będący wotum wdzięczności Narodu Portugalskiego. Otóż Portugalia zawierzona Niepokalanemu Sercu Maryi, w sposób cudowny nie doświadczyła dramatu II wojny światowej, a materialnym symbolem tego ocalenia jest właśnie ten wzniesiony pomnik Chrystusa Króla.
Wieczorem, w wigilię wspomnienia Świętych Pastuszków, uczestniczyliśmy w modlitewnym czuwaniu w bazylice Matki Bożej Różańcowej przy grobach świętych Pastuszków.

5. 20 lutego – wtorek.
Fatima i Nazare.
Przed południem uczestniczyliśmy w głównych uroczystościach związanych ze wspomnieniem Świętych Pastuszków Hiacynty i Franciszka. Rozpoczęły się one wspólnym różańcem w kaplicy objawień, a następnie po procesji z ikonami Pastuszków, w Bazylice Świętej Trójcy została odprawiona Msza święta.

 


Po południu skierowaliśmy nasze kroki do Nazare, gdzie znajduje się najstarsze Sanktuarium Portugalii i najstarszy wizerunek Matki Bożej, który, jak głosi tradycja, został wykonany osobiście przez św. Józefa.

6. 21 lutego – środa.
Sanktuarium

Zakończyliśmy naszą pielgrzymkę do Fatimy Mszą św. w kaplicy objawień, którą sprawował ks. Waldemar Pawlik SAC -  Prowincjał Księzy Pallotynów, Prowincji Warszawskiej.

W tych wszystkich miejscach, była obecna Księga Krucjaty Jednej Intencji oraz była sprawowana Msza św. w intencji wszystkich, którzy są wpisani do Księgi Krucjaty, prosząc dla wszystkich o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, a dla zmarłych o radość Nieba.

 

 

POWRÓT