Różańcowe tajemnice światła

Wstęp od autorów

Jan Paweł II mówił: „Żyjemy w niezwykłej epoce, porywającej i zarazem pełnej sprzeczności. Ludzkość dysponuje dziś niesłychanie skutecznymi środkami, którymi może zamienić świat w kwitnący ogród albo obrócić go w ruinę. Posiada niezwykłe możliwości oddziaływania na same źródła życia: może je wykorzystywać ku dobru (...), ale może też iść za głosem krótkowzrocznej pychy, która (...) prowadzi ją nawet do podeptania szacunku należnego każdej istocie ludzkiej. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości ludzkość stoi na rozdrożu”.

Te słowa Ojca Świętego znamy na pamięć. Papież wypowiedział je w wielkim akcie zawierzenia Matce Bożej Kościoła i świata trzeciego tysiąclecia.

Jan Paweł II nie poprzestaje na analizie sytuacji współczesnego świata; wskazuje też na środek, który pomoże nam wybrać drogę prowadzącą do „kwitnącego ogrodu”. Jest nim nabożeństwo do Matki Najświętszej. A ponieważ „cześć Maryi nierozerwalnie łączy się z różańcem”, stąd Papież wzywa do odnowienia pobożności różańcowej, a istniejące trzy części różańca uzupełnia tajemnicami światła.

Przyjrzyjmy się wypowiedzi Jana Pawła II „Nasze serce potrafi wpleść w te dziesiątki różańca wszystkie wydarzenia, które składają się na życie jednostki, rodziny, narodu, Kościoła i ludzkości... W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje rytmem życia ludzkiego”. Czy w świetle tych słów nie wydaję się wręcz konieczne takie rozszerzenie kręgu tajemnic różańca, by objęły one całe nasze życie, wszystkie wydarzenia naszej codzienności?  Tak, by nowe tajemnice pozwalają objąć różańcem nasze życie zawodowe, rodzinne, sakramentalne. Co więcej, pozwalają w naszej szarej codzienności dostrzec promienie światła, bijąc z misterium życia Chrystusa.

Poczuliśmy się wezwani, aby odpowiedzieć na różańcowy apel dobiegający z Rzymu. Postanowiliśmy przygotować takie medytacje do tajemnic światła, które tłumaczyłyby ludziom piękno i znaczenie nowej części tej tradycyjnej modlitwy. Sięgnęliśmy do różnych publikacji, a przede wszystkim do najnowszych dokumentów papieskich, i tak powstała propozycja piętnastu rozważań różańcowych.

Książka „Różańcowe tajemnice światła” jest owocem współpracy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem i wydawców maryjnej serii „Znana i miłowana”. Wierzymy, że jest to początek jednoczenia się różnych środowisk, pragnących pomnażać chwałę naszej Pani. W tym duchu z radością przekazujemy opracowane przez nas materiały Księżom Pallotynom, którzy od wielu lat wiernie służą Matce Najświętszej i przez swe liczne publikacje zachęcają wiernych do naśladowania Maryi i odmawiania Jej różańca.