Błękitna Armia (Blue Army)

 

Błękitna Armia (Blue Army), działająca dziś pod nazwą Światowego Apostolatu Fatimskiego (World Apotolate of Fatima) powstała w 1947 r. Jej celem jest propagowanie orędzia z Fatimy i podejmowanie wszelkich możliwych inicjatyw, by świat wypełnił prośby przekazane podczas fatimskich objawień. Błękitna Armia jest oficjalną organizacją katolicką, posiadającą aprobatę Stolicy Apostolskiej.

Błękitna Armia powstała w 1947 r., w czasach, kiedy orędzie Matki Bożej Fatimskiej było prawie nie znane w Stanach Zjednoczonych. Założycielem ruchu jest ks. Harold Colgan, który w swym kościele parafialnym w Painfield, w stanie New Jersey, zaczął mówić o obietnicach i ostrzeżeniach z Fatimy. Jego inicjatywa szybko przekształciła się w apostolat międzynarodowy, a w jej szeregach pod koniec lat 80-tych znajdowało się 10 milionów katolików.

Centrum Błękitnej Armii znajduje się w Waszyngtonie, w stanie New Jersey. Stany Zjednoczone podzielone są na poszczególne oddziały (jest ich ponad 80), zaś w krajach, w których działa Armia istnieją narodowe ośrodki Błękitnej Armii koordynujące działalność ruchu. Członkowie są zobowiązani: 1) ofiarowywać Bogu wszelkie trudności codziennego życia, 2) odmawiać różaniec, 3) nosić szkaplerz Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel, 4) praktykować nabożeństwo pierwszych sobót. Niektórzy członkowie organizują się w “komórki modlitwy”, by wspólną modlitwą przybliżać zapowiedziany w Fatimie triumf Niepokalanego Serca Maryi.

Błękitna Armia, kierowana przez Johna Hafferta, odegrała szczególną rolę w okresie zimnej wojny, jednocząc naród amerykański (i wiele innych środowisk) w duchowej walce z komunizmem. Za pomocą środków religijnych, przede wszystkim modlitwy różańcowej, pokuty i pielgrzymek (głównie do Fatimy, gdzie Błękitna Armia zbudowała własny dom pielgrzyma, Domus Pacis) oraz za pomocą kształcenia religijnego (przez wydawane czasopismo SOUL Magazine oraz druk książek o tematyce maryjnej) Błękitna Armia stara się odpowiedzieć na wezwania Matki Bożej Fatimskiej, a tym samym doprowadzić do "nawrócenia Rosji".

To właśnie w latach oziębienia stosunków Wschód – Zachód powstała inicjatywa zorganizowania pielgrzymek figury Matki Bożej Fatimskiej najpierw po Stanach Zjednoczonych, a potem po świecie. W 1978 odbyła się pierwsza światowa pielgrzymka tego maryjnego wizerunku (60 tys. km w 41 dni), w 1983 – druga (60 tys. km w 19 dni). W ramach pierwszej pielgrzymki planowano odwiedzić Polskę, figura została jednak “zaaresztowana” na lotnisku i nie wpuszczona do kraju. Dla bloku socjalistycznego Błękitna Armia była organizacją polityczną, wrogą ustrojowi, zaś mówienie o orędziu fatimskim surowo zakazane.

Z chwilą upadku Muru Berlińskiego Błękitna Armia przeszła głęboką reorganizację, czego wyrazem jest zmiana nazwy na Światowy Apostolat Fatimski. Z organizacji “walczącej z komunizmem” stała się ruchem typowo religijnym. Nadal prowadzi swą działalność, przekonana, że “świat dzisiejszy jest gorszy niż ten, w którym pojawiła się Matka Boża w 1917 r.”, a “wojny, głód, terroryzm i coroczna rzeź milionów niewinnych dzieci zabijanych w łonach swoich matek na całym świecie nie pozostaną bez konsekwencji”. W świecie, który żyje tak, jakby Boga nie było, misją Światowego Apostolatu Fatimskiego jest ratowanie człowieka przed potępieniem, ludzkości przed karą Bożą, Jezusowi zaś i Maryi zadośćuczynienie swoją miłością i ofiarą za postawę tych ludzi, którzy nie kochają i nie wierzą.