FATIMSKIE KALENDARIUM

 

 

01 stycznia

- 1883 r. w Tomar urodził się Sługa Boży ks. dr Manuel Nunes Formigao - zwany „czwartym fatimskim wizjonerem”, założyciel na prośbę św. Hiacynty zgromadzenia zakonnego Sióstr Wynagrodzicielek

 

03 stycznia

- 1944 r. – Siostra Łucja na prośbę Biskupa spisuje trzecią część „tajemnicy fatimskiej”; ukazanie się Matki Bożej

 

4 stycznia

- 1917 r. – początek serii profanacji, jakie miały miejsce w Portugalii poprzez napady na obiekty sakralne; rozpoczęło się od profanacji Najświętszego Sakramentu w parafii Olival niedaleko Fatimy

 

13 stycznia

-1923 r. - ponowne poświęcenie kapliczki objawień w Cova da Iria, która 6 marca 1922 roku została wysadzona w powietrze

 

17 stycznia

- 1918 r. - Utworzenie diecezji Leiria, obejmującej Fatimę

 

24- 25 stycznia

- 1938 r. - na niebie ukazuje się zapowiedziany przez Maryję znak zbliżającej się wojny

 

30 stycznia

- 1958 - umiera w Fatimie Sługa Boży ks. dr Manuel Nunes Formigao - zwany „czwartym fatimskim wizjonerem”, założył na prośbę św. Hiacynty zgromadzenie zakonne Sióstr Wynagrodzicielek

 

02 lutego

- 1974 r. - Papież Paweł VI wydaje adhortację "Marialis cultus" - o należnym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny

 

10 lutego

- 1920 r. – Hiacynta zostaje poddana operacji przez profesora Castro Freire, który usuwa jej dwa żebra

- 2005 r. - Siostra Łucja otrzymuje list od Ojca Świętego Jana Pawła II, który wyraża solidarność w jej chorobie

 

13 lutego

- 2005 r. - umiera w klasztorze w Coimbrze Siostra Łucja

 

15 lutego

- 2005 r. - Abp T. Bertone przewodniczy uroczystościom pogrzebowym Siostry Łucji, całując na pożegnanie jej trumnę składa hołd wizjonerce

 

19 lutego

- 2006 - ciało Łucji zostało przeniesione z Coimbry do bazyliki Matki Boskiej Różańcowej w Fatimie i złożone w grobie obok jej kuzynki Hiacynty

 

20 lutego

- 1920 r. - w szpitalu w Lizbonie umiera św. Hiacynta

- liturgiczne wspomnienie św. Hiacynty i św. Franciszka

 

06 marca

- 1922 r. - w nocy z 5 na 6 marca wrogowie Kościoła przy użyciu dynamitu wysadzili kapliczkę objawień w Fatimie, cudowne ocalenie figury Matki Bożej Fatimskiej

 

11 marca

- 1910 r. - w Aljustrel urodziła się św. Hiacynta

 

14 marca

- 2018 r. - decyzja Konferencji Episkopatu Polski o ustanowieniu Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem Sanktuarium Narodowym

 

21 marca

- wspomnienie liturgiczne objawień Anioła fatimskim pastuszkom: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi

 

22 marca

- 1907 r. – data urodzin Łucji dos Santos wpisana w księdze chrztu w parafii w Fatimie, choć rzeczywiście urodziła się 28 marca

 

24 marca

- 1984 r. - Na życzenie papieża Jana Pawła II zostaje przywieziona do Rzymu figura Matki Bożej z kaplicy objawień we Fatimie

 

25 marca

- 1948 - za pozwoleniem Papieża Łucja wstępuje do klasztoru Sióstr Karmelitanek w Coimbrze

- 1984 - poświęcenie Świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi przez Jana Pawła II

- 2013 - modlitwa Różańcowa w Roku Wiary na Placu św. Piotra prowadzona przez papieża Franciszka

 

27 marca

- 1984 r. - przekazanie do Fatimy pocisku wyjętego z ciała Jana Pawła II

 

28 marca

- 1907 – przyszła na świat Łucja w wiosce Aljustrel, jako ostatnie z sześciorga dzieci Marii Rosy i Antonia dos Santos. W akcie chrztu wpisano jednak datę urodzenia: 22 marca

 

30 marca

-1904 r. w Balasarze w archidiecezji Braga w Portugalii urodziła się bł. Alexandra Maria da Costa - "fatimska mistyczka", beatyfikowana przez Jana Pawła II w 2004 roku

 

02 kwietnia

- 1981 r. - Kongregacja ds. Świętych uznała, że tak małe dzieci jak Franciszek i Hiacynta miały zdolność praktykowania cnót w stopniu heroicznym i mogą zostać kanonizowane. Ojciec Święty Jan Paweł II podpisał tę decyzję

- 2005 r. - o godz. 21.37 - w I sobotę Miesiąca i wigilię Niedzieli Miłosierdzia - umiera Ojciec Święty Jan Paweł II

 

04 kwietnia

- 1919 r. - w Aljustrel umiera św. Franciszek Marto

 

14 kwietnia

- 1930 r. - ostatnie posiedzenie komisji badającej wydarzenia w Fatimie, po 6 miesiącach (13 października) na ich podstawie Biskup Leirii wydał pozytywne orzeczenie o autentyczności objawień w Cova da Iria

 

27 kwietnia

- 2000 r. - spotkanie Siostry Łucji z abp. Tarsicio Bertone, która potwierdza autentyczność listu zawierającego trzecią część Tajemnicy Fatimskiej

- 2014 r. - kanonizacja bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII przez papieża Franciszka

 

30 kwietnia

- 2008 r. – Bp. Coimbry otwiera proces beatyfikacyjny siostry Łucji od Jezusa i od Niepokalanego Serca Maryi

 

01 maja

- 2011 r. - beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II w Rzymie

 

03 maja

- 1922 r. - Dekret biskupa diecezji Leiria, otwierający proces kanoniczny w sprawie autentyczności objawień w Fatimie

 

04 maja

- 1944 r. - Papież Pius XII ustanawia dla całego Kościoła święto Niepokalanego Serca Maryi

 

13 maja

- 1917 r. - pierwsze objawienie się Matki Bożej w Cova da Iria

- 1920 r. - wyrzeźbiona przez Jose Thedima pierwsza figura Matki Bożej Fatimskiej zostaje uroczyście poświęcona w kościele parafialnym w Fatimie

- 1922 r. - wydanie dekretu, który otwierał drogę do kanonicznego zbadania wydarzeń w Fatimie i powołania specjalnej komisji ekspertów

- 1928 r. - poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę bazyliki w Fatimie

- 1931 r. - Wielka pielgrzymka całego narodu portugalskiego do Fatimy pod przewodnictwem Episkopatu Portugalskiego i Nuncjusza Apostolskiego. Poświęcenie Portugalii Niepokalanemu Sercu Maryi

- 1946 r. - Koronacja figury Matki Bożej w Fatimie

- 1967 r. - papież Paweł VI udaje się osobiście z jednodniową pielgrzymką do Fatimy z okazji 50 rocznicy objawień fatimskich i spotyka się z Siostrą Łucją

- 1956 r. - biskup Angelo Roncalii, patriarcha Wenecji i przyszły papież Jan XXIII, udaje się do Fatimy, aby przewodniczyć obchodom dwudziestej piątej rocznicy poświęcenia Portugalii Niepokalanemu Sercu Maryi

- 1967 r. - na cześć Matki Bożej Fatimskiej papież Paweł VI wydaje adhortację „Signum Magnum“, w której zachęca wiernych do ofiarowanie się Jej Niepokalanemu Sercu i do naśladowania Jej cnót

- 1981 r. - zamach na Jana Pawła II

- 1982 r. - dziękczynna pielgrzymka Jana Pawła II do Fatimy za ocalenie życia, gdzie uroczyście zawierza Kościół i świat Niepokalanemu Sercu Maryi

- 1991 r. - druga pielgrzymka Jana Pawła II do Fatimy. Ponowienie aktu zawierzenia przed Fatimską Panią

- 2000 r. - trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Fatimy i beatyfikacja Franciszka i Hiacynty

- 2010 r. - pielgrzymka Benedykta XVI do Fatimy, akt poświęcenia kapłanów Niepokalanemu Sercu Maryi

- 2017 r. - pielgrzymka Ojca Świętego Franciszka do Fatimy; kanonizacja Franciszka i Hiacynty Marto

 

25 maja

- 2007 - umiera ks. Mirosław Drozdek SAC - budowniczy i pierwszy kustosz Sanktuarium M. B. Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach

 

6 czerwca

- 2017 - ponowienie aktu poświęcenia Ojczyzny i Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej z udziałem Episkopatu Polski oraz Najwyższych Władz Państwa

 

7 czerwca

- 1997 - konsekracja Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach przez Jana Pawła II - w pierwszą sobotę miesiąca oraz we wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

 

11 czerwca

1908 r. - urodził się św. Franciszek Marto

 

13 czerwca

- 1917 r. - drugie objawienie się Matki Bożej w Cova da Iria

- 1920 - figura Matki Bożej Fatimskiej, dzieło José Ferreiry Thedima, zostaje po raz pierwszy ustawiona w kapliczce w miejscu objawień w Cova da Iria

- 1929 r. - w Tuy, w Hiszpanii, Matka Boża przekazuje Łucji prośbę o poświęcenie Rosji przez papieża w kolegialnej jedności z biskupami

 

15 czerwca

- 1921 r. - zakończenie prac przy budowie kapliczki w miejscu objawień matki Bożej w Cova da Iria, co było odpowiedzią na jej prośbę, by taką kapliczkę pobudować

- 1921 r. - tzw. „siódme” objawienie. Matka Boża ukazała się w Cova da Iria Łucji, która doświadcza wątpliwości w związku z prośbą Biskupa, by opuściła Fatimę i udała się do Porto

 

16 czerwca

- 1921 r. - Łucja na zawsze opuszcza rodzinną miejscowość Aljustrel i udaje się z polecenia Biskupa do Porto

 

26 czerwca

- 2000 r. - ujawnienie trzeciej części tajemnicy fatimskiej

 

28 czerwca

- 1999 r.  - Jan Paweł II ogłasza dekret o cudzie uzdrowienia Marii Emilii Santos za wstawiennictwem Franciszka i Hiacynty

 

5 lipca

- 2013 r. - wydano dekret w sprawie cudu za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II. Za cud uznano niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia uzdrowienie Floribeth Mory Diaz – Kostarykanki cierpiącej na nieoperacyjnego tętniaka mózgu

 

10 lipca

- 1977 r. - Kard. Albino Luciani, późniejszy papież, pielgrzymuje do Fatimy

 

13 lipca

- 1917 r. - trzecie objawienie się Matki Bożej połączone z wizją piekła

- 1927 r. -  mianowanie ks. Manuela de Sousa pierwszym kapelanem Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie

- 1927 r. - początek stałej obecności Najświętszego Sakramentu w kaplicy na miejscu objawień Matki Bożej w Cova da Iria

 

20 lipca

- 1937 r. - Biskup Leirii upamiętniając rocznice objawień nakazał redagowanie Złotej Księgi, która miała zawierać imiona osób oddanych Maryi i podejmujących się obowiązku codziennego odmawiania różańca. Pierwszy tom z imionami 23 tys. podpisów został złożony Matce Bożej 13 maja 1938 r.

 

5 sierpnia

- 1920 r. - przywrócenie diecezji Leiria, w której bp Jose Correia da Silva uroczyście obejmuje zarządzanie. Biskup zakupił Cova da Iria i zapoczątkował porządkowanie olbrzymiego terenu wokół miejsca objawień; (cudowna woda) - ks. Biskup zarządził budowę cysterny w głębi kotliny, by zbierała wodę dla pielgrzymów (1921-1922) w miejscu, gdzie znajdowały się dzieci w czasie pierwszego objawienia - wytrysnęło wówczas źródełko, które do dziś zaopatruje Fatimę w wodę, co do dziś rodzi pytania, gdyż rodzaj gruntu na to nie pozwala

 

13 sierpnia

- 1917 r. - aresztowanie dzieci przez Burmistrza Ourem

  

19 sierpnia

- 1917 r. - czwarte objawienie w Valinhos (Łucja podała początkowo, iż było to 15 sierpnia; jest to jednak błędna data bowiem objawienie byłoby w tym samym dniu, kiedy wyszła z więzienia)

- 1946 r. - poświęcenie Wspólnot Zakonnych Niepokalanemu Sercu Maryi na Jasnej Górze

 

22 sierpnia

- wspomnienie Maryi Królowej, dzień ponawiania przez Kościół poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, zgodnie z zarządzeniem Piusa XII

 

8 września

- 1946 r. - poświęcenie Polski Niepokalanemu Sercu Maryi na Jasnej Górze przez Episkopat Polski i Prymasa Polski kard. A. Hlonda

- 2017 r. - ponowienie aktu poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi we wszystkich parafiach w Polsce

 

12 września

- 1935 r. - ekshumacja i przewiezienie doczesnych szczątków Hiacynty z Vila Nova de Ourém na cmentarz w Fatimie. Ciało Hiacynty nie uległo rozkładowi

 

13 września

- 1917 r. - piąte objawienie Matki Bożej

 

8 października

- 2000 r. - Jan Paweł II sprowadza do Rzymu figurę z kaplicy Objawień i ze wszystkimi biskupami świata zawierza Matce Bożej Fatimskiej nowe tysiąclecie

 

8-14 października

- 1995 r. - Pierwsza Narodowa Pielgrzymka z Polski do Fatimy

 

12-15 października

- 1992 r. - Pierwszy Światowy Kongres Fatimski. Na prośbę i osobiste zaproszenie ks. bpa Albero Cosme do Amaral w kongresie uczestniczy kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, ks. Mirosław Drozdek SAC. Dzięki jego świadectwu kongres posiada też silny akcent polski

 

13 października

- 1917 r. - szóste objawienie. „Cudem słońca“ Matka Boża potwierdza prawdziwość swoich objawień

- 1921 r. - pierwsza Msza św. w kapliczce objawień w Cova da Iria, po udzieleniu oficjalnej zgody przez ks. Biskupa na odprawianie Mszy św. polowej dla pielgrzymów, którzy dotąd uczestniczyli w Mszach św. w kościele parafialnym

- 1930 r. - oficjalne uznanie, przez ks. biskupa diecezji Leiria Jose Alves Correia da Silva, objawień Matki Najświętszej w Cova da Iria za „godne wiary” i oficjalnie zezwolił na kult NMP z Fatimy

- 1930 r. - publikacja Listu Pasterskiego "Opatrzność Boża" - Biskupa Leirii zatwierdzającego objawienia w Fatimie

- 1955 r. - umiera bł. Alexandra Maria da Costa – „fatimska mistyczka”, beatyfikowana przez Jana Pawła II w 2004 roku

- 2013 r. - Papież Franciszek poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi, Dzień Maryi w Roku Wiary; sprowadzenie figury Matki Bożej z Fatimy do Watykanu na prośbę Ojca Świętego

 

28 października

- 2009 r. w Fatimie zmarł o. Luis Kondor. W 1960 r. został powołany przez papieża Jana XXIII wicepostulatorem procesie beatyfikacyjnym dzieci z Fatimy: Hiacynty i Franciszka Marto

 

31 października

- 1942 r. - Papież Pius XII w swym przemówieniu radiowym do narodu portugalskiego poświęcił cały Kościół i cały rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi

 

07 listopada

- 1981 r. - na pierwszej audiencji generalnej po zamachu Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział o zbieżności dat: zamachu i pierwszego objawienia w Fatimie w 1917 r.

 

21 listopada

- 1964 r. - Ojciec Święty Paweł VI ogłasza Maryję Matką Kościoła i odnawia poświęcenie Kościoła i rodzaju ludzkiego Niepokalanemu Sercu Maryi

 

7 grudnia

- 1996 - figura pielgrzymującej Pani Fatimskiej odbiera hołd na Placu Czerwonym w Moskwie

 

08 grudnia

- 1942 r. - Ojciec Święty Pius XII osobiście dokonuje poświęcenia całego Kościoła i rodzaju ludzkiego Niepokalanemu Sercu Maryi, (w dniu 31.10.1942 r. dokonał aktu poświęcenia w ramach przemówienia radiowego do narodu portugalskiego)

 

10 grudnia

- 1925 r. - Matka Boża ukazała się Łucji w Pontevedra, w Hiszpanii, i pouczyła o nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca

 

13 grudnia

- 1962 r. - Ojciec Święty Jan XXIII ustanawia święto Fatimskiej Matki Bożej Różańcowej

 

21 grudnia

- 1949 r. - początek oficjalnego procesu kanonicznego w sprawie beatyfikacji Franciszka i Hiacynty