Modlitwy na pierwsze soboty

opracował zespół Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem

pod kierunkiem ks. Mirosława Drozdka SAC

Wprowadzenie

Droga Siostro, umiłowany Bracie! Czciciele Niepokalanego Serca Maryi, którzy modlitwą i ofiarą wynagradzacie Mu w pierwsze soboty miesiąca!

Któż z nas nie zna fatimskiego orędzia? Polska zna je dobrze! Katolicy przybywający do nas z innych krajów ze zdumieniem opowiadają o figurkach Matki Bożej Fatimskiej obecnych w każdym odwiedzanym kościele… A gdyby ci ludzie zajrzeli jeszcze do naszych serc! Ujrzeliby, że nasza miłość do Maryi ma fatimskie kolory. Przecież jesteśmy pierwszym narodem po Portugalii, który swe losy związał z Fatimą i który doświadczył wypełnienia się fatimskich obietnic. Znamy dobrze tą historię, Bożą ręką pisaną. W 1946 r., u początków budowania na polskich ziemiach komunizmu, który miał odebrać narodowi wiarę i wolność, oddaliśmy się pod opiekę Niepokalanego Serca Maryi. I zwyciężyliśmy!

Fatima. To słowo bliskie sercu każdego czciciela Matki Bożej, nie tylko dlatego, że od 60 lat jest ona taka „polska”. Jej znaczenie polega też nie tylko na tym, że ilekroć Maryja mówi, trzeba Jej uważnie słuchać i w czyn Jej prośby wprowadzać. Przecież to nasza Pani, Królowa, więcej: nasza ukochana Matka. Dlatego Jej słuchamy. Ale gdy większość objawień Matki Najświętszej kierowana jest do jednego pokolenia, które potrzebuje konkretnej matczynej pomocy, rady, ukazania drogi czy uleczenia z chorób, Fatima jest inna. Żyje razem z kolejnymi pokoleniami, towarzyszy nam w drodze, więcej, nabiera coraz większej aktualności. Im wskazówki zegara posuwają się dalej, tym Fatima krzyczy głośniej. Bo w przekazanym tam orędziu Bóg zawarł ratunek dla świata. Coraz bardziej potrzebny…

Do czego wzywa Fatima? Wysokie stawia nam wymagania, ale miliony serc na całym świecie podjęły te apele, by ratować ludzkość przed upadkiem w piekło. Ludzie odmawiają codziennie różaniec, ofiarowują Niepokalanemu Serca Maryi swoje codzienne cierpienia, ponawiają akt zawierzenia swego życia, modlą się za Ojca Świętego. Ten ostatni jest w samym sercu orędzia i od niego zostało uzależnione spełnienie dwóch najważniejszych próśb. Pierwsza została już podjęta: w 1984 r. Jan Paweł II poświęcił Rosję i świat Niepokalanemu Serca Maryi. Druga pozostaje wciąż niespełniona. Chodzi o zatwierdzenie przez Kościół nabożeństwa pierwszych sobót.

W Polsce ta prośba została już zrealizowana. W 1946 r. nasz Episkopat zatwierdził oficjalnie to nabożeństwo. Ale Kościół powszechny jeszcze tego nie dokonał. Dopóki tego nie zrobi, Bóg nie będzie mógł udzielić światu wielu łask, które czekają u drzwi nieba. Nie spełni wielkiej obietnicy Fatimy, mówiącej o triumfie Niepokalanego Serca Maryi i epoce pokoju. On sam i Najświętsza Maryja Panna prosili w 1925 r., aby przez to nabożeństwo mogły zostać udzielone łaski przebaczenia duszom, które miały nieszczęście obrazić Niepokalane Serce Maryi.

Cóż robić, czciciele Maryi? Stoją przed nami dwa zadania. Trzeba nam modlić się za Ojca Świętego Benedykta XVI, by Pan pozwolił mu doprowadzić do końca dzieło rozpoczęte przez Jego poprzednika. I trzeba nam udowodnić przed światem, jaką moc posiada nabożeństwo pierwszych sobót! Praktykujmy je gorliwie i masowo i pokażmy Kościołowi powszechnemu jego owoce: w naszej świętości, w zdrowiu naszych rodzin, w wielkich cudach, które Maryja dokonywać będzie na naszej ojczystej ziemi.

Niebo patrzy z radością na nasz kraj, gdzie tak wiele serc spotyka się z Matką Bożą w pierwsze soboty i gdzie tak wiele dusz pragnie jak najlepiej odprawiać nabożeństwo wynagradzające, o które prosili Jezus i Maryja. Ta niewielka książeczka, jaką trzymacie w swych dłoniach to odpowiedź na powtarzające się prośby o materiały  stanowiące praktyczną pomoc w odprawianiu nabożeństwa pierwszych sobót. Przygotowaliśmy dla Was, Bracia i Siostry, garść podstawowych informacji o tym, jak dobrze spełnić warunki tego pięknego nabożeństwa, zaproponowaliśmy też zestaw modlitw, które mogą pomóc Wam zbliżyć się do Tronu Boskiego Miłosierdzia i nieść pociechę Niepokalanemu Serca Maryi obolałemu przez ludzkie grzechy. Korzystajcie z tych materiałów bezpośrednio, w takim zakresie, w jakim w danej chwili potrzebują tego Wasze dusze. Ale, w oparciu o nie, uczcie się też sami rozmawiać z Maryją tak, jak pragną tego wasze serca. W pierwsze soboty nie jest to trudne!

Ks. Mirosław Drozdek SAC

Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem