Fenomen Fatimskiej Krucjaty Jednej Intencji, która dotarła już na wszystkie kontynenty i jednoczy nas w modlitwie.

 

Do Krucjaty Jednej Intencji:

„By Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”

należy już ponad 180 tys. ludzi. W lutym nazwiska osób, które dołączyły do Krucjaty na przestrzeni mijającego roku, zostaną złożone w Fatimie.

 

To fenomen fatimski - tak Krucjatę Jednej Intencji określa wiele osób. Należą do niej ci, którzy w sercu noszą intencję, aby świat poznał Maryję, Jej orędzie z Fatimy, w którego centrum jest wezwanie do praktyki nabożeństwa pierwszych pięciu sobót miesiąca.

 

-Do Krucjaty każdego dnia zapisuje się kolejnych kilkadziesiąt osób, czasem są to całe parafie, konkretne wspólnoty, ale też osoby indywidualne.

Jest ona kontynuacją Wielkiej Nowenny Fatimskiej, która przygotowywała nas do przeżywania przed ponad dwoma laty stulecia objawień Matki Boże w Fatimie.  Zapisy do Krucjaty Jednej Intencji prowadzone są poprzez formularz zamieszczony na stronie www.jednaintencja.pl lub listownie czy telefonicznie kontaktując się z Sekretariatem Fatimskim i podając swoje imię oraz miejscowość.

 

-W styczniu na początku 2019 zawieźliśmy do sanktuarium Matki Bożej w Fatimie po raz pierwszy Księgę Krucjaty Jednej Intencji. Imiona blisko 30 tys. zapisanych w niej wówczas osób, zostały złożone przy figurze Matki Bożej, w miejscu objawień. Już za dwa miesiące ponownie udamy się z pielgrzymką do Fatimy, by zawieść Księgę Krucjaty Jednej Intencji z kolejnymi osobami z Polski i zagranicy, a sam spis imion tych osób również złożymy u stóp figury Pani Fatimskiej, w skrzynce intencji próśb i podziękowań, pod figurą Matyki Bożej w kaplicy objawień.

Księga Krucjaty Jednej Intencji będzie w Fatimie od 18-20 lutego oraz w Lizbonie 21 lutego 2020 roku. Termin nie jest przypadkowy. 20 lutego przypada wspomnienie liturgiczne św. Franciszka i św. Hiacynty Marto –Pastuszków Fatimskich. Dodatkowo 20ty luty 2020 r. to dzień setnej rocznicy śmierci św. Hiacynty.

 

- Święta Hiacynta Marto urodziła się w miejscowości Aljustrel, w parafii Fatima, 11 marca 1910 r., była dwa lata młodsza od swojego brata Franciszka. Rodzeństwo pochodziło z ubogiej rodziny, gdzie pielęgnowana była wiara katolicka.  W 1916 r. trzy razy objawił się im Anioł, a w 1917 r. sześć razy Matka Boża. Wraz z kuzynką Łucją dos Santos, usłyszeli wezwanie Maryi kierowane przez nich do całego świata, prośbę o wynagrodzenie i modlitwę różańcową, pokutę za nawrócenie grzeszników i w intencji pokoju.

-Po chorobie i cierpieniach Franciszek zmarł mając jedenaście lat, Hiacynta zaledwie dziesięć. Uczą nas całkowitego oddania Panu Bogu i Matce Najświętszej, są dla nas wzorem dojrzałości w wierze oraz wierności w wypełniani wskazań nieba - dodaje.   

W intencji wszystkich wpisanych do Księgi Krucjaty Jednej Intencji  18 lutego będzie sprawowana Msza św. w Bazylice Matki Bożej Różańcowej w Fatimie przy grobie św. Hiacynty o godz. 20.00 (czasu portugalskiego). 19 i 20 lutego Eucharystia za członków Krucjaty odprawiona zostanie w Fatimie w kaplicy objawień Matki Bożej o godz. 7.00 ( w Polsce godzina 8.00).  Z kolei 21 lutego w Lizbonie będzie celebrowana Msza św. w kaplicy szpitala, w którym przed stu laty odeszła do Domu Ojca Hiacynta.

 

-Mamy nadzieję, że bardzo wiele osób łączyć się będzie z nami duchowo na Eucharystiach  sprawowanych w tych dniach w kaplicy objawień i już dziś wszystkich zaprasza do duchowej pielgrzymki.  W Mszach św. w kaplicy objawień będzie można uczestniczyć poprzez transmisję online prowadzoną na stronie www.fatima.pt (zakładka sanktuarium na żywo).

Pierwsze zaproszenie  do Krucjaty Jednej Intencji, zostało skierowane w kwietniu 2018 roku. Jej owoce to wzrost parafii w których podejmowane są nabożeństwa pierwszych pięciu sobót miesiąca czy też wspólnot zakonnych. Aktualnie niemal w każdym tygodniu zgłasza się kilka parafii, obecnie jest już niemal 1200 wspólnotach parafialnych zgłoszonych na stronie: jednaintencja.pl.

 

-Jej owocem jest też m.in. zatwierdzenie Fatimskiego Apostolatu Niepokalanego Serca Maryi w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, jak również to, że cała prowincja polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, czyli Siostry Pallotynki, poświęciła się Niepokalanemu Sercu Maryi, jak również włączenie się Żywego Różańca, w skali ogólnopolskiej, do wspólnej modlitwy.

Do Krucjaty napływają także zgłoszenia z zagranicy, uczestniczy w niej też Polonia z ponad 30 krajów świata, takich jak: Niemcy, Brazylia, Holandia, Anglia, Szkocja, Irlandia Północna, USA, Białoruś, Boliwia, Włochy, Kanada, Austria, Szwecja, Francja, Rosja, RPA, Ukraina, Hiszpania, Belgia, Irlandia, Dania, Słowacja, Litwa, Łotwa, Bośnia i Hercegowina, Norwegia, Luxemburg, Portugalia, Szwajcaria, Kazachstan, Czeska Republika, Argentyna, Australia.

źródło: Nasz Dziennik

 

POWRÓT