Inicjatywa Pray Across Europe

https://pray-across-europe.eu/
https://www.facebook.com/prayacrosseurope/

Pray Across Europe. Jest to codzienna modlitwa w intencji nawrócenia krajów geograficznej Europy. Modlitwa odbywa się od 13.maja do 13. października. Zawierzmy intencję nawrócenia określonego kraju Niepokalanemu Sercu Maryi i prosimy o modlitwę i wstawiennictwo trojga Pastuszków z Fatimy. Treść modlitwy i ta inicjatywa powstała 13. maja 2017 podczas Mszy Świętej kanonizacyjnej Hiacynty i Franciszka Marto. Modlitwa ta posiada Imprimatur wrocławskiego Księdza Biskupa: do prywatnego odmawiania.

Przykładowa formuła wygląda następująco:
Dzień 16.06.2021
Pray Across Europe: 35. Montenegro / Czarnogóra / Црна Гора

(PL) Prywatna, codzienna modlitwa za inny kraj Europy.
Modlitwa odmawiana od 13.maja do 13.października
O Maryjo, która objawiłaś się pastuszkom w Fatimie, ofiaruję dzisiaj Twemu Niepokalanemu Sercu intencję nawrócenia Czarnogóry, abyś o Pani wybłagała u Boga odmianę serc rządzących i mieszkańców tego kraju.
Dziesiątka Różańca
Po odmówionej dziesiątce wezwanie: Święta Hiacynto, Święty Franciszku módlcie się za nami, siostro Łucjo Służebnico Boża wstawiaj się za nami.

Każdy dzień ma przypisany inny kraj Europy
Imprimatur / Za zgodą Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej L.dz. 436/2020 Wrocław 19.05.2020 r.

(EN) Individual, private, everyday prayer for the particular country of Europe
The prayer is said between 13th May and 13th October
O Mary! Our Lady Full of Grace, who appeared to the Little Shepherds in Fatima, today I offer to Your Immaculate Heart my prayer intention for the repentance of Montenegro - to ask You to plead our God for a renewal of the hearts of the rulers and residents of this country
Decade of the rosary
After decade of the rosary the following plea to be said: St. Jacinta, St. Francisco, pray for us, Sister Lucia, Servant of God, intercede with us.
Each day is assigned to the particular country of Europe

Organizatorzy:
Wiemy, że jest wiele inicjatyw modlitewnych i Orędzie Fatimskie jest wciąż aktualne i dlatego chcielibyśmy przekazać Wam drodzy również o takiej formie, która się zrodziła. Próbujemy docierać z tą informacją do różnych lokalnych europejskich parafii, aby podjęli taką solidarnościową wzajemną modlitwę. Aby Maryja objęła swoim płaszczem całą Europę od Portugalii do Rosji i dalej.

 

POWRÓT