Magia czy miłość do Matki Bożej – co zwycięży?!

Poświęcenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

25 marca 2022 roku będzie miał miejsce akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokona Papież Franciszek w Bazylice św. Piotra na Watykanie, w czasie nabożeństwa pokutnego o godz. 17.00. W tym samym czasie, w jedności z Papieżem, akt będzie dokonany w Fatimie przez wysłannika Papieża, ks. kard. Konrada Krajewskiego – Jałmużnika Jego Świętobliwości.

 

Fakt ten napawa wielką radością w kontekście wydarzeń, których jesteśmy świadkami, a które dzieją się na Ukrainie. Stanowi jednak i wielkie wyzwanie, bowiem nakłada na nas obowiązek podjęcia wynagrodzenia w pierwsze soboty miesiąca. Czy jesteśmy tego świadomi? Czy jesteśmy również świadomi tego, jakie konsekwencje wynikają dla świata, jeśli poprzestaniemy po raz kolejny na samym akcie poświęcenia?

Przeczytajmy zatem z uwagą słowa Matki Bożej w całości i zwróćmy uwagę: jaka jest prośba oraz konsekwencje jej niezrealizowania?

„… zbliża się kara na świat za liczne jego zbrodnie, będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła, dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą”.

Zauważmy, iż pokój na świecie oraz nawrócenie Rosji, jest konsekwencją poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi oraz wynagrodzenia w pierwsze soboty miesiąca. Warto również przywołać treść prośby Matki Bożej, która 13 czerwca 1929 roku wyjaśniała jak ma wyglądać akt poświęcenia Rosji:

„Przyszła chwila, w której Bóg wzywa Ojca Św., aby wspólnie z biskupami całego świata poświęcił Rosję memu Niepokalanemu Sercu, obiecując ją uratować za pomocą tego środka. Tyle dusz zostaje potępionych przez sprawiedliwość Bożą z powodu grzechów przeciwko mnie popełnionych. Przychodzę przeto prosić o zadośćuczynienie. Ofiaruj się w tej intencji i módl się”.

Podsumujmy! Pokój na świecie, nawrócenie Rosji dokona się, jako owoc:

- poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi,

- aktu ma dokonać Papież z biskupami całego świata,

- oraz praktykowania nabożeństwa wynagradzającego w pierwsze soboty miesiąca.

 

Nie zapomnijmy jednak, iż Matka Boża mówi również, iż jeśli nie spełnimy tego, o co Ona prosi, wówczas:

„bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła, dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą”.

Czy zatem jesteśmy świadomi obowiązku, który spoczywa na nas wierzących? Jeśli my, po kolejnym akcie poświęcenia jakiego dokona Papież, nie wypełnimy prośby skierowanej do nas, wówczas na nas spocznie odpowiedzialność, iż „zginą całe narody”. Bp. Rudolf Graber, w Wiedniu w 1977 roku wyraził tę prawdę w sposób niezwykle dosadny:

"Skoro wiem, że świat, albo kilka narodów może ulec zagładzie, co przy obecnych broniach jest bardzo możliwe a z drugiej strony wiem, że przez modlitwę i pokutę mogę to nieszczęście odwrócić, to przecież moim świętym obowiązkiem jest zastosowanie tych skutecznych środków. A gdy tego zaniedbam, winien jestem takiej zagłady. Mówię to z całą powagą, że zaniedbanie modlitwy i pokuty jest zbrodnią wobec ludzkości”.

 

Zatem, oby znów nie zwyciężyło magiczne myślenie, iż akt Papieża sprawi, iż nastanie pokój i nawrócenie Rosji, bez naszego wysiłku i zaangażowania. Uczyńmy wszystko, co dla nas jest możliwe,  by zwyciężyła miłość do Matki Bożej, a słowa: „Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione” - stały się ciałem dzięki naszym czynom i podjętej modlitwie wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca.

 

 

POWRÓT