2 kwietnia 2024 - w 19. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II

Jan Paweł II pokazał światu aktualność orędzia fatimskiego


Jan Paweł II pokazał światu aktualność orędzia fatimskiego; wojny i kataklizmy nie są fatum; poprzez nawrócenie ludzie mogą wpływać na bieg dziejów – powiedział dyrektor Sekretariatu Fatimskiego w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej ks. dr Krzysztof Czapla.


W Fatimie 13 maja 1917 roku Matka Boża ukazała się trójce wiejskich dzieci nieumiejących czytać. Poprosiła ich o modlitwę i pokutę w intencji nawrócenia ludzi oraz o zawierzenie świata i Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. Autentyczność objawień uznał 13 października 1930 ksiądz biskup Leirii Jose Coreira da Siva. Papież Pius XII w 1944 roku ustanowił święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, a dwa lata później przez swojego legata koronował figurę Matki Bożej Fatimskiej na Królową Świata. W 1949 r. wydał zgodę na rozpoczęcie prac koniecznych do otwarcia procesu beatyfikacyjnego fatimskich dzieci, Franciszka i Hiacynty.
Ks. Krzysztof Czapla zwrócił uwagę, że mówiąc o związku Jana Pawła II z tajemnicą fatimską często podaje się tylko zamach z 13 maja 1981 roku, pomijając decyzję Papieża z 2 kwietnia 1981 roku.

„Ojciec Święty zmienił wówczas prawo kanoniczne ze względu na toczący się proces beatyfikacyjny Franciszka i Hiacynty – fatimskich pastuszków. Z racji ich wieku, proces utknął, co oznacza, że nie można było wynieść ich na ołtarze, jako wyznawców Chrystusa. Zgodnie z istniejącym wcześniej prawem uznawano, że dziecko nie może rozumieć prawd dotyczących grzechu i wyrzeczenia. Nie umie także praktykować cnót kardynalnych: wiary, nadziei i miłości. Można zatem powiedzieć, że skoro Jan Paweł II zmienił z ich powodu prawo kanoniczne, musiał głębiej patrzeć na orędzie fatimskie” – powiedział duchowny.


Wydarzenia z 13 maja 1981 roku, zdaniem ks. Krzysztofa Czapli, były jedynie motywacją dla Papież do szybszego działania.

„Ojciec Święty wyznał, po wydarzeniach na placu Świętego Piotr, że zamach uświadomił mu, że nie można już dłużej zwlekać z wypełnieniem prośby Matki Bożej. W konsekwencji, w 1982 roku udał się do Fatimy, aby zawierzyć świat i Rosję (wówczas ZSRS – PAP) Jej Niepokalanemu Sercu” – przypomniał ks. Krzysztof Czapla.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że akt ten nie odbył się w łączności ze wszystkimi biskupami na świecie, dlatego Papież ponowił go 25 marca 1984 roku w Rzymie.
„Wcześniej, na adwent 1983 roku, skierował pismo do wszystkich biskupów z całego świata zapraszając ich do duchowej łączności” – powiedział dyrektor Sekretariatu Fatimskiego.

Zaznaczył, że „postawa Jana Pawła II, jego poważne potraktowanie prośby Matki Bożej, wyraźnie pokazuje, że orędzie fatimskie nie jest fikcją, symbolem, metaforą, ale czymś realnym i konkretnym”.

„Maryja wyraźnie powiedziała dzieciom, że jeśli ludzie nie nawrócą się, nie porzucą drogi zła, grzechu, wówczas będą doświadczać wojen, a całe narody zginą z powierzchni ziemi. To nam pokazuje, że nie istnieje fatum; człowiek poprzez nawrócenie może wpływać na bieg dziejów, może zmieniać rzeczywistość, w której żyje” – powiedział ks. Krzysztof Czapla.

Podkreślił, że „prawdziwa maryjność, to nie kwestia sentymentów, wrażliwości, wychowania, tylko tożsamości bycia katolikiem. Dla każdego, dla kogo Jezus jest Bogiem, Maryja jest matką, daną mu z wysokości krzyża, której zadaniem jest troska o jego zbawienie”.

 

ks. Krzysztof Czapla SAC - wywiad dla Radia Maryja

źródło: radiomaryja.pl