Papież ogłasza maryjny temat ŚDM w Lizbonie

„Maryja wstała i poszła z pośpiechem”

Sanktuarium Fatimskie z radością przyjmuje tę dobrą wiadomość

 

 

Papież Franciszek poinformował, że tematem Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie będzie werset z Ewangelii według św. Łukasza: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem”. „Koleje Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Lizbonie w 2022 roku. Na tym etapie przygotowań do ogólnoświatowej pielgrzymki młodych wybrałem temat «Maryja wstała i poszła z pośpiechem»”, ogłosił Ojciec Święty w Watykanie.

Podczas spotkania w Biurze Prasowym Sanktuarium Fatimskiego jego rektor ks. Carlos Cabecinhas powiedział, że to dobra wiadomość i wielkie wyzwanie: „Ogłoszenie maryjnego tematu ŚDM to dla nas nie tylko powód do zadowolenia, ale także odpowiedzialność i zobowiązanie, i to nie tylko podczas trwania spotkania młodych, ale także w całym procesie przygotowawczym”.

Kapłan przypomniał, że już podczas ostatniego Synodu poświęconego młodzieży w Kościele, Maryję przedstawiano nie tylko jako orędowniczkę, ale także jako wzór postępowania. Teraz ponownie jest Ona stawiana młodzieży za przykład postawy odsunięcia swoich potrzeb na drugi plan i wyjścia na spotkanie drugiemu człowiekowi.

Rektor po raz kolejny podkreślił, że w ciągu najbliższych trzech lat, które dzielą nas do ŚDM w Lizbonie, praca z młodzieżą będzie dla Sanktuarium Fatimskiego ważnym duszpasterskim wyzwaniem.

„Jeszcze zanim poznaliśmy temat ŚDM, Rada Duszpasterska Sanktuarium (która zebrała się 13 czerwca) i Rada Narodowa Sanktuarium (na spotkaniu w dniu 17 czerwca) zatwierdziły priorytetowe działania dotyczące duszpasterstwa młodych w perspektywie Światowych Dni Młodzieży. Przyjęto też, że Maryja będzie przedstawiana młodym ludziom jako wzorzec postępowania”, powiedział ks. Carlos Cabecinhas.

Rektor potwierdził pełną otwartość na współpracę z Komisją Organizacyjną ŚDM, zarówno w okresie przygotowań, jak i podczas trwania spotkania, w tym także gotowość przygotowania własnego programu wydarzeń w Sanktuarium Fatimskim. „W każdej sytuacji Fatima ma swoje istotne miejsce w tym ogólnoświatowym spotkaniu i przyjmie wszystkich, którzy zechcą tu przybyć”, powiedział ks. Cabecinhas.

Przypomnijmy, że Lizbonę ogłoszoną stolicą katolickiej młodzieży i miejscem jej spotkania w 2022 r. na zakończenie Światowych Dni Młodzieży, które odbywały się od 22 do 27 stycznia 2019 r. w Mieście Panama.

Światowe Dni Młodzieży to największe wydarzenie organizowane przez Kościół katolicki.

 

POWRÓT