Pierwsze w pełni cyfrowe wydanie biuletynu „Fátima Luz e Paz”.

Począwszy od tego numeru (nr 69, s dn. 13 maja 2021) biuletyn „Fátima Luz e Paz” („Fatima Światło i Pokój”), wydawany przez Sanktuarium Fatimskie od 2004 r., będzie dostępy wyłącznie online.
Czasopismo będzie się nadal ukazywało co trzy miesiące w siedmiu oficjalnych językach, w tym również w języku polskim.


W tym numerze: teksty poświęcone kultowi Matki Boskiej Fatimskiej na świecie, życiu Sanktuarium, pielgrzymkom rocznicowym, sympozjum teologiczno-pastoralnemu oraz dostęp do filmów umieszczonych na stronie Sanktuarium.

POBIERZ

 

Sanktuarium Fatimskie dostosowuje letni program nabożeństw do ograniczeń sanitarnych.

Po Wielkanocy oficjalny program nabożeństw w Sanktuarium Fatimskim ulega zmianie. Tak zwany „program letni” będzie obowiązywał do końca października.
W tym roku, w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez pandemię, będzie on nieco inny niż zwykle – dostosowany do obostrzeń sanitarnych, które obowiązują na terenie Portugalii.

Układ nabożeństw jest zbliżony do programu, jaki wprowadzono w sezonie letnim w 2020 r. (poza okresami całkowitego zakazu sprawowania praktyk religijnych z udziałem wiernych).

Codziennie, poczynając od 5 kwietnia, w bazylice Trójcy Przenajświętszej są sprawowane Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 15.00 i 18.30.
Ponadto od poniedziałku do piątku w tej świątyni celebrowana jest jeszcze Eucharystia o godz. 11.00.
W soboty i w niedziele Msza św. o godz. 11.00 odbywa się na Placu Modlitwy.
W niedzielę o godz. 16.30 wierni mogą uczestniczyć w Mszy św. w Kaplicy Objawień.

Eucharystia o godz. 12.30 sprawowana jest w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w Kaplicy Objawień, zaś w soboty i niedziele w bazylice Trójcy Przenajświętszej.

Podczas objawień w Cova da Iria Matka Boska prosiła widzących pastuszków, aby odmawiali różaniec każdego dnia. Dlatego w fatimskiej Kaplicy Objawień codziennie odbywają się modlitwy różańcowe o 14.00, 18.30 i 21.30. Ponadto w tygodniu (od poniedziałku do piątku) różaniec odmawiany jest tu także o 12.00, a w sobotę i niedzielę o 10.00.
Sanktuarium Fatimskie informuje, że program nabożeństw może ulegać zmianom w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących, w związku z tym, ograniczeń sanitarnych.

Więcej informacji ma stronie www.fatima.pt
(pełny program nabożeństw wraz z bieżącymi zmianami).

 

POWRÓT