Fatima, Rosja i co dalej?

W I sobotę miesiąca, która była I Sobotą Nowego Roku 1997, nasze modlitwy koncentrowały się jak zwykle wokół żądań Matki Bożej. Wierni Matce Bożej, i miłujący Ją, robimy to, co jest żądaniem i wolą naszej Matki, która chcąc ratować ten współczesny świat podała sposób i środki którymi mamy się posługiwać.

W tym roku będziemy obchodzić 80 rocznicę Objawień Fatimskich. Sanktuarium  w Fatimie przygotowuje II Ogólnoświatowy Kongres Fatimski w dniach od 9 - 13 października 1997 roku. Będziemy podawali informacje z tego Kongresu na antenie Radia Maryja.

Po 80 latach wiele się zmieniło w panoramie świata i Europy. W naszym stuleciu, a zwłaszcza w ostatnich latach, byliśmy świadkami licznych doniosłych wydarzeń. Fatima, niezmiennie trwająca w milczeniu,  w słuchaniu Boga, nadal jest stałym punktem odniesienia i wezwaniem do życia Ewangelią.

Po 80 latach, nadal aktualna jest sprawa nawrócenia Rosji i całego świata. Ojciec Święty, w czasie swojego pierwszego pobytu w Klinice Gemeli, po dokonanym zamachu i dokładnym przestudiowaniu dokumentów fatimskich napisał:

„Zrozumiałem, że jedynym sposobem ocalenia świata od wojny, ocalenia od ateizmu jest nawrócenie Rosji, zgodnie z orędziem z Fatima”

W centrum tego zagadnienia jest poświęcenie świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi w sposób kolegialny tzn. przez Ojca Świętego  w jedności z biskupami całego świata, co nastąpiło  dnia 25 marca 1984 roku. To poświecenie było żądaniem Matki Bożej: „środkiem, za pomocą którego Bóg pragnie ocalić Rosję” jak powiedziała siostra Łucja. Po dokonaniu tego historycznego Aktu  - w Rzymie, przed Statuą Matki Bożej Fatimskiej przywiezioną z Fatimy - siostrę Łucję odwiedził nuncjusz apostolski. W czasie rozmowy nuncjusz zapytał siostrę:

”Czy teraz Rosja jest już poświęcona?”

„Tak, teraz już tak”

„Więc teraz - dodał nuncjusz - czekamy na cud”

„Bóg dotrzyma słowa” - odpowiedziała s.Łucja.

Odpowiedzią Nieba na ten bezgraniczny Akt Zawierzenia były znaki: obalenie muru berlińskiego zmiany jakie zaszły w Europie Środkowej i Wschodniej łącznie z rozpadem byłego Związku Radzieckiego w 1991 roku.

Orędzie z Fatimy nie ogranicza się do prośby  o poświęcenie Rosji. Fatimskie przesłanie jest o wiele szersze i zakłada przede wszystkim, osobiste zaangażowanie się każdego z nas w całość tego orędzia. Chodzi o życie fatimskim orędziem, które powinno inspirować wszystki nasze ruchy...

Dnia 18 maja 1936 roku Łucja miała spotkanie z Panem Jezusem, w czasie którego Pan Jezus tłumaczył siostrze żądanie kolegialności - jedności ze wszystkimi biskupami świata - w dokonaniu aktu poświęcenia Rosji. S.Łucja napisała:

„Rozmawiałam z Panem Jezusem na temat poświecenia Rosji. Pytałam Go dlaczego nie nawróci Rosji Sam, bez udziału Ojca Świętego w Akcie poświęcenia?

Jezus mi odpowiedział: „Ponieważ chcę, aby cały mój Kościół uznał w tym poświęceniu tryumf Niepokalanego Serca Maryi. Aby kult Jej Niepokalanego Serca mógł się później szerzyć obok nabożeństwa do Mego Przenajświętszego Serca. Módl się wiele za Ojca Świętego. Uczyni to, ale będzie już za późno.

Ostatecznie jednak Niepokalane Serce Maryi ocali Rosję. To dzieło Jej zostało powierzone."

Aktualnie -  w roku nawiedzenia Statuy Matki Bożej Fatimskiej  Pielgrzymującej w Rosji - za Jej wstawiennictwem dzieją się rzeczy niezwykłe. Rosja, podobnie jak i cały świat, powoli nawraca się. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy to nastąpi. Jest pewne że jesteśmy na drodze, która wiedzie ku zwycięstwu.

Jednakże „błędy Rosji” w nowej formie rozprzestrzeniły się w skali całego świata, powodując: ucisk, wojny, nową formę ateizacji, prześladowania Kościoła i Ojca Świętego. Te „błędy Rosji” są wciąż aktualne w systemach postkomunistycznych i mają swoich nowych zwolenników. Kilka lat temu ukazała się w Niemczech książka Ryszarda Wurmbranda:

„Czy Karol Marks był satanistą?”

Sanktuarium  na Krzeptówkach przygotowuje do druku poważna pozycję z serii Biblioteki Fatimskiej - „Fatima dzisiaj”. Będą tam dwa rozdziały dotyczące tego tematu. Teraz pragnę tylko zasygnalizować ten niezwykle interesujący problem.

Jeden z włoskich rewolucjonistów, który znał osobiście Karola Marksa powiedział o nim:

”Duch jego jest opętany. Jego serce napełnione jest nie miłością, lecz nienawiścią do ludzi i  Boga”. Sam Marks pisze do swego przyjaciela: „Miłość do rewolucji, zabiła we mnie wszystkie inne miłości i stałem się okrutny jak diabeł”.Dnia 10 listopada 1937 roku napisał on do ojca: „Kurtyna spadła. Mój święty świętych rozpadł się i trzeba zainstalować nowego boga.”

Engels nie znalazł drogi do Boga, natomiast przyłączył się do Karola Marksa, którego zresztą kiedyś sam określił jako „potwora opętanego przez diabła,  przez tysiące diabłów..”

W kontekście aktualnych dziejów świata trzeba na nowo dostrzec powagę sytuacji w świecie, w którym proroctwa Fatimskiej Pani wypełniają się coraz dokładniej. Rosja, nadal  odgrywa w tym niebagatelna rolę, a jej błędy rozprzestrzeniają się ciągle po świecie, obejmując coraz więcej narodów. A mimo tego są ludzie, którzy wcale w tym nie dostrzegają wypełniania się słów fatimskiego orędzia.

Historia Fatimy nie skończyła się wraz ze śmiercią Hiacynty i Franciszka i z pójściem Łucji do klasztoru. Fatima jest ciągle żywa w naszych czasach, dziś. Jest ona historia dramatu, jaki aktualnie rozgrywa się miedzy niebem a piekłem. Ale my wiemy dobrze, że nie jesteśmy bezbronni w tej walce z szatanem.

Ponad wszelka siłą zła potężniejsza jest Moc Boga i Jego Łaski. Jednak Szatan jest sprytny i wie jak działać: on przede wszystkim chce odciągnąć ludzi od modlitwy, ofiary i wynagradzania. On doskonale wie, że diaboliczne monstrum, jakim jest komunizm, może być zniszczone bronią którą nam podała Fatimska Pani to znaczy: pokuta, poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi, różaniec i nabożeństwo I Sobót Miesiąca.

W drodze do tryumfu i zwycięstwa Niepokalanego Serca Maryi, wszystkim życzę Szczęść Boże.

Ks. Mirosław Drozdek SAC