Białoruś zawierzona Niepokalanemu Sercu Maryi w trudnym momencie swojej historii.

8 grudnia 2020


Na Białorusi trwa polityczny impas po kontrowersyjnych wyborach prezydenckich, a abp Kondrusiewicz, metropolita mińsko-mohylewski nie może wrócić do kraju. W tej napiętej sytuacji Arcybiskup poprosił o odmówienie we wszystkich kościołach aktu poświęcenia tego kraju Niepokalanemu Sercu Maryi w dniu 8 grudnia 2020 roku.

Na stronie internetowej catholic.by 5 grudnia pojawił się list abpa Tadeusza Kondrusiewicza do wszystkich biskupów Białorusi, w którym zachęcał: „Z wiarą w pomoc Maryi zwracajmy się do Niej, aby prosić Jej Syna, Jezusa Miłosiernego, o łaskę dla nas wszystkich i dla naszej ojczyzny, aby zakończyć pandemię koronawirusa i móc prowadzić spokojne życie”.

 

Apel Przewodniczącego Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi
Arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza

Wasze ekscelencje, bracia w kapłaństwie, osoby konsekrowane, bracia
i siostry.
W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną oraz trwającym
i bardzo niebezpiecznym kryzysem społeczno-politycznym w naszej Ojczyźnie, zwracam się do Was z prośbą, aby w dniu 8 grudnia 2020 r. – w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi, we wszystkich kościołach
i kaplicach po każdej Mszy św. pomodlić się Aktem oddania Białorusi Niepokalanemu Sercu Maryi.
„Ad Jesum per Mariam” – „Do Jezusa przez Maryję”, mówi stare, pobożne łacińskie powiedzenie. Z wiarą zwróćmy się do Maryi o pomoc, aby
u swego Syna - Miłosiernego Jezusa, wyprosiła nam i naszej Ojczyźnie łaskę zażegnania pandemii koronawirusa i upragnionego pokoju.

Z błogosławieństwem

Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz
Metropolita Mińsko-Mohylewski
Przewodniczący Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi

Mińsk – Sokółka, 5 grudnia 2020 r.


Wezwanie do modlitwy zawierzającej Białoruś Maryi ma na celu zakończenie „bardzo groźnego kryzysu społeczno-politycznego” w tym kraju. Przypominając zasadę „ad Iesum per Mariam” (do Jezusa przez Maryję), arcybiskup wyraził swą głęboką wiarę w skuteczność wstawiennictwa Matki Bożej. Akt zawierzenia odmówiony został po Mszach świętych na całej Białorusi w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi, 8 grudnia.

 

Akt zawierzenia Białorusi Niepokalanemu Sercu Maryi
w obliczu niebezpieczeństwa pandemii koronawirusa
i złożonej sytuacji społeczno-politycznej
8 grudnia 2020 r.

O Trójco Przenajświętsza: Boże Ojcze, który wyróżniłeś Maryję zaszczytem wybrania spośród swoich córek; Boże Synu, który obdarzyłeś Ją łaską bycia Twoją Matką; Boże Duchu Święty, który wybrałeś Ją jako swoją Oblubienicę; wierzymy w Ciebie, wysławiamy Cię, ufamy Tobie, kochamy Cię i w Tobie pokładamy nadzieję.

O Maryjo, w obliczu przedłużajacej się pandemii koronawirusa i niebezpiecznego kryzysu społeczno-politycznego, wzywamy Twojej opieki i Twemu Niepokalanemu Sercu zawierzamy siebie i naszą Ojczyznę.

W tym czasie nowych groźnych wyzwań – pogorszającej się epidemiologicznej sytuacji i niesłąbnącego napięcia w naszym społeczeństwie – bądź nam Matką i niestrudzoną Opiekunką. Natchnij do oddanej i wiernej służby Tobie, Twojemu Synowi, Jego Kościołowi i bliźnim, wzajemnej miłości i przebaczenia. Ty, która po macierzyńsku rozumiesz trudności i nadzieje naszego życia, zwłaszcza w walce między dobrem a złem, wysłuchaj naszego wołania o pomoc w obliczu nowych wyzwań i ukryj nas, martwiących się o swoje obecne i wieczne przeznaczenie, w ramionach Twojej matczynej miłości.

O Najświętsza Bogarodzico, przed tron Wszechmocnego Boga zanieś nasze dziękczynienie za obfitość łask, którymi nas obdarza, ofiary i pokutę za grzechy narodu, prośbę o uwolnienie od pandemii koronarwirusa oraz szybkie i pokojowe zakończenie społeczno-politycznego kryzysu.

Opiekunko Białorusi, pod Twoją obronę uciekamy się...

Przyjmij nasze poświęcenie. Bądź z nami na ścieżkach wiary, nadziei i miłości. Nie zostawiaj nas samych w tym czasie nowych prób. Niechaj dzięki Twojemu orędownictwu Wszechmogący Bóg wspomaga nas i cierpiącą Ojczyznę. Niech błogosławi wszystkim, którzy mężnie i ofiarnie troszczą się o jej szczęśliwą przyszłość. Niech wszystkich obdarzy fizycznym i duchowym zdrowiem oraz wskaże drogę do pokojowego i cywilizowanego zakończenia kryzysu społeczno-politycznego.
Prosimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Arcybiskup Kondrusiewicz, przewodniczący konferencji biskupów katolickich Białorusi nie może wrócić do kraju od 31 sierpnia. Wcześniej Arcybiskup wypowiadał się w obronie protestujących, wyrażając obawę, że kraj zmierza ku wojnie domowej. We wrześniu na Białoruś udał się abp Paul Gallagher, watykański sekretarz ds. stosunków z państwami, próbując rozwiązać patową sytuację, Kondrusiewicz jednak nadal pozostaje poza granicami swojej ojczyzny.
W przesłaniu z 25 listopada biskupi białoruscy wezwali do „pokojowego rozwiązania” kryzysu. „Przemoc nie ustaje, krew nadal jest przelewana, społeczeństwo jest podzielone. To nie zapowiada nam szczęśliwej przyszłości, ponieważ, jak powiedział Chrystus, dom podzielony przeciwko samemu sobie nie może wytrzymać” – napisali biskupi, wzywając Białorusinów do solidarności i do budowania „zjednoczonej, a nie podzielonej Białorusi”.

 

POWRÓT