Uczcijmy Niepokalane Serce!

Obchodzone w Kościele wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi, kieruje wzrok na Fatimę.

-Wspomnienie w kalendarzu liturgicznym Niepokalanego Serca Maryi, obchodzone po uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego wskazuje przede wszystkim na jedność Serc Jezusa i Jego Matki. Takie też jest przesłanie fatimskie - akcentuje ks. dr Krzysztof Czapla SAC dyrektor Sekretariatu Fatimskiego na Krzeptówkach w Zakopanem. 

Już w pierwszym objawieniu Anioła, które przygotowywało pastuszków fatimskich do przyjęcia orędzia, dzieci usłyszały m.in.:  „Serce Jezusa i Maryi słuchają z uwagą waszych próśb". Podobnie w drugim widzeniu Anioł wskazał na jedność Serc: „Serce Jezusa i Maryi chcą przez was okazać (światu) wiele miłosierdzia.” 

Święto Niepokalanego Serca Maryi dla całego Kościoła powszechnego wprowadził 4 maja 1944 r. Papież Pius XII. Wówczas obchodzone było w kalendarzu liturgicznym 22 sierpnia. W 1969 r. zgodnie z posoborową reformą, jego celebracja została przeniesiona, w randze wspomnienia obowiązkowego, na sobotę po uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego.

Święto Niepokalanego Serca Maryi wprowadził ten sam Papież, który 13 października 1942 r., już w 25 lat po zakończeniu objawień fatimskich, podjął próbę poświęcenia całej ludzkość Niepokalanemu Sercu Maryi. Jednocześnie zachęcił Episkopaty całego świata, aby dokonały takiego zawierzenia Maryi swoich krajów.

Polska odpowiedziała na ten papieski apel, wypływający ze wskazań orędzia fatimskiego, 8 września 1946 r. Uroczystość odbyła się na Jasnej Górze pod przewodnictwem Prymasa Polski ks. kard. Augusta Hlonda.

Papież Pius XII ustanowił również wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, dzień w którym mamy w sposób szczególny dokonywać aktu poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. Początkowo obchodzone było 31 maja, a po soborze, po reformie kalendarza, zostało przeniesione na 22 sierpnia czyli dzień kończący oktawę wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Tryumf Serca

Maryja w Fatimie, zapowiada tryumf swojego Niepokalanego Serca.

-Wiemy z objawień fatimskich, że wstępem do tryumfu Niepokalanego Serca Maryi będzie czas pokoju i nawrócenie Rosji, zatem czas gdy Rosja zerwie z największą herezją XX wieku ateizmem –mówi ks. dr Krzysztof Czapla SAC.

Choć z objawień fatimskich nie wiemy jak dokładnie będzie wyglądał trumf Niepokalanego Serca Maryi, to jednak już w Biblii mamy podpowiedzi na czym będzie on polegał.

-Sam tryumf Niepokalanego Serca nie został opisany przez Siostrę Łucję. Jednak jej słowa dotyczące orędzia fatimskiego, w tym kontekście wskazują na lekturę Księgi Rodzaju, w której Bóg zapowiada, że Maryja i Jej potomstwo zmiażdży głowę węża. Odnosi się też do Apokalipsy, w której Maryja jest ukazana jako Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod stopami, a na głowie ma wieniec z gwiazd dwunastu- podkreśla ks. dr Krzysztof Czapla SAC.

Z objawień fatimskich wiemy, że nie będzie to tylko „jakieś” zwycięstwo, ale trumf Maryi!

- Tryumf Niepokalanego Serca Maryi będzie spektakularnym zwycięstwem, nad złem. Kiedy i jak się dokona? Wiemy, z zapowiedzi Maryi w Fatimie, że tryumf dokona się na pewno, jednak wcześniej ludzie muszą podjąć pokutę, nawrócić się i wynagradzać za zniewagi, które ranią Niepokalane Serce - akcentuje ks. dr Krzysztof Czapla SAC.

Fundamentalna prośba Maryi dotyczy wezwania do porzucenia grzechów. 

–Maryja 13 lipca 1917 r. , podczas trzeciego objawienia, pokazała wizję piekła „do którego idą dusze biednych grzeszników.”  Jednocześnie przestrzegła jeśli ludzie nie porzucą grzechów świat będzie doświadczał wojen, kataklizmów, cierpienia. Bo to ludzie poprzez grzechy otwierają swoje serca i świat, w którym żyją, na działanie zła  - tłumaczy ks. dr Krzysztof Czapla SAC. –Zatem mamy porzucać grzech, modlić się o nawrócenie grzeszników- dodaje.

Maryja wskazuje też na codzienną modlitwę różańcową. -Tak jak z mamą rozmawiamy codziennie, tak naszą codzienną rozmową z Maryją jest różaniec - akcentuje ks. dr Krzysztof Czapla SAC.

Zwraca uwagę, że sednem przesłania z Fatimy, jest prośba o nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, , które ma wymiar poświęcenia i wynagrodzenia w pięć pierwszych sobót miesiąca. To nabożeństwo jest ratunkiem dla ludzkości.

-Maryja w Fatimie  pokazuje jak mamy czcić Jej Serce, jaki jest kształt nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca, które jest naszą drogą prowadzącą do Boga i schronieniem przed złem, w oczekiwaniu na triumf Maryi i powtórne przyjście Jezusa – konkluduje ks. dr Krzysztof Czapla.

Małgorzata Bochenek     

źródło: Nasz Dziennik

 

POWRÓT