ROZMOWA Z PATRIARCHĄ INDII WSCHODNICH ABP. FILIPE NERI FERRAO,

który przewodniczył Międzynarodowej pielgrzymce rocznicowej w Fatimie w dniach 12 i 13 października 2014 roku.

W Indiach nabożeństwo do Matki Boskiej Fatimskiej jest bardzo żywe.

 

Rozmowa z patriarchą Indii Wschodnich


W Indiach nabożeństwo do Matki Boskiej Fatimskiej jest bardzo żywe


Międzynarodowej pielgrzymce rocznicowej w Fatimie w dniach 12 i 13 października 2014 roku przewodniczył abp Filipe Néri Ferrão.Na kilka dni przed rozpoczęciem pielgrzymki arcybiskup Goa i Damanu w Indiach, obecny patriarcha Indii Wschodnich i prymas Indii, w krótkim wywiadzie dla Biura Prasowego Sanktuarium Fatimskiego mówił o przyjeździe do Cova da Iria oraz

aktualnych problemach swojego kraju i świata.

– Jak Ksiądz Arcybiskup przyjął zaproszenie do przewodniczenia międzynarodowej pielgrzymce rocznicowej w październiku?

Przyjąłem to zaproszenie z wielką radością! Zobaczyłem w nim okazję do publicznego wyrażenia osobistego nabożeństwa do Matki Boskiej Fatimskiej, którą uczyłem się czcić od dziecka.
Będzie to moja druga wizyta w tym Sanktuarium. Pierwszy raz byłem tu 12 lat temu, kiedy byłem biskupem pomocniczym mojej archidiecezji. Przy okazji wizyty w Rzymie „wyskoczyłem” do Portugalii tylko po to, by odwiedzić Fatimę. Było to 29 czerwca i miałem wówczas wielki zaszczyt koncelebrować uroczystą Mszę św., której przewodniczył bp Serafin, biskup-emeryt diecezji Leiria-Fatima.

– Jakie przesłanie zamierza Jego Ekscelencja przekazać pielgrzymom?
Moje przesłanie nie jest niczym nowym. To wymowne i bardzo typowe dla orędzia przekazywanego przez Maryję ludziom w każdym czasie: zróbcie wszystko, cokolwiek On – mój Syn – wam powie. Ona tak robiła. Ale żeby tak było, trzeba iść z Jezusem, wzrastać w przyjaźni z Nim, w bliskości z Nim, uczynić z Jezusa centrum swojego życia. Trzeba budować z Jezusem i na Jezusie, jak na kamieniu węgielnym – budować społeczeństwo, Kościół, rodzinę.
I wreszcie: trzeba sławić Chrystusa i stosować wartości płynące z Jego Ewangelii w życiu społecznym, ekonomicznym, kulturalnym i politycznym.
– Czy w intencjach swoich modlitw będzie Ksiądz Arcybiskup w sposób szczególny wspominał swój naród?
Na zakończenie Synodu poświęconego Azji, św. Jan Paweł II powiedział: „Trzecie tysiąclecie należy do Azji”. Będę modlił się o to, by ten Kościół, który w znacznym stopniu zawdzięcza swoje istnienie wielkiej akcji ewangelizacyjnej misjonarzy europejskich w minionych wiekach, mógł obecnie stać się Kościołem ewangelizującym, promieniującym Chrystusem i dzielącym się Nim z innymi narodami Wschodu. I aby mógł służyć na rzecz ponownej ewangelizacji Zachodu, a przez to odwdzięczyć się za wielki dar otrzymany od świata zachodniego: wiarę katolicką.

– Co Ksiądz Arcybiskup myśli na temat aktualnej sytuacji na świecie, przede wszystkim wydarzeń na Środkowym Wschodzie i w Afryce, gdzie dochodzi do prześladowań mniejszości religijnych?
To bardzo bolesne, że patrzymy na gwałtowną i niedorzeczną przemoc, która dotyka całe narody – prześladowane i dziesiątkowane w imię religii.
Emocje, które doprowadzają do tego, że jeden człowiek zabija drugiego w imię Boga to diabelska sprawa! W żadnej wierze nie ma Boga, który miłuje wojnę i przemoc. Jesteśmy świadkami rosnącej fali okropnej, powszechnej nietolerancji społecznej, która niestety zawłaszcza całe społeczeństwa. Módlmy się, aby wyznawcy wszystkich religii otworzyli się na Bożą inspirację i szukali drogi do pokoju, szacunku dla innych i osiągnięcia dobra wspólnego; niech staną się rzecznikami dialogu i pojednania.

– Co Ksiądz Arcybiskup mógłby powiedzieć nam o życiu Kościoła katolickiego w swojej archidiecezji i w swoim kraju? Czy orędzie fatimskie jest znane wśród katolików w Indiach?
Bogu dziękuję za sytuację Kościoła katolickiego czy to w mojej diecezji, czy w całych Indiach, bo jest ona bardzo obiecująca. Mimo, że katolicy stanowią zaledwie trzy procent całego społeczeństwa, jest nas ponad 20 milionów, z czego 95 % uczęszcza do kościoła. W naszych seminariach jest dużo powołań, a nasi księżą pracują w wielu kościołach w Europie i w obu Amerykach. W mojej diecezji pracuje prawie 800 księży diecezjalnych i zakonnych; co roku jest około 30-35 nowych święceń. Nabożeństwo do Matki Boskiej Fatimskiej jest bardzo żywe. 13 października wiele parafii organizuje uroczystą Mszę św. polową, po której następuje procesja ze świecami, która czasami przechodzi przez całą miejscowość.

Wywiad przeprowadziła
LeopolDina Simões

źródło: Fatima. Luz e Paz

 

POWRÓT