Rada Sekretariatu Fatimskiego

kadencja: 2017-2020

 

 

- ks. Krzysztof Czapla SAC - dyrektor Sekretariatu Fatimskiego

 

Rada:

- ks. Waldemar Pawlik SAC - wiceprowincjał, Warszawa

- ks. Marian Mucha SAC, Zakopane

- ks. Andrzej Oczachowski, Nowa Sól

- ks. prałat Wiesław Taraska, Radom

- ks. Robert Tworkowski, Białystok

 

Kadencja Rady Sekretariatu Fatimskiego zakończy się w dniu 25 marca 2020 roku.