Apel Przewodniczącego Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi
Arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza

Wasze ekscelencje, bracia w kapłaństwie, osoby konsekrowane, bracia i siostry.


W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną oraz trwającym i bardzo niebezpiecznym kryzysem społeczno-politycznym w naszej Ojczyźnie, zwracam się do Was z prośbą, aby w dniu 8 grudnia 2020 r. – w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi, we wszystkich kościołach i kaplicach po każdej Mszy św. pomodlić się Aktem oddania Białorusi Niepokalanemu Sercu Maryi.

„Ad Jesum per Mariam” – „Do Jezusa przez Maryję”, mówi stare, pobożne łacińskie powiedzenie. Z wiarą zwróćmy się do Maryi o pomoc, aby
u swego Syna - Miłosiernego Jezusa, wyprosiła nam i naszej Ojczyźnie łaskę zażegnania pandemii koronawirusa i upragnionego pokoju.

Z błogosławieństwem

Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz
Metropolita Mińsko-Mohylewski
Przewodniczący Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi

Mińsk – Sokółka, 5 grudnia 2020 r.

 


Akt zawierzenia Białorusi Niepokalanemu Sercu Maryi
w obliczu niebezpieczeństwa pandemii koronawirusa
i złożonej sytuacji społeczno-politycznej
8 grudnia 2020 r.

O Trójco Przenajświętsza: Boże Ojcze, który wyróżniłeś Maryję zaszczytem wybrania spośród swoich córek; Boże Synu, który obdarzyłeś Ją łaską bycia Twoją Matką; Boże Duchu Święty, który wybrałeś Ją jako swoją Oblubienicę; wierzymy w Ciebie, wysławiamy Cię, ufamy Tobie, kochamy Cię i w Tobie pokładamy nadzieję.

O Maryjo, w obliczu przedłużajacej się pandemii koronawirusa i niebezpiecznego kryzysu społeczno-politycznego, wzywamy Twojej opieki i Twemu Niepokalanemu Sercu zawierzamy siebie i naszą Ojczyznę.


W tym czasie nowych groźnych wyzwań – pogorszającej się epidemiologicznej sytuacji i niesłąbnącego napięcia w naszym społeczeństwie – bądź nam Matką i niestrudzoną Opiekunką. Natchnij do oddanej i wiernej służby Tobie, Twojemu Synowi, Jego Kościołowi i bliźnim, wzajemnej miłości i przebaczenia. Ty, która po macierzyńsku rozumiesz trudności i nadzieje naszego życia, zwłaszcza w walce między dobrem a złem, wysłuchaj naszego wołania o pomoc w obliczu nowych wyzwań i ukryj nas, martwiących się o swoje obecne i wieczne przeznaczenie, w ramionach Twojej matczynej miłości.

O Najświętsza Bogarodzico, przed tron Wszechmocnego Boga zanieś nasze dziękczynienie za obfitość łask, którymi nas obdarza, ofiary i pokutę za grzechy narodu, prośbę o uwolnienie od pandemii koronarwirusa oraz szybkie i pokojowe zakończenie społeczno-politycznego kryzysu.
Opiekunko Białorusi, pod Twoją obronę uciekamy się...

Przyjmij nasze poświęcenie. Bądź z nami na ścieżkach wiary, nadziei i miłości. Nie zostawiaj nas samych w tym czasie nowych prób. Niechaj dzięki Twojemu orędownictwu Wszechmogący Bóg wspomaga nas i cierpiącą Ojczyznę. Niech błogosławi wszystkim, którzy mężnie i ofiarnie troszczą się o jej szczęśliwą przyszłość. Niech wszystkich obdarzy fizycznym i duchowym zdrowiem oraz wskaże drogę do pokojowego i cywilizowanego zakończenia kryzysu społeczno-politycznego.


Prosimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.