RÓŻANIEC Z EWTN POLSKA - CODZIENNIE

„Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny!" - Matka Boża, Fatima 13 maja 1917r.

  

Wobec wojny na Ukrainie i dręczących nas niepokojów, zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej o ochronę dla Polski, pokój i nawrócenie dla świata CODZIENNIE o godz. 20.30. Nasze prośby, i obawy i nadzieje zawierzać będą w tej modlitwie kapłani z różnych miejsc Polski. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 Więcej informacji: https://ewtn.pl/rozaniec 

 

POWRÓT