Bądźmy razem, bądźmy apostołami Maryi, by nadszedł czas triumfy Jej Niepokalanego Serca!

Zapraszamy wszystkich do Wspólnoty Niepokalanego Serca Maryi, jaka powstaje w Siemianowicach Śląskich.

 

Wspólnota Niepokalanego Serca Maryi w Siemianowicach Śląskich

 

  

 

Zasadniczym celem Wspólnoty Niepokalanego Serca Maryi stanowi ofiarowanie aktem zawierzenia Siemianowickich parafii oraz miasta Siemianowice Śląskie Niepokalanemu Sercu Maryi, Eucharystia oraz modlitwa o uzdrowienie, uwolnienie i wylanie Darów Ducha Św. w każdą pierwszą sobotę miesiąca, praktykowanie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca oraz trwanie jej członków na modlitwie wznoszonej do Boga w łączności z Matką Najświętszą i całym Kościołem.

Aleksandra Krążek – opiekun wspólnoty, tel. 518 522 515

 

 

Siemianowice Śląskie dnia 11.09.2013r.

Wspólnota Niepokalanego Serca Maryi w Siemianowicach Śląskich


„Pragniemy całym sercem zaangażować się w jak najszybsze spełnienie się obietnicy przekazanej przez Siostrę Łucję – że nadchodzi nowe pokolenie”, „pokolenie Niepokalanego Serca, przeznaczonego przez Boga do zmiażdżenia głowy węża piekielnego”.
Czyż czas nie nagli? Przecież każdego dnia Maryja może nam otworzyć swe słowa z lipca 1917 r. o piekle, do którego idzie wielu biednych grzeszników. Nie możemy patrzeć obojętnie na duchową śmierć żadnego z nich. Tym bardziej, że w tylu współczesnych, uznanych rzez Kościół, objawieniach Matka Boża zapowiadała, iż nadchodzi „Jej czas”, że nasze dzieci będą już żyły w innej epoce.

Głosi to na przekór ciemnym chmurom, które zdają się gromadzić nad horyzontem naszych dziejów. Przyszłość bowiem jest warunkowa. Tak wiele zależy od nas. Jutro świata jest w naszych rękach. Jak uczył Jan Paweł II: „chrześcijaństwo jest religią współdziałania Boga i człowieka”. To jednak także współpraca człowieka z człowiekiem. Dlatego, angażujemy się po zwycięskiej stronie i zapraszamy również Was do wspólnej pracy dla Maryi.”

Włączyć się , tzn. wypełnić to, o co Maryja prosiła w Fatimie!

Prosiła o codzienny Różaniec,

poświęcenie się Jej Niepokalanemu Sercu

oraz wynagrodzenie za grzechy raniące Jej Niepokalane Serce w pięć pierwszych sobót miesiąca.

 

 


 

Statut Wspólnoty Niepokalanego Serca Maryi 

Siemianowicach Śląskich

 

 


§1
1. Wspólnota modlitewna „Niepokalanego Serca Maryi”, zwana w dalszej części Statutu „wspólnotą”, jest wspólnotą osób pragnących
pozostawać w duchowej łączności trwając na modlitwie we wspólnych intencjach.
2. Siedzibą Wspólnoty jest miasto Siemianowice Śląskie.
3. Wspólnota została zawiązania przy parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich.
4. Opiekunem wspólnoty jest ksiądz  Tomasz Kasperowicz z parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich.
5. Opiekunem świeckim jest Aleksandra Krążek

§2
Celem Wspólnoty jest:
1. Ofiarowanie aktem zawierzenia Siemianowickich parafii oraz miasta Siemianowice Śląskie Niepokalanemu Sercu Maryi.
2. Szerzenie pobożności Maryjnej, szczególnie Różańca Świętego i nabożeństwa pierwszych pięciu sobót miesiąca w intencji
zadośćuczynienia i wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi.
3. Eucharystia oraz modlitwa o uzdrowienie, uwolnienie i wylanie Ducha Świętego w każdą pierwszą sobotę miesiąca.
4. Celem Wspólnoty jest trwanie jej członków na modlitwie wznoszonej do Boga w łączności z Matką Najświętszą i całym Kościołem.

§3
Wspólnota realizuje swoje cele poprzez:
1. Służenie Maryi modlitwą oraz ofiarowanie Jej swych trudów i cierpień.
2. Pomoc duchową i materialną rodzinom, propagowanie dzieł pobożności, pokuty i miłości bliźniego.
3. Życie zgodne z Przykazaniami Bożymi, Ewangelią i nauczaniem Kościoła Katolickiego.
4. Ciągłe poszukiwanie tego, co dobre i czynienie dobra w życiu własnym, w swojej rodzinie i środowisku.
5. Życie Słowem Bożym przez Jego czytanie i rozważanie.

§4
1. Osoba staje się członkiem Wspólnoty poprzez zapisanie w formularzu. Każdy może uczestniczyć w życiu Wspólnoty bez formalnego zapisania, o ile łączy się w modlitwie z jej członkami.
2. Członkowie Wspólnoty od chwili zapisania przyjmują zobowiązanie uczestniczenia w modlitwie we wspólnotowych intencjach. Zobowiązanie do modlitwy jest zobowiązaniem serca a nie prawa.

§5
1. Członkowie Wspólnoty powinni świadczyć swoją postawą w życiu codziennym o przynależności do Chrystusa i Matki Najświętszej oraz możliwie często uczestniczyć we Mszy św. oraz przystępować do Sakramentów Świętych i trwać na modlitwie.

 

 

 

POWRÓT